selective focus photo of person writing 3807741

Språkvenn er en hyggelig møteplass for norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner og menn, hvor man har fokus på språktrening gjennom dialog. Vi har en fast frivillig, som står for tema og innhold. Andre frivillige hjelper til som støttespillere og gode samtalepartnere under treffene. Tilbudet er gratis.

For hvem: Minoritetsspråklige kvinner og menn i alle aldere bosatt i Norge, som ønsker å lære seg norsk språk – og for norskspråklige frivillige som vil hjelpe og støtte andre i sin språkopplæring.

Hvor og når: Hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Vi starter opp igjen etter sommerferien tirsdag 6. september.

Påmelding til sprakvenn@osf.no.

Ønsker du flere opplysninger?
E-post: sprakvenn@osf.no
Telefon: 23 22 21 10