IMG 7031

Årets verver

Oslo sanitetsforening ble årets verver for 2019. Det var foreningsleder Berit Mork Nordby som mottok beviset som fylkes-verver  på fylkesårsmøtet i NKS Oslo i går.

 

Solveig Bakken fotalte om den store øvelsen Oslo omsorg beredskapsgruppen skal delta i den 12. mai og Britt Inger Skaanes snakket om strategisk plan for årene 2018-2024.

Bilde av Are kvadratisk

OFS’s ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent med Are Saastad.

Are er en aktiv kar med mange baller i luften, han har vært fagforeningsmann, og aktiv i flere aktuelle saker. Han er god med pennen og har skrevet flere bøker.

Hvem er du?

– Jeg er Oslo-gutt, 60 år og bor på Rodeløkka. Jeg er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, og har også jobbet som mye annet, blant annet journalist. Gift, og med to ganske voksne gutter. Veldig hyggelig at de likevel var med på påskeferie til familiestedet på Vinstra!

Hva engasjerer deg og hvorfor?

– Det høres kanskje forslitt ut, men hater at folk blir urettferdig behandlet. Det er nok i stor grad raseri over urettferdighet som har drevet meg det meste av livet. Ikke slik å forstå at jeg går rundt og freser til daglig, men dette gir meg energi å jobbe hardt for positiv endring. Det hører med i bildet at jeg også har sett at det å engasjere seg gir resultater. Jeg er kanskje særlig stolt over å ha vært med på å redde Aker sykehus fra nedleggelse. Den seieren har også vist mange at det nytter å engasjerer seg mot dumskap og ufortjent makt. Så har jeg selvsagt ofte måttet gi meg – men det lærer man også av!

Are har vært med i styret i OSF siden 2012. Han arbeider som daglig leder for Reform – ressurssenter for menn, som er landets eneste likestillingssenter med hovedvekt på gutter og menns utfordringer.

Hva engasjerer deg i OSF?

– Jeg elsker frivilligheten som drivkraft i det norske samfunnet. Sanitetskvinnene har fått til utrolige ting, nettopp ved å stå sammen og gi av seg selv. For meg er Oslo Sanitetsforening et av de aller beste eksemplene på hvordan en frivillig basert virksomhet også kan kombineres med profesjonell faglighet med en utrolig dyktig stab av ansatte, der det til stadighet blomstrer av kreativitet. OSF er et laboratorium for nytenking, der også de beste av frivillighetens tradisjoner tas godt vare på.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg?

– Jeg har engasjert meg for at flere menn bør bli med i N.K.S. Det har flere årsaker – først og fremst fordi menn bør støtte det flotte arbeidet som gjøres for kvinners helse og likestilling. Samtidig mener jeg nok at organisasjonen er for lite innstilt på å inkludere menn i organisasjonsarbeidet. Da jeg deltok som OSFs observatør på landsmøtet i høst, var jeg den eneste mannen i salen. Det er egentlig ganske flaut, siden menn har fulle medlemsrettigheter i organisasjonen, noe som for mange er en alt for godt bevart hemmelighet. Ut fra eget arbeid vet jeg jo også at de aller fleste kvinner syns det er bra å også ta menns problemer på alvor. En stor organisasjon som N.K.S. kunne med fordel har modernisert  seg på likestillingsfronten, både ved å inkludere arbeid med og for menn – men også ved å være mer aktive på å oppsøke felter der undertrykkelsen fortsatt er sterk, og der en stor og innflytelsesrik frivillig aktør kan gjøre en forskjell. Hvorfor jobber ikke N.K.S. for eksempel med fremmedhat og rasisme i eget land? Eller med skeives situasjon – det er selvsagt mange lesbiske i organisasjonen, som i dag sikkert føler seg ganske uteglemt. Eller hva med miljøkampen? Jeg mener N.K.S. har et stort og ubenyttet potensiale som vaktbikkje i et moderne Norge. Lær av Fredrikke Marie Qvam, sier jeg!

