Stop Violence Poster

I år vil rundt 200 barn feire jul på et krisesenter

For de fleste av oss er julen en tid for familie, tradisjoner og hygge. Dessverre er det mange som går rundt med en vond klump i magen når julen nærmer seg. For noen er det en tid preget av utrygghet, usikkerhet og vold.

Mellom 1600 – 2000 kvinner bor hvert år på et av landets krisesentre. De oppsøker beskyttelse fra hjemmet som skulle ha vært en trygg havn, ofte sammen med barna sine.  I år vil rundt 200 barn feire jul på et krisesenter, ifølge NTB.
 
shutterstock 45612634Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I vårt prosjekt, Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt etter at den akutte fasen på et krisesenter er over.
Tiltaket er et viktig bidrag for å styrke voldsutsatte kvinners mulighet til å bryte ut av en voldelig relasjon, og har en viktig forebyggende og bekjempende effekt.
I samarbeid med Oslo krisesenter har vi bidratt til at kvinner får muligheten til å starte på nytt, skape trygge liv for seg selv og sine barn, og de har hjulpet voldsutsatte kvinner til å styrke sine liv uten en voldsutøver i hjemmet. På denne måten forebygger de også at barn vokser opp med vold i hjemme.

Som medlem i Oslo Sanitetsforening støtter du vårt arbeid mot vold, og bidrar til å sørge for at tilbud som Ressussvenn kan fortsette.

Støtt oss i arbeidet – bli medlem i dag og betal i januar.

MELD DEG INN VED Å TRYKKE HER. 

NB! Husk å oppgi Oslo Sanitetsforening som ønsket forening.

 

Chocolate and Cream Merry Christmas Instagram Post

OSF ønsker dere alle en riktig god jul!

Vi ønsker dere alle en fredfull jul, og et riktig godt nytt år
 
Nok et begivenhetsrikt år er snart omme. Vi i Oslo Sanitetsforening ønsker i den anledning å takke alle våre medlemmer og frivillige for deres innsats og engasjement gjennom året som har gått! Og glem ikke å nyte juletiden, det er et helt år til neste gang.
 
Vi har noe begrenset tilgjengelighet denne uken, så ta kontakt på e-post hvis du har behov for å komme i kontakt med oss. Oslo Sanitetsforening holder stengt i romjulen, men 2. januar åpner vi igjen dørene, og tar fatt på det nye året. Det gleder vi oss til. Vi har mye spennende i vente!
 
Varme julehilsener fra oss i administrasjonen
copy

Julehilsen fra foreningsleder

Kjære medlemmer, frivillige, deltakere og venner av Oslo Sanitetsforening. 

4B9A0208 copy 2

Det nærmer seg jul og vi går inn i de siste dagene av 2022. 

I Oslo Sanitetsforening ser vi tilbake på et år preget av svært høy aktivitet og stor etterspørsel etter både å få bidra som frivillig og å få delta i våre aktiviteter. 

Dette året gjenåpnet vi for fullt etter pandemi og nedstengning, og det har vært et travelt år. 

Krigen i Ukraina har preget hele 2022, og den har påvirket tilværelsen også hos oss i Solskinnsveien 12 på Smestad i Oslo. Det har vært en sterk opplevelse å få ta i mot ukrainske flyktningemødre- og barn og kunne ønske dem velkommen til å ha en fast sosial møteplass hos oss med trygge rammer.  

En gang i uken møtes ukrainske flyktningekvinner hos oss for å dele erfaringer, knytte nye vennskapsbånd, lage mat sammen, og lære seg norsk og få kunnskap om Norge. På denne måten kan de kjenne varmen fra fellesskapet i en krisesituasjon, der alt er nytt og fremtiden helt uviss. Sanitetskvinnene har en sterk tradisjon med å bidra i krigs- og krisetider. Vårt tilbud til ukrainske mødre og deres barn er både kvinnehelse og forebyggende folkehelse. Det er et stort privilegium å få kunne bidra. 

Apropos kvinnehelse, så er 2022 også året da dette temaet virkelig fikk bredt fokus i både media og blant folk flest. Det bidrog også til at vi i Oslo Sanitetsforening fikk flere nye medlemmer. Det er vi så glad for! For nettopp kvinnehelse er selve fundamentet i det engasjementet norske sanitetskvinner bidrar med året rundt for å bedre kvinners livsvilkår, skape trygge lokalsamfunn, og bidra til at barn og unge i sårbare livssituasjoner får støtte og omsorg som gir dem en bedre hverdag. I Oslo Sanitetsforening har vi flere ulike tilbud som har som mål å bedre livsvilkår for kvinner, familier og barn og unge. Ønsker du å vite mer eller bli frivillig, kan du lese mer her. 

