krokus 650 2

Søk midler fra OSF’s legater og fond!

Oslo Sanitetsforening har fond og legater med formål om å yte økonomisk støtte innenfor forskning, revmatisme og OSF’s institusjonsarbeid.

Søknadsfrist er 1. april!

Kontakt administrasjonen ved spørsmål eller for å få tilsendt søknadskjema.

Oslo Sanitetsforening venners fond

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til enkeltpersoner og andre, herunder forskning, til beste for den virksomhet som ligger under Oslo Sanitetsforenings formål og arbeidsoppgaver til enhver tid. Revmatikersaken tilgodeses, herunder støtte til hjelpemidler for enkeltpersoner og forskning, samt videreutdanning av ansatte i Oslo Sanitetsforenings egne organisasjoner.

Oslo Sanitetsforening fond til beste for barn og ungdom

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom med revmatisk sykdom og barn og ungdom i Oslo Sanitetsforenings egne institusjoner.

 

susanne 650

Vår nye prosjektkoordinator og gruppeleder

Ny prosjektkoordinator og gruppeleder
Vi kan nå meddele at vi har ansatt en ny prosjektkoordinator og gruppeleder for Sisterhood her på Smestad. Da Inger Lise går ut i svangerskapspermisjon i begynnelsen av april er det Susanne Nygård som tar over kontoret hennes her i Solskinnsveien 12. For dere som ikke har fått hilst på henne enda, så kan vi fortelle at dette er en jente på 29 år, som kommer i fra Lunde i Telemark. Susanne er utdannet spesialpedagog, og har en mastergrad i fordypningsfaget Psykososiale vansker fra Universitetet i Oslo.

For å bli litt bedre kjent med Susanne valgte vi å stille henne følgende to spørsmål:

Hva gleder du deg mest til i din nye jobb?
Jeg gleder meg spesielt mye til å bli kjent med jentene i Sisterhood, og det arbeidet som følger min rolle som gruppeleder. Fordi jeg er veldig interessert i foto og design ser jeg også frem til å få jobbe med design av flyers og plakater.  I tillegg til dette gleder jeg meg til å jobbe med foreningens hjemmeside, samt å ta del i det øvrige arbeidet på huset.

Hva engasjerer deg av Sanitetsforeningens arbeid?
Jeg tenker at Sisterhood er et tilbud som samtlige tenåringsjenter ville hatt et utbytte av i dag. Jeg er derfor stolt over at jeg  nå skal ta over lederrollen i et så viktig prosjekt. Fordi jeg tenker at det må være fint for kvinner fra ulike land å ha en felles møteplass hvor man blant annet kan utveksle erfaringer og praktisere norsk sammen med andre tospråklige, syns jeg at Kvinneprat på tvers høres ut til å være et spennende og viktig prosjekt.  HomeStart er også et tilbud jeg har stor tro på.

Vi i administrasjonen gleder oss til å se Susanne i aksjon dette året.

Ønsk henne hjertelig velkommen!

Holmenkollskien 2012 2013 2

Holmenkollskien 2014

er fortsatt til salgs!

Selv om de spennende aktivitetene i Holmenkollen er avsluttet for i år er det fortsatt mulig å sikre seg sanitetsforeninges flotte Holmenkollenski – ta kontakt med administrasjonen og du vil snarlig få pinsen i posten!

Du har valget mellom årets 2014-modell eller den klassiske skien, begge koster 50 kr.

Administrasjonen: 23 22 21 10

Epost: oslo.sanitetsforening@osf.no