Eldre dame med barn 180x180 1

Stort behov for frivillige Familiekontakter i Home-Start

Vi får stadig henvendelser på vegne av barnefamilier som sliter med å få hverdagen til å gå opp. Til tross for at vi har kurset 10 nye engasjerte familiekontakter i høst er behovet for frivillige familiekontakter større enn hva vi greier å dekke med de frivillige vi har.

Vi trenger flere frivillige som vil være med på å gjøre en forskjell! Er du glad i mennesker, barn og ungdom, vil dele av din tid, få faglig påfyll og masse god energi? Da er dette noe for deg.

Eldre dame med barn 526x350 1

Home-Start Familiekontakten.

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram rettet mot barnefamilier med barn fra 0 – 16 år, vi dekker bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Tilbudet er basert på gjensidig frivillighet. Målet er å støtte og hjelpe familien videre i en sårbar periode ved å gi støtte, avlaste, styrke foreldrerollen og skape mestringsfølelse, tilhørighet eller hjelpe dem med å utvide sitt nettverk.

Oppgavene til familiekontakten kan være alt fra leksehjelp, lesing, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn og ungdom. Gi familien et pusterom i hverdagen slik at familien får mer overskudd til barna og seg selv. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige familiekontakter til:

 • Gå på ukentlige besøk hjem til familien, og være sammen med familien fra 2-4 timer i uken. Oppdraget varer i 6 måneder.
 • Gi støtte og avlastning til barnefamilier.
 • Gjennomføre et kurs som går over 8 temakvelder for å være best mulig forberedt.
 •  Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

13. januar starter vi opp våre lærerike og interessante kurs som du behøver for å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten.

Som frivillig familiekontakt får du:

 • Forberedelseskurs på minimum 20 timer.
 • God oppfølging og veiledning av koordinator.
 • Regelmessig invitasjon til temakvelder, faglige og sosiale arrangementer.
 • Fellesskap i en hyggelig organisasjon.
 • Stort pluss å ha på CV.

Tekst jeg gar fra fam med et smil

Sitat fra en frivillig.

Mer om Home-Start Familiekontakten:
Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle barnefamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ønsker du å melde deg på kurset eller få mer informasjon, ta kontakt med;

Du kan lese mer om Home-Start Familiekontakten ved å trykke her.

 

Cream Minimalist International Volunteer Day Instagram Post With Colorful Hands Illustration

Nyttårsforsett med mening: bli frivillig

Visste du at dagene etter jul og nyttår er da flest er innom Frivillig.no? Å bli frivillig i en organisasjon er et svært populært nyttårsforsett. Starten på et nytt år er for mange en tid for refleksjon, så det er kanskje ikke så rart at mange ønsker å engasjere seg i noe større enn seg selv akkurat da. I Oslo Sanitetsforening har vi så mange engasjerte frivillige, og tilbakemeldingen vi får er at det å være frivillige er noe som gir mer enn det tar. 

Uansett hvor sliten jeg er når jeg kommer, opplever jeg å sitte igjen med mer energi og en god følelse i kroppen når jeg går, sier en frivillig. 

Hva brenner du for?

Som frivillig i Oslo Sanitetsforening vil du møte mange hyggelige mennesker, samt lære mye om deg selv og andre! Det frivillige arbeidet i OSF er variert og vi har en rekke spennende prosjekter du kan delta på:

Cream Minimalist International Volunteer Day Instagram Post With Colorful Hands Illustration

Barn og familie

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier hvor barna er mellom 0-16 år i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Bli Lesevenn, og vær med på å glede voldsutsatte barn. OSF søker nå deg som ønsker å lese for barnegrupper på krisesenter.

Motherhood – mor i nytt land er et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge. N.K.S. kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

Integrering og inkludering

Språkvenn er en hyggelig møteplass for minoritetsspråklige og norskspråklige kvinner og menn, hvor man har fokus på språktrening gjennom undervisning og samtale. Ønsker du å lære norsk, eller du vil hjelpe andre med sin norskopplæring? Språkvenn er åpen for alle som ønsker å delta.

Folkehelse

Onsdagstreffen er et gratis tilbud for alle kvinner som ønsker en sosial og hyggelig arena å gå til, bli kjent med andre kvinner og rett og slett bare ha det gøy. Hver onsdag er dørene i Solskinnsveien åpne fra kl.17.30 – kl.19.30. Det er frivillige som holder i prosjektet, og de starter alltid kvelden med å servere et godt måltid, og leder kvinnene i samtaler om interessante temaer, spiller spill, eller ulike aktiviteter.

Kløvertur er et nytt gratis lavterskeltilbud i Oslo Sanitetsforening. Våre frivillige leder en turgruppe som samler kvinner i alle aldre til hyggelig samvær med andre hvor man kan opplevd gleden av fysisk aktivitet og fellesskap. Turene går over hele Oslo, og tilpasses til deltakerne.

Bli frivillig som gruppeleder i sisterhood

Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press og forventninger, der de i fellesskap med jevnaldrende kan finne trygghet til å være seg selv. Norske Kvinners Sanitetsforening har derfor etablert «Sisterhood – nettverksgrupper for unge jenter».