Hva ser du på som OSF`s viktigste oppgave?

– Jeg mener OSF skal stå for en god blanding av frivillige aktiviteter og profesjonelle prosjekter. Jeg syns miksen i dag stort sett er god. De frivillige har en viktig plass. Samtidig må vi ikke undervurdere viktigheten av administrasjon vi har i Solskinnsveien – det er dette som hever OSF til et profesjonelt nivå, i ordets beste forstand. Sisterhood, Home Start og Ressursvenner-prosjektet er meget gode eksempler på prosjekter som hjelper folk direkte. Jeg er ellers nylig blitt valgt til å sitte i styret for Brusetkollen. Jeg  ser veldig fram til å bidra der. Brusetkollen er en fantastisk god og veldrevet institusjon under OSF, rett og slett en viktig del av velferdsstaten.

 

 

 

header

Stilling ledig – Gruppeassistent Sisterhood

Oslo Sanitetsforening er en ideell organisasjon. Foreningen ble stiftet 26. februar 1896, som den første foreningen i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foreningen jobber i dag med å bidra til å gi omsorg i nærmiljøet, samt å bedre kvinnehelse generelt og sette fokus på kvinnes livsvilkår. Foreningen har en rekke medlemsaktiviteter og -møter, der temaene er knyttet mot helse og kvinner på ulike måter.

 

SISTERHOOD I SOLSKINNSVEIEN – GRUPPEASSISTENT

Sisterhood i Oslo er et prosjekt som startet opp i regi av Oslo Kommune i 2006. Etter at NKS gjorde prosjektet til en av sine basisaktiviteter i 2018, finnes det i dag Sisterhood-grupper over hele landet. OSF har drevet Sisterhood siden 2012, med oppstart av ny gruppe hver høst.

Sisterhood i Solskinnsveien er et tilbud til ungdomsskolejenter ved Ris-, Hovseter- og Majorstuen skole. Målet med Sisterhood er at jentene skal utvikle gode venninnerelasjoner, styrke deres psykiske helse og utfolde seg positivt. Bestemte Sisterhood-øvelser åpner for kommunikasjon, bevisstgjøring og relasjonsbygging. Sisterhood er et fristed fra omverdens press og forventninger.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

 • Rekruttering av jenter
 • Sørge for å drive prosjektet innenfor gitte rammer
 • Deltagelse i planlegging av gruppeaktiviteter
 • Forberedelse i forkant av gruppeaktiviteter. Tilrettelegging av lokalet
 • Innkjøp av mat og annet nødvendig til kvelden. Dette i samarbeid med andre ansatte
 • Aktiv deltakelse under gruppeaktiviteter
 • Rydding i etterkant av treff
 • Miljørettet arbeid
 • Representasjonsarbeid/markedsføring av Sisterhood ved behov

Dine kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med barn/ungdom
 • Er utadvendt og kreativ
 • Ser viktigheten av forebygging
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • Kurs i gruppeledelse og Sisterhood-metodikk
 • En spennende og utfordrende jobb
 • Veiledning fra gruppeleder
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
 • Lyst, trivelig lokale i villa på Smestad

Gruppeassistent må være bevisst på sin egen rolle i forhold til jentegruppa, og videre til det arbeidet Sisterhood står for.

Arbeidstid

5 timer i uken. Sisterhood følger skoleruta, og tilbudet er stengt i skolenes ferier. I perioder kan det være mer enn 5 timer i uka. Dette kan være ved oppstart og planlegging av tilbudet samt ved spesielle arrangementer.

Lønn

Lønns- og arbeidsbetingelser etter tariffavtale.

Ønsker du mer informasjon om jobben, ta kontakt med daglig leder May Holen tlf. 23 22 21 12/451 21 097/ may.holen@osf.no.

Søknadsfrist 7. mai 2019.

Søknad og CV kan sendes til soknad@osf.no.

