Motherhood – mor i nytt land er et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge. N.K.S. kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

Vi møter foreldre med innvandrerbakgrunn som gir uttrykk for at de savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen, og at de ofte føler seg alene og usikre i møte med en ukjent kultur og et fremmed samfunn.

I løpet av åtte samlinger snakker mødrene om barns utviklingsstadier, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet. Målet er at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i et nytt land, våger å være aktive i samfunnet og håndterer utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

 

Vil du bli med i en Motherhood-gruppe eller bli frivillig gruppeleder?

Ta kontakt med Tonje Solem: tonje.solem@sanitetskvinnene.no