NORA – livsmestringsgruppe etter krevende relasjonsbrudd

Bannere til nettsiden 3

Nora er et sosialt treff for kvinner som har stått eller står i vanskelige relasjonsbrudd. Navnet Nora betyr lys på arabisk, og målet er livsmestring etter brudd fra partner, familie, sekt og/eller religion.

Nora-gruppen har fokus på det sosiale og å bli kjent med nye mennesker og få nye bekjentskaper. Kvinnene spiser mat sammen, drar på turer, og får besøk av eksterne aktører som for eksempel NAV, advokat, psykolog, politiet og andre som kan styrke kvinnenes situasjon og selvfølelse, til å klare og komme seg tilbake til en normal hverdag.

Ønsker du å delta, eller få mer informasjon om NORA? 

Kontakt koordinator Guro Dragset
Mobil: 453 12 796
E-post: guro.dragset@osf.no

NORA er en forkortelse for:

  • Nettverksbygging og Nysgjerrighet
  • Opplysning og Optimisme
  • Respekt og Råd
  • Anerkjennelse og Ansvar