Stort behov for frivillige Familiekontakter i Home-Start

Vi får stadig henvendelser på vegne av barnefamilier som sliter med å få hverdagen til å gå opp. Til tross for at vi har kurset 10 nye engasjerte familiekontakter i høst er behovet for frivillige familiekontakter større enn hva vi greier å dekke med de frivillige vi har.

Vi trenger flere frivillige som vil være med på å gjøre en forskjell! Er du glad i mennesker, barn og ungdom, vil dele av din tid, få faglig påfyll og masse god energi? Da er dette noe for deg.

Eldre dame med barn 526x350 1

Home-Start Familiekontakten.

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram rettet mot barnefamilier med barn fra 0 – 16 år, vi dekker bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Tilbudet er basert på gjensidig frivillighet. Målet er å støtte og hjelpe familien videre i en sårbar periode ved å gi støtte, avlaste, styrke foreldrerollen og skape mestringsfølelse, tilhørighet eller hjelpe dem med å utvide sitt nettverk.

Oppgavene til familiekontakten kan være alt fra leksehjelp, lesing, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn og ungdom. Gi familien et pusterom i hverdagen slik at familien får mer overskudd til barna og seg selv. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige familiekontakter til:

  • Gå på ukentlige besøk hjem til familien, og være sammen med familien fra 2-4 timer i uken. Oppdraget varer i 6 måneder.
  • Gi støtte og avlastning til barnefamilier.
  • Gjennomføre et kurs som går over 8 temakvelder for å være best mulig forberedt.
  •  Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

13. januar starter vi opp våre lærerike og interessante kurs som du behøver for å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten.

Som frivillig familiekontakt får du:

  • Forberedelseskurs på minimum 20 timer.
  • God oppfølging og veiledning av koordinator.
  • Regelmessig invitasjon til temakvelder, faglige og sosiale arrangementer.
  • Fellesskap i en hyggelig organisasjon.
  • Stort pluss å ha på CV.

Tekst jeg gar fra fam med et smil

Sitat fra en frivillig.

Mer om Home-Start Familiekontakten:
Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle barnefamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ønsker du å melde deg på kurset eller få mer informasjon, ta kontakt med;

Du kan lese mer om Home-Start Familiekontakten ved å trykke her.