OSFs medlemsmøtekomite

Vi i OSF er opptatt at alle våre medlemmer skal kjenne deg godt ivaretatt, og at alle skal kunne finne noe som passer for dem på vårt program. Derfor har OSF nå dannet en medlemsmøtekomite, som består av to ansatte fra administrasjonen, tre representanter fra OSFs styret og to av våre medlemmer. Denne gruppen skal jevnlig holde møter hvor medlemspleie, medlemsmøter og arrangementer i OSF vil bli diskutert.

Medlemskomiteens første møte ble holdt den 30. juni, og de er allerede godt i gang med planlegging av fremtidige medlemsmøter. Straks programmet er på plass vil dette bli sendt ut i vårt nyhetsbrev, samt lagt inn i aktivitetskalenderen her på vår hjemmeside. Har du innspill å komme med til vår medlemskomite? Send oss gjerne en mail: oslo.sanitetsforening@osf.no.

Å motta nyhetsbrev fra oss krever ikke medlemskap. Du kan enkelt melde deg på vårt nyhetsbrev her – nederst på siden.

OSF innfører æresmedlemskap

OSF innfører æresmedlemskap for medlemmer som har gjort en særlig stor innsats i foreningen. Årsmøtet vedtok å innføre dette med følgende kriterier:
– Medlemmer som har bidratt med frivillige innsats i en eller flere av OSFs virksomheter i fortrinnsvis femten år eller mer.
– Medlemmer som har bidratt i ett eller flere ulike verv, inkludert styreverv, i fortrinnsvis femten år eller mer.

Styret vurderer forslag til kandidater til æresmedlemskap en gang i året etter forslag fra medlemmer, styret eller administrasjonen. Det betyr at fra 2021 kan OSF tildele æresmedlemskap til medlemmer som har vært særlig aktive med frivillig aktivitet og/eller som tillitsvalgte. Æresmedlemskap betyr at medlemmet har fulle medlemsrettigheter, men vil ikke lenger måtte betale kontingent.

Æresmedlemskap deles ut i forbindelse med årsmøtet 2021, slik at de som har forslag til kandidater allerede nå kan sende dette inn til: oslo.sanitetsforening@osf.no . Styret vil vurdere forslagene ut fra de kriteriene som foreligger.

Årsmøte del 2

Den 17. juni 2020 avholdt Oslo Sanitetsforening Årsmøte del 2 med fysisk oppmøte, som kun behandlet innkomne saker. Del 1 ble avholdt i mars som et elektronisk møte. Det var 10 stemmeberettigede til stede ved møtet den 17. juni. I tillegg deltok fylkesleder i N.K.S. Oslo fylke Toril Gulbrandsen og daglig leder May Holen.

Det var fremlagt tre saker til behandling under møtet:
1. Honorar til styret i OSF
2. Innsamlede midler til bygging og renovering av Revmatismesykehuset (OSR)
3. Æresmedlemskap i Oslo Sanitetsforening

Saken vedr. honorar til styret i OSF og OSFs aksjeselskap har vært til behandling med jevne mellomrom de siste årene. Honorar til styremedlemmer og andre tillitsvalgte i Oslo Sanitetsforening reguleres av KPI og vedtas av årsmøtet gjennom budsjettbehandlingen. Imidlertid har det blitt stilt spørsmål om nivået på honorarene er riktige, og dette har blitt gjennomgått grundig flere ganger de siste årene.
Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Honorarene videreføres etter dagens satser med justering etter KPI, i tråd med årsmøtevedtak i 2015. Frem til neste års generalforsamlinger i aksjeselskapene skal det foretas en gjennomgang av konsernets organisering og oppbygging.

Når det gjaldt innsamlede midler til bygging av Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (OSR), så har det ved flere anledninger blitt påstått at Oslo Sanitetsforening (OSF) ikke er rettmessig eier av hele kapitalen etter salget av OSR. Det siste året har nåværende foreningsleder Berit Mork Nordby og andre gjennomgått skriftlig dokumentasjon fra arkiv for å finne ut hvordan OSF har skaffet kapital gjennom årene til bygging, utvidelse og vedlikehold. Konklusjonen er: Ved funn av store låneopptak som er foretatt både ved nybygg og utvidelser samt salg av eiendommer, er det på ingen måte hold i påstandene som er fremsatt. Innsamlede midler er kjærkomne gaver, men ubetydelige i finansieringssammenheng.

Årsmøtet vedtok også å innføre æresmedlemskap for medlemmer som har utmerket seg spesielt gjennom mange år. Kandidater til æresmedlemskap kan foreslås av medlemmer og ansatte i Oslo Sanitetsforening, og æresmedlemskap tildeles i forbindelse med årsmøtet. (Se egen sak om dette.)

Tidligere i år ble det altså gjennomført et elektronisk årsmøte der Berit Mork Nordby ble gjenvalgt som foreningsleder for to år. Sanna Emtinger ble gjenvalgt som styremedlem for to år, og Maria Lundberg ble nyvalgt som styremedlem. Også hun for to år.

Meld deg på nyhetsbrev

Medlem eller ikke – hos oss kan alle som ønsker det melde seg på nyhetsbrev! 

Ca. to ganger i måneden sender administrasjonen i OSF ut nyhetsbrev. Her får du siste nytt fra foreningen, enten det er opplysninger om nye kurs, datoer for foredragskvelder, familiearrangementer eller det er spesielle ting vi har oppnådd. Innholdet kan være så mangt.

For å melde seg på nyhetsbrevet, gå tilbake til startsiden og ta deg til nederst på siden. Skriv inn navn og mailadresse, trykk «SEND» og du er nå en av dem som vil motta våre hyggelige nyhetsoppdateringer.

 

Med ønske om en god sommer

Det siste halvåret ble ikke helt som vi hadde sett for oss. Covid-19 skulle vise seg å sette landet vårt på «pause», og OSF ble som de fleste andre også rammet da restriksjonene trådde i kraft den 12. mars. Planlagte kurs, aktiviteter og arrangementer ble avlyst. I mai startet vi opp igjen – om ikke helt som før, så har det i alle fall vært mer liv på huset den siste tiden enn det har vært på veldig lenge. Dette er vi glad for! OSF ser nå frem til å ta i mot gamle og nye medlemmer og frivillige når sommeren er over! La oss håpe at situasjonen ikke er forverret, og at vi kan fortsette å treffes slik vi gjør i dag.

Kontoret vårt holder åpent hele sommeren, bortsett fra i uke 31. Vi er å treffe på tlf. 23 22 21 10 i hele sommer, og daglig leder May Holen kan nås på tlf. 451 21 097. Skulle det være behov, så ikke nøl med å ta kontakt!

Vi håper dere alle får en fin og varm sommer, full av minnerike øyeblikk! Husk å ta vare på hverandre!

Hilsen administrasjonen i OSF

I alle ting – kjærlighet

I forbindelse med Pride ønsker vi i Oslo Sanitetsforening å trekke frem Sanitetskvinnenes slagord i gjennom mange år:

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Vi oppfordrer alle til å ta med seg disse fine ordene inn i sommeren, og å se mangfoldet slik vi gjør – som noe fint og lærerikt!
Husk at vi alle er likeverdige mennesker, uansett hvem vi er! LOVE IS LOVE!

Hilsen Oslo Sanitetsforening