Oslo Sanitetsforening har to fond, nemlig Oslo Sanitetsforening venners fond og Oslo Sanitetsforening fond til beste for barn og ungdom. Begge fondenes formal er å yte økonomisk støtte innenfor forskning, revmatisme og OSFs institusjonsarbeid.

 

Oslo Sanitetsforening venners fond

Oslo Sanitetsforening venners fond har sitt grunnlag i gaver og arvede midler gitt og testamentert til Oslo Sanitetsforening.
Stiftelsen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsen skal ikke drive næring eller varig eie aksjer som har bestemmende innflytelse på næringsvirksomhet utenfor stiftelsen.


Fondets formål

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte for virksomheter eller enkeltpersoner som ligger under formålet og arbeidsoppgavene til Oslo Sanitetsforening. Eks.

  • Integrering
  • Inkludering og mestring
  • Vold mot kvinner, barn og unge
  • Omsorgsberedskap
  • Forskning på kvinnehelse
  • Bedre kvinners helse og livsvilkår (både fysisk og psykisk)
  • Revmatisk forskning
  • Revmatiske pasienter
  • Viderutdanning av sykepleier og andre ansatte ved Oslo sanitetsforenings institutioner

Videre har fondet som formål om å støtte revmatikere samt videreutdanning av ansatte i Oslo Sanitetsforenings egne organisasjoner.

 

Oslo Sanitetsforening fond til beste for barn og ungdom

Oslo Sanitetsforening fond til beste for barn og ungdom har sitt grunnlag i gave gitt til Oslo Sanitetsforening. Testamentatorer er Ellen Michelet Thrap, Johanne og Sverre Hennum og Kjøbmand Carl J. Christophersen.
Stiftelsen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsen skal ikke drive næring eller varig eie aksjer som har bestemmende innflytelse på næringsvirksomhet utenfor stiftelsen.


Fondets formål

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom med revmatisk sykdom samt til barn og ungdom i Oslo Sanitetsforenings egne institusjoner.
(Søknaden kan eksempelvis gjelde kurs og opplæring, skolepenger og fritidstilbud som er viktig for den enkeltes utvikling og opplevelse av mestring.)

 

SØK OM STØTTE

Søknadsfrist: 1. April

Behandlingsperiode: 1. April til 20. mai

Tilbakemeldingsperiode: Alle søkere vil få beskjed om søknad innvilges eller ei senest 30. Juni

 

Søknadsskjema legat og fond

Hva ønsker du å søke på?(Påkrevd)
Evt Virksomhet
Navn(Påkrevd)
(maks 400 ord)
(Må være et tall som betales ut som en engangssum hvis søknaden innvilges)