Velkommen til fastelavnsverksted på Onsdagstreffen

Endelig er Onsdagstreffen tilbake!

Denne uken har de frivillige i Onsdagstreffen samlet seg for å planlegge vårhalvåret. Vi vet hvor viktig tilbud som Onsdagstreffen er i en tid hvor mange føler seg ekstra ensomme og isolerte, og vi har vært opptatt av å finne en tygg og forsvarlig måte å fortsette tilbudet på under de nåværende restriksjonene.

Nå gleder vi oss over å kunne ønske velkommen tilbake til Onsdagstreffen 26. januar fra 17:30-19:30. Vi starter halvåret med et fastelavnsverksted, noe Oslo Sanitetsforening har en lang tradisjon for. Årlig selger Sanitetskvinnene fastelavnsris for 10-12 millioner kroner,  og inntektene fra risene går direkte til Sanitetskvinnenes viktig arbeid for kvinnehelse. Dette er med andre ord en fin måte å gjøre noe meningsfullt for kvinnehelse, samtidig som man er sosial. Som vanlig starter våre frivillige med å servere et varmt måltid.

Vi har begrenset med plasser, og alle deltakere må melde seg på. Du kan melde deg på via epost til pamelding@osf.no eller på denne siden. Vi tilbyr barnepass for de som har behov for det. Vi ber om at alle som kommer har satt seg inn i smittevernsrutinene du kan lese nedenfor.

Bli med hver onsdag fra 17:30-19:30 i våre hyggelige lokaler i Solskinnsveien 12. 

Velkommen skal du være!

Klovertur 1

Green Wedding Ideas Facebook Event Cover

Innkalling til Årsmøte 2022

Årsmøte i Oslo Sanitetsforening avholdets mandag den 21. mars 2022 kl. 18.00 i Solskinnsveien 12.

Det er hovedmedlemmer som har betalt kontingenten sin 31.12.21 som har stemmerett på Årsmøtet.

Dagsorden:

A       Konstituering

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Valg av møteleder

Styrets forslag til vedtak: Berit Mork Nordby

3. Valg av referent

Styrets forslag til vedtak: May Holen

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

5. Valg av tellekomité på minst 3 personer

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

6. Opplysning om antall stemmeberettigede på møtet

7. Presentasjon av kandidatene til styret ved valgkomitéen

B       Styrets årsberetning 2021

Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen for 2021 godkjennes.

C       Lokalforeningens reviderte regnskap for 2021

Styrets forslag til vedtak: Lokalforeningens reviderte regnskap for 2021 godkjennes.

D       Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest 3 uker før årsmøtet.        

E       Strategi- og handlingsplan for 2022-2027 og budsjett for 2022.

Styrets forslag til vedtak: Strategi- og handlingsplan for perioden 2022-2027 godkjennes.

Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2022 godkjennes.

F        Valg:   

1. Leder for 2 år og to styremedlemmer for 2 år

2. Revisor

Styrets forslag til vedtak: BDO AS

3. Delegat(er) til fylkesårsmøtet

Styrets forslag til vedtak: Styremedlemmer er delegater

4. Valg av medlemmer til neste års valgkomité

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

5. Valg av varamedlem til Oslo Omsorgsberedskapsgruppe

 

Forslag til kandidater til styret sendes valgkomiteen før den 20. februar 2022 til:

Se informasjon på hjemmeside vedr. forslag til kandidater.

 

Sakspapirene vil bli sendt ut kun til de som ber om å få dem tilsendt. Ta kontakt med administrasjon, telefon 23 22 21 10/ mail oslo.sanitetsforening@osf.no og oppgi om du ønsker papirene pr. post eller på e-post.

 

Vennlig hilsen

Oslo Sanitetsforening, 15. januar 2022

Berit Mork Nordby /s/

Foreningsleder

Grete Herlofson fastelavn

Bind fastelavnsris – støtt forskning på kvinnehelse

27. februar 2022 er det fastelavnssøndag. Oslo Sanitetsforening gleder seg over at vi igjen kan begynne å binde ris. Inntektene fra risene går Sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse.

