Lesevenn

iStock lese

I samarbeid med Oslo Krisesenter organiserer Oslo Sanitetsforening prosjektet «Lesevenn», for å styrke barns språkutvikling og for å gi dem trygg voksenkontakt.

Hver lørdag leser to frivillige Lesevenner høyt for en del av barna som bor midlertidig på Oslo Krisesenter. Høytlesning er en hyggelig aktivitet både for de som leser og for de som hører på, samt at det har en språkstimulerende effekt.

Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode møter mellom barn og voksne. Mange barn og unge sliter av ulike grunner med språkmestring og savner voksenkontakt. Barn har behov for å bli sett og oppleve voksne som gode rollemodeller. Høytlesning fra en frivillig gir trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. Samtidig gir det litt pusterom til foreldrene.

Har du lyst til å være Lesevenn? Du er hjertelig velkommen til å delta på vårt Lesevennkurs. Meldt deg på, så hører du fra oss så fort vi har satt opp dato for nytt kurs. Siden lesingen foregår på Oslo Krisesenter er det kun kvinner som kan delta. Alle frivillige må være over 18 år. Politiattest kreves.

Ønsker du mer informasjon eller du vil melde deg på?

Kontakt koordinator Guro Dragset
Mobil: 453 12 796
E-post: guro.dragset@osf.no