En Ressursvenn er en frivillig som kobles sammen med en person som har levd med en voldelig partner. Koblingen skjer etter at den akutte fasen for strakstiltak på krisesentrene er over. Hovedmålet med Ressursvenner er at de frivillige skal være en støttespiller og et medmenneske for de voldsutsatte. Ressursvenn har vært et av våre tilbud siden 2016. 

shutterstock 45612634

En Ressursvenn er først og fremst en som tar seg tid til å lytte. Det er en person som vil være et medmenneske og som har et genuint ønske om å gjøre noe godt for andre. Det settes ingen faglige krav til Ressursvenner. Dette er personer som ønsker å gi av sin fritid, og som vil være en støttespiller for mennesker som har vært utsatt for vold.

Som Ressursvenner er man som regel koblet i ett år, med treff to til fire ganger i måneden. Hvert treff skal vare mellom 1-4 timer. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis i koblingsperioden.

De frivillige får et forberedelseskurs. Det er også krav om politiattest og signert taushetserklæring. Tilbudet er et samarbeid mellom Oslo Sanitetsforening, Oslo Krisesenter og Norske Kvinner Sanitetsforening.

Er du voldsutsatt og ønsker en ressursvenn?

Har du blitt utsatt for vold fra en som står deg nær og lurer på om Ressursvenn kan være noe for deg, ta kontakt med koordinator eller krisesenteret i nærheten av der du bor for mer informasjon. Ressursvenn er etablert på krisesentre rundt om i landet.

  • Oslo krisesenter: 22 48 03 80

Kvinner som har blitt med i Ressursvenn har ulik bakgrunn og har vært utsatt for ulike typer vold, deriblant kvinner som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap.

En av de voldsutsatte har uttalt følgende om det å ha en Ressursvenn:

«Det er faktisk en veldig god ting … å lære å leve igjen, eller som å – føle seg normal. Hver gang jeg er med henne, så føler jeg meg bare som jeg gjorde da jeg var med vennene mine hjemme.»

Vil du bli Ressursvenn?

Det settes ingen faglige krav til å bli en Ressursvenn. For å bli Ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske, samt ha et ønske om å gjøre noe godt for andre. Her handler det om å gi av sin fritid og være en støttespiller.

Som Ressursvenner er man som regel koblet i ett år, med treff to til fire ganger i måneden. Hvert treff er ment å vare mellom 1-4 timer. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis i koblingsperioden.

De frivillige får et forberedelseskurs. Her vil man få kunnskap om temaene vold i nære relasjoner, de vanligste reaksjonene på vold, kultursensitivitet, det å være en Ressursvenn og Oslo Krisesenter. Etter fullført kurs følger en individuell samtale. Det er krav om politiattest og signert taushetserklæring.

En frivillig har uttalt følgende om det å være ressursvenn: «det var (…) ekstremt givende å være med henne, så jeg følte at jeg vokste.»

Ønsker du mer informasjon om Ressursvenn?

Kontakt koordinator Guro Dragset
Mobil: 453 12 796
E-post: guro.dragset@osf.no

«Noen å høre til»

FAFO har evaluert Ressursvenn (2021) og konklusjonen er som følger:

  • De aller fleste voldsutsatte har opplevd å få god støtte og hjelp gjennom å delta i tiltaket.
  • Prosjektet lykkes i å gi deltakerne «noen å høre til».

Les rapporten her.

Har du spørsmål om vold og overgrep?

Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.