selective focus photo of person writing 3807741

Språkvenn er et hyggelig møtested for minoritetspråklige kvinner og menn som ønsker å forbedre språkkunnskapene sine gjennom samtaler. Vi legger vekt på å skape et miljø der deltakerne kan trene på norsk og bygge vennskap.

Tilbudet er gratis, og vi ønsker å være tilgjengelige for alle som ønsker å delta. Det er viktig at deltakerne har grunnleggende kunnskaper i norsk for å kunne ha enkle samtaler og være med på læringen.

På hver samling har vi en fast frivillig som tar ansvar for å presentere ulike temaer og innhold. Disse temaene kan variere fra kultur og samfunn til hverdagslige emner. Vi tilbyr også andre frivillige som er der for å støtte og være gode samtalepartnere under treffene.

Målet er å hjelpe deltakerne med å utvide ordforrådet, øve på uttale og bygge selvtillit når de snakker norsk. Gjennom samtaler og diskusjoner får deltakerne muligheten til å øve og lære på en morsom og avslappet måte.


For hvem:
 Minoritetsspråklige kvinner og menn i alle aldere bosatt i Norge, som ønsker å lære seg norsk språk – og for norskspråklige frivillige som vil hjelpe og støtte andre i sin språkopplæring.

Hvor og når: Hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Påmelding til sprakvenn@osf.no.

Ønsker du flere opplysninger?
E-post: sprakvenn@osf.no
Telefon: 23 22 21 10