Gå i front sammen med oss ved å bli medlem i dag!

NKSF0001 FB Cover Ga i front

Bli medlem i Sanitetskvinnene, Norges største kvinneorganisasjon. Oslo Sanitetsforening er landets eldste lokalforening, og siden 1896 har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse.

Medlemskap hos oss handler om å være en del av noe større. Det handler om å engasjere seg, bygge sterke relasjoner, påvirke samfunnet og føle at du gjør en forskjell.

Sanitetskvinnene er mer enn bare en organisasjon – vi er et felleskap av sterke og lidenskapelige mennesker som jobber for å bedre kvinners helse og sikre trygge lokalsamfunn.

Disse sakene støtter du som medlem:

 • Forskning på kvinnehelse som bidrar til at kvinner får likeverdig
  tilbud og behandling som menn
 • Nulltoleranse for og bekjempelse av vold mot kvinner
 • At minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet
 • En god oppvekst og alderdom for alle
 • Skape trygge og gode lokalsamfunn

Pris for medlemskap

 • Hovedmedlemmer: 500 kr.
 • Husstandsmedlem – for alle dere som bor i samme hjem som et hovedmedlem: 100 kr.
 • Medlem under 30 år: 250 kr.
 • Støttemedlem: 400 kr.
 • Bedriftsmedlemmer: 1500 kr.

* Medlemskapet gjelder per kalenderår.

NB! Husk å oppgi Oslo Sanitetsforening som ønsket forening.

Vi har følgende medlemsfordeler:

 • Mulighet til å delta på samlinger for frivillige, ulike former for opplæring og faglige konferanser.
 • Medlemsbladet Fredrikke fire ganger per år enten per post eller digitalt samt vårt nyhetsbrev fult av lærerik informasjon og invitasjoner til arrangementer og kurs.
 • Opptil 25% rabatt på dine forsikringer hos Tryg Forsikring.
 • En rekke fordeler gjennom Esso Mastercard som bl.a. på drivstoff og bilvask.

Ta kontakt med medlemsservice for spørsmål på tlf. 99 50 27 95.