MicrosoftTeams image 17

Sanitetskvinner og politikere samlet seg i støttemarkering for veiledningssentrene for pårørende innen rus og psykiatri

I går samlet et stort antall Sanitetskvinner seg utenfor Stortinget for å delta i en støttemarkering for Veiledningssentrene for pårørende innen rus og psykiatri. De var på Eidsvolls plass for å si klart ifra om at avslaget på søknaden om støtte til 15 millioner til drift av våre Veiledningssentre for pårørende innen rus og psykiatri er feil! Politikerne kan fortsatt snu! Mange av deltakerne hadde reist langveisfra for å vise sin støtte til disse viktige sentrene som jobber med og for familier som opplever at hverdagen raser.

Mange av de som jobber på disse sentrene har selv erfaring som pårørende og besitter kunnskap som er svært viktig for å gi hjelpen og støtten som trengs. Veiledningssentrene er et lavterskeltilbud som gir støtte og hjelp til familier. Pårørende kan kontakte veiledningssentrene gjennom chat og telefon, og mange som tar kontakt får time raskt. Dette kan være et vendepunkt for mange som sliter som pårørende. I fjor hadde senterne 10 000 samtaler med pårørende, inkludert barn og unge.

Det er derfor dramatisk at det kuttes i støtten fra Helsedirektoratet!

Under demonstrasjonen holdt flere appeller, blant annet Lene Rønning Arnesen, nestleder i styret. Ingvild Aga, en pårørende, holdt en rørende apell. Hun delte sin personlige erfaring med veiledningssentrene og hvordan de hadde hjulpet henne gjennom en vanskelig tid.

MicrosoftTeams image 18

Ingvild Aga forteller om den viktige rollen veilederen fra veiledningssenteret hadde for henne som pårørende.

Under markeringen holdt flere politikere appeller og uttrykte sin støtte til Sanitetskvinnene og Veiledningssentrene. Representanter fra ulike politiske partier som Cecilie Myrseth (Ap), Guri Melby (V), Olaug Bollestad (KrF), Erlend Svardal Bøe (H), Bård Hoksrud (FRP), Tor Inge Eidesen (SP), Kristoffer Robin Haug (MDG) og Marian Hussein (SV) var til stede og kunne love at de vil stå sammen med sanitetskvinnene i kampen for å opprettholde støtten til Veiledningssentrene . Sigurd Erdal Aase fra Angstringen og Anna Cecilie Jentoft fra Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse var også til stede.

MicrosoftTeams image 20

Kristoffer Robin Haug fra MDG referer til Sanitetskvinnenes motto i appellen sin.

 

Det var oppmuntrende å høre at representanter fra regjeringspartiene la merke til det store engasjementet som ble vist under markeringen, og at de vil ta det med seg når de utarbeider det reviderte nasjonale budsjettet i mai. Faktisk, selv før markeringen startet, gikk finansministeren forbi og fikk sett alle slagordene og tegningene som var vist på plakatene. Sanitetskvinnene var en synlig og sterk tilstedeværelse på markeringen.

Takk til alle som deltok i markeringen og viste sin støtte. Det var rørende å se så mange engasjerte mennesker samlet for å stå opp for en så viktig sak. Takk til alle som reiste langveisfra for å delta, og til de som holdt appeller og ga sin støtte til senterne. La oss fortsette å kjempe for å opprettholde og styrke Veiledningssentrene, og gi støtte og hjelp til de som trenger det mest. Sammen kan vi utgjøre en forskjell!

MicrosoftTeams image 6

Stort engasjement på årets årsmøte: Kvinnehelsehus og valg av nye styremedlemmer stod på agendaen!

Stadig flere engasjerer seg i Oslo Sanitetsforening, og det var tydelig på det store oppmøtet på årsmøtet som nylig ble holdt. Vi fikk spennende besøk fra generalsekretær Malin. Hun presenterte Kvinnehelsehus-prosjektet til NKS og ga oss et innblikk i organisasjonens planer for å sette kvinnehelse på kartet. I tillegg gikk vi gjennom viktige punkter som årsregnskapet, strategien vår og valgte inn nye styremedlemmer og nestleder. 

For første gang på 24 år har vi fått NOU om kvinnehelse. Det kan du lese her.  Dette dokumentet er viktig for å skape en bred debatt om kvinnehelse i Stortinget med alle partier. Sanitetskvinnene ønsker å jobbe for en helhetlig tilnærming til kvinnehelse.

Generalsekretæren presenterte en omfattende plan for NKS sin satsning på Kvinnehelsehus, og forklarte hvorfor dette prosjektet er så viktig for Sanitetskvinnene.

Kvinnehelsehusene vil være sentrale møteplasser for kvinner i lokalsamfunnene og tilby nettverksbygging, aktiviteter og trygge møteplasser. Kvinnehelsehusene skal favne hele livsløpet til kvinner og være et senter for alle kvinner. Disse helsehusene vil være med på å tette et stort behov i samfunnet og bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om kvinnehelse.

Det har vært mye debatt rundt kvinnehelse, og nå opplever NKS en unik mulighet til å bidra til endring og utvikling innenfor dette området. NKS har en lang historie med å jobbe for kvinnehelse, og generalsekretæren presenterte stolt organisasjonens visjon og mål for å ta denne satsningen videre. Årets årsmøte var en viktig arena for å diskutere og samle støtte for dette initiativet, og det var tydelig at mange var engasjerte i satsningen.