 

 

 

5087397 3494845

Home-Start+

Endelig kan vi informere dere om at OSF har vedtatt å starte et nytt prosjekt som heter «Home-Start+» fra 2020 under forutsetning av ekstern finansiering.

Etter mange år med et meget vellykket Home-Start prosjekt har vi fått såpass mange forespørsler på hvorfor dette tilbudet ikke finnes for eldre barn.

Kriteriet for å få Home-Start er at et av barna er under skolealder, vi har dessverre måttet si nei til flere familier som så absolutt skulle behøvd noen hjelpende hender, men barna går på skole og er for «gamle». Vi ser at behovet for hjelp med eldre barn er vel så stort.

Home-Start+ vil være for barn fra 6-16 år. «Oppgavene» familiene trenger hjelp med er alt fra å hente barna på skolen, hjelpe til med hjemmelekser, følge til/fra ulike aktiviteter, være en god rollemodell og samtalepartner som møter barna på deres nivå, være en god støtte for foreldre, hjelpe til med oversettelser av div dokumenter, hjelpe til med integrering i det norske samfunn, trygge foreldrene på det gode de gjør etc.

Vi håper at Home-Start+ vil bli en like stor suksess som Home-Start.

Det å ha en tillitsfull og trygg voksenperson, som er der kun for deg, som ser deg, lytter til det du har å si, og som ikke dømmer deg – har stor betydning for de barna/ungdommene som trenger litt ekstra støtte. Det er viktig å snakke om de tingene som oppleves vanskelig. Det motsatte vet vi kan bidra til psykiske helseplager. Fordi det ikke alltid er like enkelt å dele alt med sine nærmeste, fordi vi har inntrykk av at skolene ikke har kapasitet til å dekke barn/ungdommenes oppfølgingsbehov gjennom dagens helsesøsterordning og fordi mange barn/ungdommer ikke kommer seg ut og er sosiale – mener vi at Home-Start+ vil være et godt og viktig bidrag.

Vi håper også at «Home-Start+» vil være til hjelp for foreldrene, som gjennom dette tilbudet kan trygges på at barn/ungdommene deres har noen å snakke med – samt at de også kan få litt avlastning, slik at de selv får mer overskudd. Dette vil sannsynligvis også få en ringvirkning på eventuelle søsken, som mest naturlig også vil være påvirket av situasjonen i en eller annen grad.

Er det slik at du ønsker å bidra av din tid, være en støttespiller og et godt medmenneske og samtidig stifte nye bekjentskaper og få masse god energi, da anbefaler vi deg å bli frivillig familiekontakt.

Alle som ønsker å bli frivillige familiekontakter hos oss må gjennomføre et kurs som går over 8 kurskvelder. Kurskveldene er meget lærerrike og interessante med mange spennende temaer. Enkelte av kurskveldene har vi eksterne foredragsholdere som har relevant erfaring og kunnskap på feltet.

KURSET FOR DEN FRIVILLIGE VIL OMHANDLE TEMAER SOM;

 • Hva innebærer frivillig arbeid?
 • Hjelperrollen – ansvar og grenser.
 •  Hva er en god ungdomstid – familie og oppvekst.
 •  Tenåringsfamilien. Hvem er de og hvilke behov har de? Utfordringer, fristelser etc.
 •  Førstehjelpskurs.
 •  Rusmidler og nettvett.
 •  Mobbing.
 •  Selvskading.
 •  Ungdom og seksualitet.
 •  Ensomhet.
 •  Kultursensitivitet.
 • Engasjement og grenser.
 •  Å verne barns trygget.
 •  Kommunikasjon.
 •  Verdier og holdninger.
 •  Spesielle utfordringer hos familier med barn med særskilte behov.
 •  Etiske dilemmaer, taushetsplikt og varslingsplikt.

Nytt kurs starter opp i august, mer informasjon kommer når det nærmer seg.

Vi gleder oss veldig til å sette igang dette spennende og ikke minst givende prosjektet!

48742

Beredskapsøvelse