Venner klemmer 780x520 525x350

Ressursvenn har vært et av våre tilbud siden 2016. Tilbudet går ut på at frivillige i OSF kobles med kvinner og menn som har hatt kontakt med, eller bodd på Oslo Krisesenter. Perioden etter brudd med voldsutøver kan for mange oppleves svært krevende. Som Ressursvenn skal man være en støttespiller i denne sårbare og vanskelige perioden. 

For å bli Ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske, samt ha et ønske om å gjøre noe godt for andre. Det settes ingen faglige krav til å bli en Ressursvenn. Her handler det om å gi av sin fritid og være en støttespiller.

De frivillige får et forberedelseskurs. Her vil man få kunnskap om temaene vold i nære relasjoner, de vanligste reaksjonene på vold, kultursensitivitet, det å være en Ressursvenn og Oslo Krisesenter. Etter fullført kurs følger en individuell samtale. Det er krav om politiattest og signert taushetserklæring.

Som Ressursvenner er man som regel koblet i ett år, med treff to til fire ganger i måneden. Hvert treff er ment å vare mellom 1-4 timer. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis i koblingsperioden.

Tilbudet er et samarbeid mellom OSF, Oslo Krisesenter og N.K.S.

Ønsker du mer informasjon omkring Ressursvenn?
Kontakt koordinator Goke Bressers

Mobil: 915 62 366

E-post: goke.bressers@osf.no