Støtt vårt arbeid for barn og unge – kjøp Maiblomsten!

Sanitetskvinnene jobber for at alle barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og delta på lik linje med andre barn. For å styrke barns språkutvikling og behov for voksenkontakt, tilbyr Sanitetskvinnene «Lesevenn» som er knyttet opp mot skolefritidsordningen eller det lokale biblioteket.

– Høytlesning fra en Sanitetskvinne gir trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse, sier Grete Herlofson.

I tillegg til å lese høyt for barn, gir frivillige Sanitetskvinner av sin tid, og lager hjemmelaget skolefrokost, lærer bort håndarbeid, og gir barn som har det vanskelig over tid en «drømmedag» med Min dag i dag.

Kom innom Solskinnsveien 12!

Maiblomsten selges lokalt av frivillige sanitetskvinner. Blomsten får du blant annet kjøpt hos Oslo Sanitetsforening, som holder til i Solskinnsveien 12 på Smestad. Overskuddet går direkte til vårt arbeid for barn og unge.

Maiblomsten kommer i fire utgaver: krans, nål, pin og bilblomst.

Ta kontakt med din lokale forening og spør om de selger maiblomster. Kontaktinformasjon finner du her.

Maiblomsten – symbolet på solidaritet

Sanitetskvinnene har solgt Maiblomsten siden 1909 og salget har skaffet over 200 millioner kroner til inntekt for nordmenns helse. Etter 1. verdenskrig ble den selve symbolet på solidaritet. De første årene ble Maiblomsten solgt for å skaffe penger til kampen mot tuberkulose, men etter 1945 ble inntektene viktig for gjenreisingen av folkehelsen. I dag går inntektene av salget til arbeidet med barn og unge.

Du kan kjøpe maiblomsten på OSFs medlemsmøter, eller ta kontakt med administrasjonen: oslo.sanitetsforening@osf.no / 23 22 21 10.