Lang tradisjon for fastelavn

NKS 2514

Fastelavnesris – en tradisjon vi ønsker å bevare

Sanitetskvinnene har tradisjonelt vært dyktige til å finne ulike måter å finansiere sitt frivillige arbeid på. Salg av fastelavnsris har lenge vært en viktig inntektskilde.

Bjørkeris med fjær har satt farge på mange tusen norske hjem siden Sanitetskvinnene hentet fastelavnsriset til Norge for 75 år siden. Kjøper du et fastelavnsris med kløvermerke går hver krone til gode tiltak i ditt lokalmiljø og til å finansiere forskning som gir livsviktig kunnskap om kvinners helse.

Visste du at Sanitetskvinnene selger ca 135.000 fastelavnsris pr år? Årlig selger Sanitetskvinnene fastelavnsris for 10-12 millioner kroner. For 30 000 ris finansierer vi en doktorgrad som kan bidra til å dekke kunnskapshull innen kvinners helse og livsvilkår.

Hva forskes det på?

fastelavnklem nett mnk06

Gratis klem og salg av fastelavnsris. Oslo Sanitetsforening.
Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Sanitetskvinnene er en av Norges viktigste forskningsaktører innen kvinnehelse.

Til enhver tid har Norske Kvinners Sanitetsforening gående mellom 30-40 forskningsløp. Alle har som formål å tette kunnskapshull. Spiseforstyrrelser, forebygging av skjønnhetstyranniet, menstruasjonsforstyrrelser og beinhelse er eksempler på hva som forskes på i dag.

Ved å kjøpe fastelavnsris er du med på å bidra til viktig forskning på:
• Reproduktiv helse, fødsel og eldre kvinners helse
• Kreft som rammer kvinner
• Muskel- og skjelettsykdommer, langvarige smerte- og
utmattelsestilstander
• Revmatiske lidelser og autoimmune bindevevssykdommer
• Minoritetskvinnehelse
• Psykisk helse

Årlig fastelavnsverksted

Fastelavn 2015 012

Hvert år arrangerer Oslo Sanitetsforening fastelavnsverksted, for å gjøre fjær og kvister om til hundrevis av fargerike fastelavnsris. Alle er hjertelig velkommen til å delta.

I år binder vi ris på følgende tider:

Mandag 24. januar kl 10-18.30.

Tirsdag 25. januar kl 10-13

Onsdag 26. januar kl 17:30-19:30 

Torsdag 27. januar kl 10-13

Risbindingen er et samarbeid med Frognerparken sanitetsforening.

Hvis du ikke har anledning til å binde ris i huset, men ellers ønsker å gjøre det hjemme, ta kontakt!

Salg av ris

fastelavnklem 524x350

Salg av fastelavnsris Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Vi selger ris på Røa Torg den 18. og 19. februar. Vi trenger minimum fire selgere. Supert om du kan bidra!

Vi selger også ris fra eget hus. Ta kontakt om du vil kjøpe!

Ønsker du å kjøpe fastelavnsris eller delta på fastelavnsverksted? Ta kontakt med Lena Mosli om du har spørsmål, kan binde ris eller selge. Hun treffes på telefon 948 54 181 eller mail lena.mosli@osf.no.

World Mental Health Day Instagram Post 1

Oppstart av våre tilbud etter juleferien

Endelig er vi tilbake til hverdagen, og våre aktiviteter begynner som smått å starte opp igjen etter juleferien. Her kommer en liten oversikt over når våre tilbud starter opp igjen:

Kalender hva skjer 1 1
  • 11 januar, kl. 12-14: Strikk for premature. Mulighet til å hente garn eller levere ferdige produkter, og sitte å strikke i hyggelig selskap. Husk å bruke munnbind på vei inn og ut av lokalene

 

  • 11 januar, kl. 17-19: Jentegruppa Sisterhood. Første samling for våre tenåringsjenter etter juleferien.
  • 13. januar, kl. 17:30-20:30: Kurs for nye frivillige familiekontakter i Home-Start. Kurset går over åtte uker, før de frivillige kobles til en familie i en periode på 6 måneder.
Språkvenn planlegger oppstart 18. januar, mens Onsdagstreffen satser på å være i gang igjen 26. januar. Vår Kløverturgruppe jobber med en ny turplan, og vil starte med turer senere i januar. Mer informasjon om disse tilbudene kommer fortløpende.
 Vi gleder oss til å se dere igjen!
Styret nede m mac

