Motherhood – mor i nytt land er et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge. N.K.S. kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

Vi møter foreldre med innvandrerbakgrunn som gir uttrykk for at de savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen, og at de ofte føler seg alene og usikre i møte med en ukjent kultur og et fremmed samfunn.

Frivillige gruppeledere tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge. I løpet av åtte samlinger snakker mødrene om barns utvikling, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet m.m.. Målet er at mødrene blir tryggere i sin rolle ved å øke systemforståelsen og økt deltakelse i samfunnet, og at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i et nytt land, våger å være aktive i samfunnet og håndterer utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

 

Vil du bli med i en Motherhood-gruppe eller bli frivillig gruppeleder?

Alle kurskostnader vil bli dekket av sekretariatet. For at man skulle kunne starte opp aktiviteten, må det være minst to stykker som har gruppelederkurset.

Ta kontakt med Guro Dragset på guro.dragset@osf.no.