gold padlock locking door 164425

GDPR – den nye personvernforordningen

Fra og med 1. juli 2018 trådte den nye personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. OSF innretter seg selvfølgelig etter denne. Under får du litt informasjon om hva GDPR vil bety for oss, og for deg som deltaker, medlem eller frivillig.

OSF og personopplysninger
Personvern handler om retten til å bestemme over egne personopplysninger. For en ideell organisasjon som OSF dreier dette seg om at våre medlemmer og frivillige skal ha tillit til oss, og hvordan vi behandler deres persondata. Det skal være åpenhet og gjennomsiktighet i alle våre prosesser rundt behandling av alle personopplysninger.

For deg som er medlem
Alle medlemmer av foreningen er registrert med personopplysninger hos N.K.S.-sekretariatet. I tillegg til navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato, er opplysninger knyttet til medlemskapet, som verv, roller og fakturaer for medlemskapet også registrert her. Dette gjøres for å kunne følge opp avtalen om medlemskap. OSF har tilgang til disse opplysningene.

Medlemskapet innebærer også at du får tilsendt medlemsblad, nyhetsbrev og eventuelt SMS fra oss. Innholdet i dette vil kun være opplysningsbasert. Våre medlemmer har alltid mulighet til å reservere seg mot kontakt via disse kanalene:

·        Medlemsblad – gi beskjed til administrasjonen

·        Nyhetsbrev – benytt «avmelding»-lenken

·        SMS – benytt stopp-funksjonen

Hvilken betydning får GDPR for våre frivillige?
Alle OSFs deltakere, medlemmer og frivillige er registrert i vårt register. I tillegg til navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato, registrerer vi også andre opplysninger knyttet til avtalen, slik som kobling og koblingsfrekvens. Dette gjør vi for å kunne følge opp alle på en hensiktsmessig og god måte.

Hva mer?
– OSF har installert Coockievarsel med aktivt samtykke for brukere av vår hjemmeside.
– Når det gjelder lagringstid av personopplysninger, så vil all informasjon om den enkelte slettes umiddelbart etter endt medlemskap hos oss. Dette gjelder også dersom du er frivillig, og ikke lenger ønsker å være aktiv i OSF.
– Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling av persondata i strid med reglene.
– New Element, vår nettsideleverandør sitter også på personopplysninger/navn og mailadresse til alle våre registrerte medlemmer som mottar nyhetsbrev. Ved ønske om sletting av persondata vil New Element bli orientert.

Sletterutiner
Dersom et medlem eller en frivillig ønsker sine opplysninger slettet, så sletter vi vedkommende i databasen, samt melder om sletteønsket til hovedorganisasjonen N.K.S. Dette kalles retten til å bli glemt.

Nyhetsbrevet vårt
Alle registrerte medlemmer vil fortsette å motta informasjonsmateriellet vi sender ut i form av våre nyhetsbrev. Du kan velge å melde deg av denne listen, men vi håper du som bruker ser nytten av å få oppdatert informasjon om vårt tilbud og våre aktiviteter.

Noe mer du lurer på når det kommer til GDPR?
Send en mail til oslo.sanitetsforening@osf.no eller ring: 23 22 21 10.