Vil du løpe med oss?

For første gang i historien stiller Oslo Sanitetsforening med lag for å delta på Holmenkollstafetten! Vi ønsker å samle en herlig gjeng positive mennesker til å løpe i Oslos gater.

Vi arrangerer fellestrening i forkant av stafetten så vi stiller forberedt selve dagen. Etter vel løpt stafett tar vi banen til Smestad for å feire med pizza & snacks i herlig selskap.

Vi håper at så mange som mulig ønsker å løpe for den flotte organisasjonen vår.

OSF står for kontigent, middag, felles trening og et herlig og uhøytidelig løp for en god organisasjon og dens arbeid. Vi får laget freshe t-skjorter så vi er godt synlige i folkemengden.

Høres ikke dette gøy ut? For mer informasjon eller påmelding send en mail til pamelding@osf.no.

Vellykket møte med politikerne i dag

I dag har Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen & Goke Bressers vært på deputasjon i Helse- og sosialkomiteen på Oslo Rådhus.

Det var 15 politikere tilstede og alle partier var representert.

Goke snakket om Ressursvenn og viktigheten av at dette tiltaket fortsetter. Nå har OSF fått midler for et år, men det vi ønsker er midler for tre år slik at tilbudet både er forutsigbart og stabilt.

Ressursvenn er er tilbud til tidligere voldsutsatte kvinner. Ler mer om tilbudet her

Ellen Margrethe snakket om Home-Start+, dette er et tilbud for barnefamilier med eldre barn i alderen 6-16 år. Home-Start+ finnes allerede i tre kommuner. Vi har meget god erfaring med Home-Start noe vi har drevet med siden 2004. Vi ser at behovet for avlastning og hjelp er vel så stort i familier med eldre barn og vi ønsker å kunne tilby dette til bydelene vi dekker som er Frogner, Vestre Aker og St. Hanshaugen.

Ler mer om Home-Start her.

Politikerne viste engasjement og vi håper de forstår viktigheten av disse tiltakene, og hvor godt det er å komme tidlig inn i en sårbar situasjon.

Midten av desember får vi svar – gjett om vi er spente!

 

 

Juleverksted

Om akkurat en måned er det juleverksted i Solskinnsveien 12.

Vi håper på fullt hus med besøk fra både store og små. Denne kvelden skal vi bl.a. lage juletrepynt, julenisser, pynte fyrstikkesker og syltetøyglass og lage/pynte rammer. Her er det bare å slippe kreativiteten løs.

Vi serverer pizza, pepperkaker, gløgg og saft.

Husk å ta med Norgesglass eller syltetøyglass.

Påmelding innen 2.12 til pamelding@osf.no.

Torsdag 5. desember fra kl.17.00-19.00

Velkommen til juleverksted!

 

Psykisk Førstehjelpskurs!

Kurset heter Psykisk Førstehjelpskurs og er et kurs fra Røde Kors og instruktøren er Dennis Frydenberg.

Dennis er seksjonsleder for ambulerende tjenester i Oslo og har over 40 års erfaring fra ambulansen. Han jobber mye med debrifing, et apparat som skal ivareta de ansatte.

Med dette kurset vil Dennis gi oss verktøy til å kunne håndtere vanskelige ting vi opplever. På kurset vil vi blant annet lære om hvordan man selv kan håndtere krisesituasjoner. Hvordan pleier mennesker å reagere i ulike krisesituasjoner? Hva er vanlig, hva er viktig i etterkant? I tillegg får vi høre om hvordan vi kan støtte andre som har opplevd noe vondt (uten å ville `behandle` dem). Dennis kommer til å snakke om sin erfaring på ambulansen, hvor viktig debrifing er, om reaksjoner rundt trafikkulykker og selvmord.

Mandag 11. november fra kl. 17.30- kl. 20.30 i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Vi serverer snacks og godt drikke.

Påmelding til pamelding@osf.no, begrenset antall plasser.

Kvelden koster 100,- men er gratis for medlemmer og frivillige i OSF.

Velkommen!

Valg av styre i Oslo Sanitetsforening

Årsmøtet 2020

I lovene for Norske Kvinners Sanitetsforening står det i retningslinjer for valg i lokalforeningen:

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Stemmerett har alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før. Medlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Støttemedlemmer, husstandsmedlemmer og bedriftsmedlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke være lenger enn 8 år.

Ifølge mandatet skal valgkomiteen ta imot forslag, og også arbeide aktivt for å finne egnede kandidater.

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2019 består av:

Berit Solberg-Olsen, Gunn Josephina Hovland og Synneve Munthe.

På årsmøtet 2020 skal det velges:

  • Leder for 2 år
  • Inntil 2 styremedlemmer for 2 år

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen før 15. januar 2020.

  • Forslagene må være skriftlige.
  • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
  • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.

Forslagene sendes til:

Berit Solberg-Olsen, Grefsenkollveien 30 B, 0490 Oslo, berit@skrova.no Telefon 95 27 62 40

Årsmøtet i 2020 er den 30. mars 2020. De som ønsker årsmøtepapirene for 2020 tilsendt, må be om dette. Ta kontakt med kontoret på 23 22 21 10 eller oslo.sanitetsforening@osf.no.