Og det er stadig flere som trenger at vi i Oslo Sanitetsforening er der for dem. Med økende fattigdom og en urovekkende stigning i psykisk uhelse blant unge, og med krig i Europa, dramatisk økning i levekostnader og strømkrise i tillegg, ser vi hvordan dette påvirker familiesituasjonen negativt for mange. 

Forskning forteller oss at økende fattigdom påvirker hele samfunnet vårt i form av psykisk uhelse, økt familievold, rus, kriminalitet og utenforskap. Økonomiske bekymringer tærer på folkehelsen på alle plan. Situasjonen er bekymringsfull. Da er det meningsfullt å få bidra til å gjøre en forskjell for noen som virkelig trenger det. 

Og snakk om å gjøre en forskjell: I 2022 markerte vi hundreårsjubileet til Brusetkollen, vår flotte barnevernsinstitusjon i Asker som også tilbyr forsterket fosterhjem, ettervern og familierådgivning i tillegg til faste institusjonsplasser. Jeg vil benytte anledningen til å takke ledelsen og de ansatte for den så viktige innsatsen deres og for den forskjellen de gjør for barn, unge og familier, – for mange av dem som Brusetkollen hjelper er dette en livsviktig forskjell. 

Året vi legger bak oss har også vært preget av kvinnene som gikk foran og la ned innsats for å bygge frivilligheten: I Oslo Sanitetsforening takket vi i styret av Berit Mork Nordby som styreleder i etter mange års dedikert innsats for foreningen. 

Vår tidligere daglig leder og foreningsleder Synneve Munthe gikk dessverre bort tidligere denne høsten. Også hun bidro til utvikling og vekst for foreningen gjennom helhjertet innsats i flere ulike roller i foreningen gjennom mange tiår. 

Vi står alle på noens skuldre, og i sanitetskvinnenes historie er dette virkelig sant: Det er en unik arv jeg og mine gode styrekolleger i Oslo Sanitetsforening har fått muligheten til å videreføre etter ildsjeler som Berit og Synneve. 

I disse dager har vi også fått ny daglig leder i Oslo Sanitetsforening, ifm at tidligere daglig leder gjennom tolv år, May Holen, går videre til nye utfordringer. På vegne av styret og de ansatte vil jeg rette en takk til May for hennes engasjement og innsats i Oslo Sanitetsforening gjennom et tiår med målrettet fokus på økt aktivitet og videreutvikling av tilbudet vårt til deltakere og frivillige.  

Goke Bressers overtar som fungerende ny daglig leder i Oslo Sanitetsforening. Mange av dere kjenner allerede Goke fra hennes jobb som koordinator for ressursvenn og lesevenn hos oss siden 2019. Det er en stor glede å ønske Goke velkommen i rollen som ny daglig leder, og vi ser frem til samarbeidet!  Styret vil også på tampen av året takke både Goke og de øvrige ansatte i Oslo Sanitetsforening for en strålende innsats i 2022. Tusen takk for det dere gjør for medlemmene og deltakerne våre,  og for våre mange frivillige. Dere gjør Oslo til en varmere by for oss alle! 

Til sist før vi tar juleferie, vil jeg minne om årsmøtet vårt den 20. mars der medlemmene våre også skal velge hvem som skal med videre i styret vårt. Fristen for å sende inn forslag til kandidater til styrevervene som er på valg er 31. Desember. Jeg vil med dette oppfordre alle medlemmer til å både selv vurdere eget kandidatur og også sende inn forslag til på andre aktuelle kandidater, til valgkomiteen vår. Du finner mer info her. 

Til alle dere som er med oss i Oslo Sanitetsforening som medlemmer, frivillige og deltakere, vil jeg takke for året som vi nå legger bak oss. På vegne av styret og alle oss i Solskinnsveien 12 ønsker jeg dere det beste for julehøytida og alt godt for det nye året. Ta vare på hverandre. Vi sees i 2023! 

Gode julehilsener fra Maria, foreningsleder

Styret nede m mac

Vi ønsker oss forslag til styrekandidater ifm styrevalget i 2023!

Vil du bidra til utviklingen av Oslo Sanitetsforening som organisasjon og virksomhet?  Eller kjenner du noen som kunne være en ressurs i styret? Da vil vi gjerne høre fra deg. Frist for å sende inn forslag er 21. januar!