Vi ønsker flere kandidater til verv i styret i OSF

Det finnes mange måter å engasjere seg i Oslo Sanitetsforening. Ved å ta på seg et styreverv har man mulighet til å påvirke foreningen i riktig retning. Har du forslag til kandidater til verv i styret i Oslo Sanitetsforening?

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før har stemmerett. Hovedmedlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.

Styret i sofaenFrist for innsending av forslag til kandidater utsettes til 20. februar 2022. 
På årsmøtet 2022 skal det velges:
  • Leder for 2 år
  • Inntil 2 styremedlemmer for 2 år

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2021 består av: Hilde Rosenberg, Svetlana Ivanova og Hilde Wiese.

Styret nede m mac
  • Forslagene må være skriftlige.
  • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
  • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.
Forslagene sendes til valgkomitéen innen 20. februar 2022: 

 

World Mental Health Day Instagram Post

Noen å høre til – Fafos evaluering av Ressursvenn

Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. I desember publiserte Fafo sin evaluering av mentorordninger for unge som har brutt med familien sin. Oslo Sanitetsforenings tilbud Ressursvenn er et av tiltakene som ble evaluert i forskningsrapporten.

20799 c648bd873254c4282d7487dee7e0618a

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ble gitt i oppdrag å utvikle en mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap av Solberg-regjerningen i 2017. Mentorordningen ble utviklet i samarbeid med frivillige organisasjoner på feltet, og skulle «bidra til at utsatte får hjelp og støtte til en selvstendig tilværelse.»

Ressursvenn i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening startet som et pilotprosjekt i Oslo Sanitetsforening i 2016, og har senere blitt utvidet til et nasjonalt tilbud.

Ressursvenn er et tiltak i arbeidet mot vold til som går ut på at frivillige i Oslo Sanitetsforening kobles med tidligere voldsutsatte kvinner og menn som har hatt kontakt med, eller bodd på Oslo Krisesenter. Mangelen på sosialt nettverk er en viktig årsak til at mange velger å gå tilbake til voldsutøver. Så hvordan skaper man et sosialt nettverk? Tanken bak Ressursvenn er at alt starter med en venn. Målet er at kvinnen skal få «hjelp til å stable seg på beina, finne seg selv og stemmen sin igjen, finne sine ressurser».

Fafo-rapporten konkluderer med at «Ressursvenn bidrar til å gi de unge som bryter med sin familie noe annet enn det profesjonelle hjelpere kan gi: noen å være sammen med i hverdagen og i høytider, noen de kan ha tillit til som kjenner «hele dem», noen som er glad i dem og noen de kan bety noe for på et personlig plan.» Det gir deltakeren en form for tilhørighet som mange opplever å miste etter brudd med voldsutøver.

Samtidig viser studien at tiltakene «krever et profesjonelt organisasjonsapparat rundt frivilligheten for å sikre faglighet, oppfølging, kvalitet, sikkerhet og kontinuitet i tilbudet.» Oslo Sanitetsforening sikrer dette med en egen Ressursvenn-koordinator som følger opp koblingene.

13. januar er det frokost seminar i Fafo med rapportlansering om Frivillighetens rolle i arbeidet mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. På seminaret tematiseres frivillige innsatser mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Hva det er rimelig å forvente at frivillige organisasjoner skal kunne løse av oppgaver, og møter frivilligheten målgruppens behov? Seminaret er gratis og varer fra kl. 10.00–11.15. Det er mulig å delta fysisk og digitalt.

Har du lyst til å lære mer om Ressursvenn i Oslo Sanitetsforening?

Kontakt vår koordinator Goke Bressers på tlf. 915 62 366 eller e-post goke.bressers@osf.no.

Vi har kurs for nye frivillige i slutten av januar.

Du kan lese hele Fafo-rapporten her.