Under og etter pandemien har mange foreninger opplevd nedgang i engasjement, men Sanitetskvinnene har tvert imot opplevd en økning!

-Vi står på kjempers skuldre og har en stolt historie i organisasjonen, hvor de modig og nytenkende kvinnene ikke ønsket å bli en underavdeling av Røde Kors. Disse damene ville være med og bestemme! Dette verdigrunnlaget har fortsatt stor betydning for foreningen i dag, kunne Malin fortelle begeistret.

MicrosoftTeams image 9

Generalsekretær i NKS Malin forteller medlemmene om pilotprosjektet kvinnehelsehus

 

Startet opp i Bergen og planlegger videre nasjonal satsning

Sanitetskvinnene har etablert et Kvinnehelsehus i Bergen, som nå er i full drift. Før oppstart ble det utført grundige behovsanalyser for å sikre at helsehuset ville dekke behovene til lokalsamfunnet. Det er viktig at helsehusene tilpasses lokale behov og kultur for å sikre at de blir brukt og blir en suksess.

Finansiering av prosjektet skjer gjennom en kombinasjon av fond, investorer og stiftelser. Sparebanksstiftelsen har bidratt betydelig til finansieringen av prosjektet, og Sanitetskvinnene har også en god dialog med myndighetene for å få politikerne til å bidra. Vi håper også å motta støtte på nasjonalt nivå, ettersom helsehusene vil dekke et stort behov og bidra til å bedre kvinnehelsen.

Vi har lenge kjempet for å få den oppmerksomheten og støtten kvinnehelse fortjener. Denne satsningen som nå gjøres på Kvinnehelsehus er et riktig og konkret steg for å oppnå dette. La oss fortsette å jobbe sammen for å sikre at kvinnehelse får den oppmerksomheten og ressursene den fortjener. Alle store begynner i det små, som Fredrikke sa.

MicrosoftTeams image 12

Fra venstre: Nasjonal prosjektleder for Kvinnehelsehus Laial Janet Ayoub, generalsekretær Malin Stensønes, Styreleder Maria Lundberg, Fungerende daglig leder i OSF Goke Bressers og avdelingsleder fagavdelingen i NKS Elisabeth Dahl Hansen

 

Nye medlemmer og satsninger presentert

På årsmøtet gjennomgikk foreningen en strategi for en femårsperiode som ble satt i 2022. Selv om det ikke er mange endringer som er blitt gjort, ble det etablert et nytt tilbud, kalt ‘Åpent treff’ til ukrainske flyktninger som følge av krigen i fjor. Dette tilbudet har vært svært vellykket. Gruppen har vært aktive siden oppstart, og etterhvert laget flere strikkegrupper. Som mange er kjent med, kom dronningen også på besøk på et Åpent treff tidligere iår. Og etter besøket ble de også invitert til Hennes majestets KunstStall. De ukrainske kvinnene har også blitt invitert til ordførerens kontor i ettertid.

Budsjettet ble også gjennomgått på årsmøtet, med få endringer bortsett fra en økning i lønnsbudsjett. Styret har valgt å satse på fast ansettelse, noe som kan bidra til stabilitet og kontinuitet i foreningens arbeid. Styreleder Maria presenterte også den nye fungerende daglig lederen i foreningen, Goke Bressers, som har tidligere erfaring fra foreningen som koordinator for Ressurvenn og lesevenn.

MicrosoftTeams image 11

Ny fungerende daglig leder(til høyre) presenterer seg for årsmøte

Det ble også gjennomført valg av nye styremedlemmer. May Cecilie Lossius ble valgt som ny nestleder. Hun har vært aktiv i OSF/NKS, både lokalt og nasjonalt og tatt på seg ulike verv fra 2012. May har et stort hjerte for OSF, stor motivasjon og tid til å sette en god retning for foreningen. Den nye nestlederen er i dag fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, og har derfor mye kompetanse og erfaring som hun gjerne vil dele med styret og foreningen. Trude Tvedt og Berit Solberg Olsen ble gjenvalgt som styremedlemmer. Begge er motivert til å fortsette arbeid og prosjekter som er påbegynt, og opptatt av at disse skal lykkes.

Og Hanan Abdelrahman ble valgt som nytt styremedlem. Vi er så glade for å ha med Hanan i styret, og er positive til at hun kan bringe inn friskt perspektiv og bidra med sin kompetanse og bakgrunn. Hanan er matematiker,  foreleser og forfatter. Hun er opptatt av integrering og arbeid med barn og unge. Det nye styremedlemmet motiveres av å ta utfordringer og ønsker å være et godt forbilde for kvinner, og spesielt kvinner og barn med innvandrerbakgrunn.

MicrosoftTeams image 8

Nytt styremedlem Hanan Mohamed Abdelrahman

 

Avslutningsvis er det verdt å nevne at årsmøtet er en verdifull arena for foreningen. Vi ser frem til å følge prosjektet om Kvinnehelsehus videre. Gjennomgang av viktige punkter som årsregnskap, strategi og  valg nye styremedlemmer viser viktigheten av en arena som årsmøtet for å opprettholde demokratiet i foreningen og sikre at alle har mulighet og makt til å være med på å bestemme. Takk til alle som har deltatt og bidratt til å gjøre dette årsmøtet til en suksess.