Sisterhood består av en fast gruppe med 10-12 jenter 8. trinn som møtes ukentlig gjennom et helt skoleår. Gruppene ledes av våre frivillige og kvalifiserte gruppeledere, som følger Sisterhood-metodikken. Vi samarbeider med Sisterhood Norge som er forankret i Oslo kommune.

Bli frivillig for voldsutsatte kvinner

Prosjektet Ressursvenn knytter kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig venn i Oslo Sanitetsforening. Ressursvennene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller for kvinner som befinner seg i en sårbar og vanskelig periode. For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre.

Kreativitet

Strikk for premature er en gruppe med frivillige som strikker tøy til premature barn innlagt på Ullevål Universitetssykehus. Her er det koselig stemning! Deltar man her får man både vært sosial, gjort noe meningsfylt og strikket i fellesskap.

Vi jobber også med å utvikle nye, kreative prosjekter våren 2022. Har du noe du kunne tenke deg å bidra med? Send en epost til oslo.sanitetsforening@osf.no.

Beredskapsgruppe

Omsorgsberedskapsgruppen er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. deres viktigste oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon, samt å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.

 

Berit

Julehilsen fra foreningsleder

Julehilsen 2021

Året 2021 går snart over i historien. Også i dette året har pandemien preget dagligliv og foreningsaktiviteter. Nye virusvarianter har dukket opp, og det har vært en vanskelig tid med nedstenginger, karantene og ensomhet. De fleste kurs, styre- og medlemsmøter har blitt avhold digitalt.

Berit

Foreningsleder Berit Mork Nordby

26. februar 2021 fylte Oslo Sanitetsforening 125 år som landets første sanitetsforening. Vi hadde sett frem til å feire dagen i eget sanitetshus, men pga. smittevern-tiltak ble arrangementet gjennomført i leide lokaler den 26. august. Det ble en fin og verdig markering av vår stolte historie. I Oslo Sanitetsforening ser vi det som vår plikt å forvalte arven skapt av dyktige sanitetskvinner helt tilbake til 1896 da Fredrikke Marie Qvam grunnla organisasjonen.

Med frivillighet som drivkraft er vår forening med på å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom tilbud og aktiviteter. Så langt det har vært mulig, har alle våre aktiviteter og besøksordninger vært aktive i løpet av året. Det betyr så enormt mye for den det gjelder. Nytt i år er  «Motherhood – mor i nytt land», et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrer mødre som oppdrar barn i Norge. Vi har store forhåpninger til at dette skal være nyttig lærdom.

Landsmøtet 2021 vedtak å prioritere følgende områder i strategiperioden:

 • Fremme kvinners helse og livsvilkår
 • Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst
 • Skape trygge lokalsamfunn

Dette er områder som vår forening gjennom historien har sett verdien av og støtter fullt ut. Livsvilkår og kvinnehelse støttes på forskjellige måter gjennom aktiviteter og opplysningsarbeid, forskning støttes økonomisk gjennom våre legater. Flere av våre tilbud er rettet mot barnefamilier, og mot barn og unge spesielt gjennom Brusetkollen barnevernsenter. Sanitetskvinnene har alltid vært opptatt av barns utvikling og oppvekstsvilkår. Vi er også aktivt med i N.K.S. omsorgsberedskapsgruppe. Frivillige organisasjoner har en viktig oppgave med å støtte opp der det offentlige tilbudet ikke er godt nok.

Vi er svært takknemlig for økonomisk støtte fra Oslo kommune til aktivitetene Home Start-Familiekontakten, Språkvenn og Ressursvenn. Det er nyttige bidrag til arbeidet vårt som utføres til beste for lokalmiljøet og Oslo by.

På vegne av styret i Oslo Sanitetsforening vil jeg takke medlemmer, frivillige og ansatte for det gode og nyttige arbeidet som utføres, og ønske alle

Riktig God Jul og Godt Nytt År!

Foreningshilsen fra

Berit Mork Nordby

Green Holiday Business Closure Notice Facebook Post 3

Kjære alle medlemmer i Oslo Sanitetsforening

På vegne av oss alle i administrasjonen vil jeg ønske hver og en av dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Daglig leder May Holen

Vi håper dere alle kommer innom oss i løpet av neste år, om det er på et medlemsmøte, på sommerfest eller på neste års julebord, så vil vi sette stor pris på det. For i 2022 håper vi på at vi kan gå tilbake til normal drift, med flere åpne arrangementer og enda mer aktivitet i huset vårt.

Alle frivillige gjør en helt fantastisk og uvurderlig jobb, enten det er i Home-Start Familiekontakten eller det er i Kløvertur, Språkvenn, Sisterhood eller Ressursvenn. Eller en av de andre aktivitetene vi har i vår forening. Av og til tar frivillige kontakt med oss og foreslår nye aktiviteter – som de gjerne ønsker å starte selv. Denne uka tok et mangeårig medlem kontakt med forslag til nye, spennende aktiviteter – som vi i administrasjonen tar med oss i idébunken når styret skal behandle strategien for aktivitetene de neste fem årene. Strategi- og handlingsplanen skal behandles på årsmøtet i mars, og vi håper på stort engasjement og interesse for hva OSF skal jobbe med videre.

