photo of red heart shaped paper hanging on rope 786799

Hva brenner du for?

Som frivillig i Oslo Sanitetsforening vil du møte mange hyggelige mennesker, samt lære mye om deg selv og andre! Det frivillige arbeidet i OSF er variert og vi har en rekke spennende prosjekter du kan delta på:

Barn og familie

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier hvor barna er mellom 0-16 år i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Bli Lesevenn, og vær med på å glede voldsutsatte barn. OSF søker nå deg som ønsker å lese for barnegrupper på krisesenter.

Integrering og inkludering

Språkvenn er en hyggelig møteplass for minoritetsspråklige og norskspråklige kvinner og menn, hvor man har fokus på språktrening gjennom undervisning og samtale. Ønsker du å lære norsk, eller du vil hjelpe andre med sin norskopplæring? Språkvenn er åpen for alle som ønsker å delta.

Bli frivillig som gruppeleder i sisterhood

Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press og forventninger, der de i fellesskap med jevnaldrende kan finne trygghet til å være seg selv. Norske Kvinners Sanitetsforening har derfor etablert «Sisterhood – nettverksgrupper for unge jenter».

Sisterhood består av en fast gruppe med 10-12 jenter 8. trinn som møtes ukentlig gjennom et helt skoleår. Gruppene ledes av våre frivillige og kvalifiserte gruppeledere, som følger Sisterhood-metodikken. Vi samarbeider med Sisterhood Norge som er forankret i Oslo kommune.

Bli frivillig for voldsutsatte kvinner

Prosjektet Ressursvenn knytter kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig venn i Oslo Sanitetsforening. Ressursvennene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller for kvinner som befinner seg i en sårbar og vanskelig periode. For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre.

Kreativitet

Strekk for premature er en gruppe med frivillige som strikker tøy til premature barn innlagt på Ullevål Universitetssykehus. Her er det koselig stemning! Deltar man her får man både vært sosial, gjort noe meningsfylt og strikket i fellesskap.

Beredskapsgruppe

Omsorgsberedskapsgruppen er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. deres viktigste oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon, samt å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.