Norske Kvinners Sanitetsforening har siden starten i 1896 hatt frivillige i beredskap som hjelper til når det trengs.

Frivillige i Omsorgsberedskapsgruppene skal bistå ved behov og er et verdifullt supplement til det offentlige beredskapsarbeidet. Norske Kvinners Sanitetsforening har medlemmer med lokalkunnskap, menneskekunnskap og mange har erfaring fra omsorgsarbeid. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i kriser, og der kan vi bidra.

Omsorgsberedskapsgruppen er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. Viktige oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.

Interessert i å bli frivillig? For mer informasjon:
E-post: anne.ovensen@gmail.com
Telefon: 97 11 34 16