Som daglig leder er jeg utrolig stolt over alle ansatte som har stått på og tilrettelagt for gode aktiviteter i løpet av året som har gått. Ansatte har vist kreativitet og engasjement for jobben sin til det beste for medlemmer, frivillige og deltakere. Sammen med alle som på ulike måter bidrar til det beste for OSF skal vi i de neste årene sørge for at OSF fortsetter med gode humanitære tiltak!

Julehilsen fra

May Holen
Daglig leder

DSC 0122 2

Noen høydepunkter fra året som har gått

DSC 0122 2

Det har vært en begivenhetsrikt år i OSF, og vi gleder oss til vi kan åpne dørene igjen og sette i gang med arbeidet for neste år. Vi er så takknemlig for alle medlemmer, frivillige, deltakere, og familier som besøker vår foreningshus, bidrar på våre aktiviteter, og benytter seg av våre tilbud. Det er dere som ER Oslo Sanitetsforening.

Noen av høydepunktene fra året som har gått:

 • Vi har fått tre nye kollegaer i administrasjonen vår.
 • Vi har startet opp tilbudet Kløvertur, og våre flinke turledere har arrangert turer rundt hele Oslo i løpet av høsten.
 • Hver uke fra midten av september har vi samlet mellom 12 og 20 kvinner på Onsdagstreffen for å dele et varmt måltid, og ha det hyggelig sammen. Vi avsluttet året med tradisjonelt juleverksted, hvor vi serverte grøt og lagde juletrepynt.
 • I august feiret vi OSFs 125-års jubileum med en storslått feiring på Popsenteret, hvor vi også hadde gleden av å dele ut æresmedlemskap til fire av våre mest engasjerte medlemmer.
 • Damene i Strikk for premature har strikket hele året, og har levert ca. 233 sett og 70 tepper til premature barn ved nyfødtintensiv avdeling på Ullevål Sykehus.
 • Forrige uke publiserte Fafo sin rapport av Ressursvenn, som konkluderte med at en Ressursvenn tilbyr «noe annet enn det profesjonelle hjelpere kan gi: noen å være sammen med i hverdagen og i høytider, noen de kan ha tillit til som kjenner «hele dem», noen som er glad i dem og noen de kan bety noe for på et personlig plan». Denne uken har Goke også levert julegaver til alle deltakerne.
 • De frivillige i Lesevenn har fortsatt å glede barna som bor midlertidig på Oslo Krisesenter med høytlesning hver lørdag.
 • Språkvenn har møtt en gang i uka i hele høst, og avsluttet halvåret med et hyggelig julebord.
 • Vi har for øyeblikket 25 koblinger i Home-Start, og denne uken har Ellen Margrethe og Synnøve lekt julenisser og levert julegaver til alle Home-Start barna.
 • Vi jobber med flere nye spennende prosjekter som vi gleder oss til videreutvikle i 2022.
 • Vi har hatt rekordmange søkere til vår Sisterhoodgruppe, og har fått fire engasjerte frivillige til å lede årets gruppe. Vi får stadig tilbakemeldinger om at Sisterhood er ukas høydepunkt for mange av jentene.
Administrasjonen holder stengt fra og med 23. desember, og vi er tilbake 3. januar. Vi er tilgjengelig på telefon hvis du har behov for å få tak i oss i løpet av tiden kontoret er stengt.

I mellomtiden ønsker vi alle en riktig fin jul, og et godt nytt år! Ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen,
Alle oss i Oslo Sanitetsforening.

En julehilsen fra Strikk fra Premature

Denne uken leverte de dyktige strikkerne i Strikk for Premature 60 sett og 28 tepper til premature barn ved nyfødtintensiv avdeling på Ullevål Sykehus. Pakkene med babytepper, sokker og luer leveres sammen med flotte håndlagete kort hvor det står «Lykke til med livet!» Strikk for Premature hadde sitt siste treff i 2021 sist tirsdag, og til sammen i år gruppen levert ca. 233 sett og 70 tepper til Ullevål, og gitt mange premature en varm start på livet.

Hver år fødes det ca. 3000 premature barn i Norge, og det er stort behov for klær som passer til de bittesmå babyene. – Foreldre som får premature barn, har ofte mye annet å tenke på. Vi håper klærne kan gi dem litt færre bekymringer, sier Marit Dahlsrud, som leder strikkegruppen i Oslo Sanitetsforening. Grupper møter en gang i måneden i stua i Solskinnsveien 12.

Vil du være med å strikke tøy til premature babyer?

Strikk for Premature er en gruppe med frivillige som strikker tøy til premature barn.

Sted og tid: Gruppen møtes den andre tirsdagen i måneden i Solskinnsveien 12 fra klokken 12-14.

Hvem: Alle som ønsker å strikke til premature babyer.