Nå kan du fremme forslag til kandidater til verv i styret i Oslo Sanitetsforening.

I lovene for Norske Kvinners Sanitetsforening står det i retningslinjer for valg i lokalforeningen:
«Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Stemmerett har alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før. Medlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.»

I følge mandatet skal valgkomiteen ta imot forslag, og også arbeide aktivt for å finne egnede kandidater.

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2020 består av Synneve Munthe, Hilde Rosenberg og Marie Skar.

På årsmøtet 2021 skal det velges;

  • Nestleder for 2 år.
  • Inntil 3 styremedlemmer for 2 år.

Forslagene sendes på epost til Synneve Munthe, Hilde Rosenberg, eller Marie Skar senest 20. januar 2021.

  • Forslagene må være skriftlige.
  • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
  • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget, og forslagsstiller må være betalende medlem i Oslo Sanitetsforening.

De som ønsker årsmøtepapirene for 2021 tilsendt, må be om dette. Ta kontakt med kontoret på 23 22 21 10 eller oslo.sanitetsforening@osf.no.
Papirene sendes ut ca. en uke før årsmøtet.

Bli med å gjøre førjulstiden smittevernvennlig!

Oslo Sanitetsforening har inngått et samarbeid med Storo Storsenter for å bidra til en mer smittevernvennlig førjulstid – nå trenger vi din hjelp!

Vi søker frivillige til å bidra på en eller flere dugnadskvelder hvor vi skal klippe og rulle gavepapir og gavebånd. Dugnaden gir inntekter til Sanitetskvinnene i Oslo.

Meld din interesse til: landresen1@wemail.no

Smittehensyn vil selvsagt ivaretas under dugnaden – foreningen stiller med hansker, munnbind og håndsprit.

Covid-19 og Frivilligheten

Torsdag 29. oktober arrangerer N.K.S. Oslo fylke et møte om Covid-19 og Frivilligheten. Panelet består blant annet av assisterende Helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

 

Møtet innledes av Generalsekretær i N.K.S., Grete Herlofsen, etterfulgt av en paneldebatt ledet av Lene Rønning-Arnesen. Panelet består av assisterende Helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, Generalsekretør i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, og Generalsekretær i N.K.S., Grete Herlofsen.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. For å sikre forsvarlig smittesporing må billetter bestilles på forhånd.

Tid: Torsdag 29. oktober, 16.00-18.00

Sted: Klingenberg kino, Sal 1

Se Facebookarrangementet for mer informasjon, og meld deg på her.

Erfaringskonferansen ble en suksess

Forrige uke gjennomførte Oslo Sanitetsforening Erfaringskonferansen for Ressursvenn 2020. Konferansen gikk av stabelen på Popsenteret, hvor konferansier Selda Ekiz loste oss trygt gjennom en innholdsrik og spennende dag.

Foto: Monica Jenssen Art&Eye

Konferansen ble åpnet av Ordfører Marianne Borgen, som så klokt sa at «det handler om søstersolidaritet, empowerment og være et medmenneske for kvinner i en særdeles sårbar livssituasjon». Dette ble etterfulgt av en rørende monolog fremført av skuespiller Hina Zaidi.

Generalsekretær i N.K.S., Grete Herlofson, ga oss innblikk i hvordan Ressursvenn fikk sin oppstart og hva status for prosjektet er i dag. Daglig leder i OSF, May Holen, tok oss med nærmere inn på Oslo Sanitetsforenings erfaringer med Ressursvenn, gjennom blant annet innblikk i hennes samtaler med frivillige Ressursvenner.

Dagen bød på innsikt i hvordan Ressursvenn har utviklet seg til prosjektet det er i dag, samt hvem menneskene involvert i Ressursvenn er. Sosialkonsulent på Dagsenteret ved Oslo Krisesenter, Åshild Haugen, ga oss en idé om hvem som er voldsutsatt og hvilke mennesker Ressursvenn kan være aktuelt for. Deretter gikk psykologspesialist Marie Haavik nærmere inn på hvordan man best mulig kan ivareta frivillige.

Med energi og humor tok tolk og statsviter, Milica Javdan, oss med på en engasjerende gjennomgang av barrierer og misforståelser som kan oppstå ved interkulturell kommunikasjon. Avslutningsvis så vi nærmere på NOVA-rapporten, og prosjektleder i N.K.S., Trine Munkvold Lindseth, snakket om Ressursvenn nasjonalt, før Trine og May tok imot spørsmål fra salen. Til slutt satte Hina Zaidi et verdig punktum for det hele ved å fremføre en slamtekst som ga gåsehud til samtlige i rommet.

Vi takker for en fantastisk konferanse med dyktige talere, vanskelige tema og viktige spørsmål. Om du ikke fikk sett konferansen eller ønsker å se den på nytt, ligger opptaket fra livestreamen tilgjengelig på vår Facebookside.

Sisterhood søker ringevikar!

Oslo Sanitetsforening er på utkikk etter en ringevikar til vårt Sisterhoodtilbud! Vi ønsker oss en “storesøster” med erfaring med barne- og ungdomsarbeid, som er tydelig i sin voksenrolle samtidig som du kan være et forbilde for jentene. Arbeidet er satt til tirsdager, med arbeidstid fra ca 12.00-19.00. Du må være tilgjengelig på kort varsel og kunne ta arbeidsoppgaver på strak arm.  Som ringevikar vil du alltid møte Sisterhoodjentene sammen med en av de faste gruppelederne. Om ønskelig kan ringevikaren også fungere som ringevikar for andre oppdrag hos Oslo Sanitetsforening.

 

Oslo Sanitetsforening har lokaler i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Les om Sisterhood her.

Lønn: Oslo Sanitetsforening følger tariff for stillingen og etter kvalifikasjoner.

 

Hvis du er interessert, send oss gjerne en mail og fortell litt om deg selv, og legg gjerne med en CV, til soknad@osf.no   innen 15. oktober.

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med koordinator/gruppeleder for Sisterhood, Miriam Maasø, på tlf.: 908 41 814 / miriam@osf.no

Eller

Daglig leder May Holen, på tlf.: 45121097 / may.holen@osf.no

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe

Tidligere i år inngikk Orkla og Norske Kvinners Sanitetsforening en flott avtale om tildeling av mat og hygieneprodukter til sårbare barnefamilier i forbindelse med Covid19-pandemien. De fantastiske frivillige vi har i Oslo Sanitetsforening troppet opp, pakket og hjalp med utkjøring av produktposene.

Totalt 105 poser har blitt distribuert til deltakere i våre tilbud Ressursvenn og Home-Start, og til Oslo Krisesenter. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra mottakere, og det er tydelig at bidraget var til hjelp hos mange.

I år er temaet for Sanitetens uke «Spis med oss», og vi fokuserer på det å samles rundt et bord eller et måltid som en viktig og sunn del av hverdagen. Dette er ikke like lett å få til å samles til store måltider i år som andre år, og mange familier er ekstra sårbare nå. Flere av deltakerne i våre tiltak har begrenset økonomi, er aleneforsørgere, eller begge deler. Da kommer slike bidrag ekstra godt med. I tillegg er det for mange godt å kjenne at noen bryr seg om dem.

Som en ekstra bonus var det ekstra hyggelig for oss å treffe deltakerne våre igjen, hjemme hos dem eller i Solskinnsveien. Vi i Oslo Sanitetsforening er så utrolig stolte og ydmyke over alle frivillige medlemmer som bidro til å gjøre det mulig å distribuere produktposene fra Orkla – tusen takk for hjelpen!