crop group stacking hands together 3830745 1

Oslo Sanitetsforening (OSF) er en lokalforening under Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), Norges største kvinneorganisasjon og en av landets viktigeste humanitære organisasjoner. OSF er landets eldste lokalforening, stiftet 26. februar 1896. Foreningen arbeider med egne prosjekter, men samarbeider også om felles prosjekter med N.K.S. Oslo fylke og prosjekter i regi av N.K.S. sentralt. Alt arbeidet foregår på frivillig basis, bortsett fra organisasjonens administrative apparat. Oslo Sanitetsforening følger N.K.S.’ formålsparagraf om å mobilisere til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner.

OSF holder til i en ærverdig villa på Smestad, i Solskinnsveien 12. Her har vi faste aktiviteter gjennom hele året. I dag jobber OSF mye forebyggende, med ulike prosjekter som setter fokus på integrering, inkludering og mestring. Vold mot kvinner har vært et av de viktigste satsningsområdene hos OSF siden 2016. Andre viktige satsningsområder er barn og unge, omsorgsberedskap, og forskning. I OSF er vi opptatt av å sikre respekt for enkeltmennesket. Vi er religionsfrie og politisk nøytrale, og ønsker å hjelpe andre uten hensyn til nasjonalitet, religion eller politisk overbevisning. I vår forening ser vi på ulikhet som en ressurs. At mennesker er forskjellige er både spennende og lærerikt.

Vi står sammen for å bedre kvinners helse og livsvilkår
Alle våre virksomheter har som formål å bedre kvinnehelsen, både fysisk og psykisk. Vi har særlig fokus på å skape økt integrering og inkludering. I dette ligger det at vi jobber for å tilrettelegge og tilpasse slik at familier klarer å vedlikeholde et godt familieliv. Vi jobber for å bedre integreringen av nyinnflyttede kvinner og menn fra andre land, ved å fremme nettverksbygging, sosial kontakt og flerkulturell deltakelse. OSF har også et fokus på unge jenter. Gjennom vår virksomhet ønsker vi å skape en inkluderende ungdomstid for jenter i ungdomsskolealder. OSF tar først og fremst sikte på nærmiljøet.

Hjertelig velkommen skal du være!