Styret nede m macÅ ha et styreverv i Oslo Sanitetsforening innebærer en unik mulighet til å få være med og påvirke den strategiske utviklingen av foreningen. Oslo Sanitetsforening har tre datterselskaper i tillegg til å drive frivillig virksomhet med base i Solskinnsveien 12 på Smestad i Oslo. Et styreverv i Oslo Sanitetsforening innebærer samtidig et stort ansvar, der du er med på å forvalte store verdier og en historisk arv. Vi har styremøter ca. en gang i måneden. I tillegg må du påregne noe tid til annen ekstern møtevirksomhet og deltakelse i foreningens arrangementer  / representasjon ved behov. Det er viktig at du har tid og motivasjon til å bidra i styrearbeidet.

På årsmøtet 20. mars 2023 skal det velges:

Nestleder for 2 år

Tre styremedlemmer for 2 år

  • Forslagene må sendes inn skriftlig til valgkomiteens leder
  • Det må fremgå av forslaget hvilket verv kandidaten stiller til valg på
  • Kandidaten(e) må ha sagt seg villige i forkant av at de blir foreslått
  • Det må oppgis navn, adresse og telefonnummer på kandidaten
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.

Forslagene sendes til valgkomitéen v / valgkomiteens leder Hilde Rosenberg innen 21. januar 2023: hilde@hrmcoach.no

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før har stemmerett. Hovedmedlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.

Daglig leder May Holen

Avskjedshilsen fra May Holen

Kjære alle sammen,

Daglig leder May Holen

I disse dager fratrer jeg min stilling som daglig leder i Oslo Sanitetsforening, og vil gå videre til ny jobb og nye oppgaver.Derfor vil jeg si til dere alle: Tusen takk for 12 lærerike og spennende år sammen med dere i Oslo Sanitetsforening! 12 år som daglig leder betyr 12 år med ulike utfordringer, prosjekter og aktiviteter.

I løpet av disse årene har medlemstallet og antall aktiviteter økt betydelig, og tilskuddet fra det offentlige har gått fra kr 0 til ca 2 millioner kroner. Vi har sammen gjennomført viktige prosjekter. Jeg nevner for eksempel Sisterhood og Ressursvenn, som OSF startet med først av alle foreningene i sanitetskvinnene, og deretter ble landsomfattende. På vegne av OSF har jeg mottatt to nasjonale priser for Ressursvenn, en aktivitet som alltid vil stå mitt hjerte nær.

Men det er ikke tallene eller prisene jeg vil huske når jeg fratrer – det er alle de fine folka som ER Oslo Sanitetsforening. For hver og en av dere bidrar til det gode arbeidet som gjøres i foreningen – til gode arrangementer og gode aktiviteter. For Oslo Sanitetsforening er den eldste, en av de største og en av de mest ressurssterke foreningene i Sanitetskvinnene. Og den viktigste ressursen er alltid menneskene.

Jeg vil heie på dere fra sidelinja, og avslutter med mottoet:

I de små ting frihet

I de store ting enighet

I alle ting kjærlighet

Tusen takk for meg, og lykke til videre!

D7DC8A0B FCC8 4BB1 A053 D3B19E9D1480

Julebord i Solskinnsveien

Torsdag kveld var det endelig tid for OSFs årlige julebord for medlemmer og frivillige. Tre år er gått siden sist, og da føltes det ekstra godt kunne  invitere til en hyggelig førjulskveld i Solskinnsveien. Huset var koselig pyntet til jul, granen tent, bord dekket, kjøkkenet fullt av lekre retter, og i bakgrunnen ble det spilt stemningsfull julemusikk.

På programmet stod det mat og drikke, underholdning, og en aldri så liten julequiz. Med nærmere 40 mennesker tilstedte var stua i Solskinneveien fylt av prat og latter fra start til slutt.

Til underholdning hadde vi gleden av lytte til Claudia Cox spille fiolin. En vakker og stemningsfull intimkonsert! Kvelden ble rundet av med litt allsang, og det ble sunget både «julekveldsvisa» av Alf Prøysens’  og Eyvind Skeies «tenn lys».

Tusen takk for en superhyggelig kveld og for deres flotte engasjement. Vi gleder oss til fortsettelsen i 2023!

1E0F72A0 6E84 4E43 91E8 CC51EEDAE2BB 59E88C6A 8E2D 43CA 816D A0B93553013A

B84459FA D591 4FCC A8E5 FAFCE4D2DB6C 6E017EF8 689C 4D64 B7DC B8A55B1CD6C3

51AD8D16 DD43 4BA0 A1A0 0F2DA437CF47 289A38B4 6FB2 4952 B9D7 741A185DDAB9

B3E8BD82 0A5F 4C84 9AFF 5B8A4B5D7DF5 EE6E64FE E006 456C AEC2 8FA76DCA3699