Frivillig i «Motherhood – mor i nytt land»

Et lavterskel veilednings- og re­fleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge. N.K.S. kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

Vi møter foreldre med innvandrerbakgrunn som gir uttrykk for at de savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen, og at de ofte føler seg alene og usikre i møte med en ukjent kultur og et fremmed samfunn.

I løpet av åtte samlinger snakker mødrene om barns utviklingsstadier, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet, m.m.. Målet er at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i et nytt land, våger å være aktive i samfunnet og håndterer utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

Hvem kan bli gruppeleder?

Alle Motherhood-grupper i regi av N.K.S. skal ha minst to faste gruppeledere. For å bli gruppeleder må du gjennomgå et todagers gruppelederkurs før du og en annen frivillig starter egen gruppe. Du må ikke være medlem i Sanitetskvinnene for å bli Motherhood-gruppeleder, men oppstart av en Motherhood-gruppe skal være forankret i en lokal sanitetsforening. Du må signere N.K.S.’ etikk- og taushetserklæring, samt en avtale med lokalforeningen om at du ønsker å forplikte deg som gruppeleder. Alle gruppeledere skal være over 25 år.

 

(Film: Kristoffer Klunk Nyborg)

Før du melder deg på gruppelederkurs er det lurt å tenke gjennom om du er villig til å forplikte deg til å sette av minst tre timer ukentlig minst åtte ganger framover fra Motherhood starter opp i din forening. I tillegg bør du påregne noe ekstra tid til forberedelse og oppfølging underveis.

På gruppelederkurset lærer du blant annet om:

  • Grunnleggende prinsipper for å lede Motherhood-grupper i regi av N.K.S.
  • Hva barn og unge forteller om det å vokse opp med flere kulturer
  • Oppdragelse i kollektive vs. individualistiske samfunn og ofte rapporterte utfordringer fra innvandrerforeldre i Norge
  • Hvordan å bruke Motherhood-materialet
  • Tips til rekruttering og gjennomføring

Alle som går gjennom gruppelederkurset får kursbevis. Alle gruppeledere inviteres til samlinger for oppfriskning og erfaringsutveksling.

Vil du bli med i en Motherhood-gruppe eller bli frivillig gruppeleder?

Ta kontakt med vår koordinator i Oslo Sanitetsforening, Guro Dragset på e-post til guro.dragset@osf.no