SAM 1431

Oslo Sanitetsforening Eiendom AS ble etablert som eget AS i mars 1998 for å forvalte foreningens eiendommer. Oslo Sanitetsforening Eiendom AS er heleid av Oslo Sanitetsforening, som har samlet sine eiendommer i dette selskapet.

Eiendommer som fortsatt eies og driftes av OSFE: Brusetkollen AS i Asker, Otto Hvalstads vei 70. Haugboveien 39, Jacob Neumanns vei 48 i Asker,  Solstadlia 67/69 og 76, samt Brusetkollen Skole, Brusetkollen 43 i Asker og Oslo Sanitetsforenings Hus i Solskinnsveien 12, på Smestad i Oslo.

Oslo Sanitetsforening Eiendom AS (OSFE), ved sitt datterselskap OSF Forvaltning AS, solgte Akersbakken 27/Fredrikke Qvamsgt 1-3, Oslo den  30. april 2014 (tidligere Revmatisme-sykehuset og HiO). Forvaltningsselskapet forvalter midlene etter salget av disse eiendommene. Avkastningen av driften går tilbake til foreningen og sikrer en forutsigbar økonomi i form av løpende inntekter. Dette gjør det mulig for Oslo Sanitetsforening å legge en langsiktig plan for arbeidet med humanitære aktiviteter.

Oslo Sanitetsforening Eiendom AS
Styreleder: Ola Loennechen
Mobil: 901 61 112

Daglig leder: Harald Lahn
Mobil: 915 34 463

Oslo Sanitetsforening Forvaltning AS
Styreleder: Andre Skjellum
Mobil: 918 70 692