shutterstock 45612634

Ressursvenn har vært et av våre tilbud siden 2016. Tilbudet går ut på at frivillige i OSF kobles med kvinner og menn som har hatt kontakt med, eller bodd på Oslo Krisesenter. Vi vet at perioden etter brudd med voldsutøver kan oppleves svært krevende. Ressursvenn skal være en støtte i denne sårbare og vanskelige perioden.

En Ressursvenn er først og fremst en som tar seg tid til å lytte. Det er en person som vil være et medmenneske og som har et genuint ønske om å gjøre noe godt for andre. Det settes ingen faglige krav til Ressursvennene. Dette er personer som ønsker å gi av sin fritid, og som vil være en støttespiller for mennesker som har vært utsatt for vold.

Som Ressursvenner er man som regel koblet i ett år, med treff to til fire ganger i måneden. Hvert treff er ment å vare mellom 1-4 timer. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis i koblingsperioden.

De frivillige får et forberedelseskurs. Det er også krav om politiattest og signert taushetserklæring. Tilbudet er et samarbeid mellom OSF, Oslo Krisesenter og N.K.S.

Ønsker du mer informasjon omkring Ressursvenn?

Kontakt koordinator Guro Dragset
Mobil: 453 12 796
E-post: guro.dragset@osf.no

Er du voldsutsatt og ønsker en ressursvenn?

Dersom du er utsatt for vold fra en som står deg nær og lurer på om Ressursvenn kan være noe for deg, er bare å ta kontakt med krisesenteret i nærheten av der du bor for mer informasjon. Ressursvenn er etablert på  krisesentre rundt om i landet.

  • Oslo krisesenter: 22 48 03 80
«Noen å høre til»

FAFO har evaluert Ressursvenn (2021), og konklusjonen er som følger:

  • De aller fleste voldsutsatte har opplevd å få god støtte og hjelp gjennom å delta i tiltaket.
  • Prosjektet lykkes i å gi deltakerne «noen å høre til».

Les rapporten her.

Har du spørsmål om vold og overgrep?

Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.