018

Bær en rød knapp du også!
Du har kanskje lagt merke til det? Både Statsministeren vår og flere hundre tusen nordmenn bærer i dag en røde knapp. Dette er et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig. Norske Kvinners Sanitetsforening tok i 2012 initiativ til å sette vold mot kvinner høyt på den politiske agenda, og flere organisasjoner fra det sivile samfunn ble med oss på laget. Med ulike utgangspunkt samlet Sanitetskvinnene seg bak et felles mål: å mobilisere til et folkekrav om nulltoleranse for vold mot kvinner. I januar 2013 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med seks andre organisasjoner Rød knapp-alliansen «Stopp vold mot kvinner». Den norske kirke, Islamsk råd, Virke, Krisesentersekretariatet, Reform (Ressurssenter for menn) og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) er medlemmer av denne alliansen.

Flere hundre tusen knapper
Synliggjøring av problemet er et viktig ledd i å bekjempe vold mot kvinner. Et av målene våre er derfor å få så mange som mulig til å bære den røde knappen, for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold mot kvinner. Så langt er totalt mer enn 400.000 røde knapper delt ut.

Vold mot kvinner
Men trenger vi egentlig den røde knappen i Norge? Svaret er ja! Visste du at en av ti norske kvinner har blitt voldtatt, og halvparten av dem er under 18 år da overgrepet skjedde. 8 % av kvinner i Norge lever i forhold preget av grov vold. Det er rundt 2000 kvinner som bor på krisesenter hvert år, og hvert fjerde drap som blir begått i Norge er partnerdrap. Ofrene er i all hovedsak kvinner.

Knappens fire kunnskapshull
Symbolet for alliansen er en rød knapp. Rødt er valgt fordi det signaliserer stopp. Rødt er også kjærlighetens farge. Kampanjens røde knapp har fire hull. Hullene symboliserer fire områder der det er spesielt store utfordringer, og som det må arbeides med å tette. Rettigheter: Alle har rett til et liv uten vold. Likevel blir tusenvis av jenter og kvinner i Norge utsatt for vold fra en som står dem nær. Hjelpetilbud: En rekke viktige hjelpetiltak er ikke lovfestet, og mange voldsutsatte opplever lange ventelister på de tilbudene som finnes. Forebygging: Mye gjenstår for å sikre opplæring av helsepersonell og ansatte i skolen når det gjelder å avdekke vold. Kunnskap om vold må bli et kompetansekrav i grunnskolen, og det må bli pensum for alle fagpersoner som utdanner seg til yrker der de kan møte på voldsutsatte. Forskning: Det er gjort mye bra forskning på vold i nære relasjoner siden Rød knapp-alliansen ble stiftet. Det er viktig at denne forskningen utvides og sikres videre finansiering over statsbudsjettet.

Konferanse
I tillegg til politisk påvirkning og utdeling av knapper, arrangeres det årlig en nasjonal konferanse i forbindelse med den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 25. november.