Oslo Sanitetsforening (OSF) holder til i en ærverdig villa på Smestad i Solskinnsveien 12. Her har vi faste aktiviteter gjennom hele året. Vårt formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn, med hovedfokus på å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser. I OSF er vi opptatt av å sikre respekt for enkeltmennesket. Vi er religionsfri og politisk nøytrale, og ønsker å hjelpe andre uten hensyn til nasjonalitet, religion eller politisk overbevisning. I vår forening ser vi på ulikhet som en ressurs. At mennesker er forskjellig er både spennende og lærerikt.

OSF er en lokalforening under Norske Kvinners Sanitetsforening, som er Norges største kvinneorganisasjon. Det finnes 650 lokale sanitetsforeninger i Norge, og OSF er landets eldste (stiftet 26. februar 1896).

I dag jobber OSF mye forebyggende – ulike prosjekter setter fokus på integrering, inkludering og mestring. Vold mot kvinner har vært ett viktigste satsingsområder siden 2016. Andre viktige satsingsområder er barn og unge, omsorgsberedskap, og forskning. Mer informasjon om vårt arbeid finner du her på våre hjemmeside.

Hjertelig velkommen skal du være!