Til tross for at Norge ansees som et av verdens mest likestilte land, utsettes mange mennesker hver dag for vold og seksuelle overgrep. Første skritt på veien til å stoppe vold mot kvinner er å bryte tausheten.

Gjennom Rød Knapp-kampanjen ønsker vi å bryte tausheten og snakke om vold mot kvinner. Mange hundre tusen nordmenn bærer den røde knappen, som et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig.

Sammen mot vold

Omfanget av vold i nære relasjoner er vanskelig å fastslå. Basert på omfangsundersøkelser gjennomført de siste årene, anslås det at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det er trolig store mørketall. Sanitetskvinnene går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner. Vi finner oss ikke lenger i at det som skjer i hjemmet skal forbli innenfor husets fire vegger.

Les mer om Rød knapp-kampanjen

«Jeg tar ansvar. Ja betyr ja»

For å forebygge voldtekt og overgrep i russetiden er holdningsskapende arbeid helt avgjørende. Lokale sanitetskvinner rundt omkring i landet arrangerer derfor informasjonsdager for avgangselever på videregående skoler, der dette med viktigheten av samtykke til seksuelle relasjoner står i fokus. I tillegg sørger N.K.S. sentralt for en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier under hele russetiden.

Følg «Ja betyr ja» på Facebook

Les mer om «Jeg tar ansvar. Ja betyr ja»

Hjelpetilbud til voldsutsatte

Oslo Sanitetsforening har igangsatt et pilotprosjekt for voldsutsatte kvinner som har hatt bo-opphold på krisesentre. Disse kvinnene kobles til en frivillig sanitetskvinne som kjenner lokalsamfunnet den voldsutsatte skal reetablere seg i. Slik får voldsutsatte kvinner en venn, veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. I møte med en ny hverdag, alene uten overgriperen, har mange voldsutsatte kvinner behov for støtte og hjelp til å reetablere seg i samfunnet.

Les mer om pilotprosjektet «Ressursvenn – guide til ny giv»

Dinutvei.no

Har du generelle spørsmål om vold og overgrep? Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), RVTS (Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og Krisesentersekretariatet.

Besøk dinutvei.no