NKS 0139Brusetkollen AS har en lang historie bak seg som friluftsskole, feriekoloni, og i de senere årene barnevernsenter. Oslo Sanitetsforening har samarbeidet med etater i Oslo kommune om å gi tilbud til barn i en sammenhengende periode fra 1920.

Oslo Sanitetsforening overtok eiendommen Vangen fra Otto og Tilla Hvalstad i 1920 og kjøpte senere naboeiendommen Brusetkollen i 1922. Kjøpet av eiendommen og bygging av hovedhus og anneks, samt driftsbygninger på stedet ble finansiert gjennom salg av maiblomster, fastelavnsris og innsamlede midler. Eiendommen ligger høyt og flott til med utsikt over Oslofjorden. Skaugum og Asker museum er naboer til eiendommen.

Brusetkollen AS gir tilbud til ca. 55 barn innenfor institusjonsbasert omsorgsarbeid, utredning, forsterkede fosterhjem, ettervern og skoleavdelingen Tilla. Brusetkollen skole og ressurssenter gir undervisning, rådgivning og tilbud om oppfølging på hjemmeskole etter endt opphold.

Oslo Sanitetsforenings Brusetkollen AS har inngått faste avtaler om plasser og tjenester med Oslo kommune og Staten v/Barne-, Ungdoms- og Familieetaten, Region Øst. I tillegg ytes det tjenester til andre regioner og kommuner. Barnevernsenteret har ca. 100 ansatte og Oslo kommune, Brusetkollen AS skole har ca. 17 stillinger.

Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS
Institusjonsleder: Elin Flatebø
Telefon: 66 98 79 00

admin@brusetkollen.no

www.brusetkollen.no