shutterstock 45612634

Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I Ressursvenn får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt.

Uten sosialt nettverk og støttespillere er det stor risiko for at voldsutsatte kvinner går tilbake til overgriper etter opphold på krisesenteret. Dette vil vi gjøre noe med. I vårt prosjekt Ressursvenn kobler vi en voldsutsatt kvinne med en frivillig i den sårbare fasen etter brudd og utflytting fra krisesenter. En frivillig Ressursvenn skal være en støttespiller og et medmenneske i denne perioden, og  målet med  prosjektet er at ingen voldsutsatte kvinner skal ende opp tilbake hos overgriper.

Ressursvennen og den voldsutsatte møtes to til fire ganger i måneden  for å ta en kopp kaffe eller gå en tur sammen. Ressursvennen kan også bistå med praktiske ting ved behov, som jobbsøking eller det å være med på en boligvisning. Det er viktig at forholdet mellom de voldsutsatte og ressursvennene oppleves som likeverdig.

OSF har drevet Ressursvenn siden 2016, og tilbudet er et samarbeid mellom OSF, Oslo Krisesenter og N.K.S.

Om målgruppen

Kvinner som har blitt med i Ressursvenn har ulik bakgrunn og har vært utsatt for ulike typer vold, deriblant kvinner som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap.

En av de voldsutsatte har uttalt følgende om det å ha en ressursvenn:

«Det er faktisk en veldig god ting … å lære å leve igjen, eller som å – føle seg normal. Hver gang jeg er med henne, så føler jeg meg bare som jeg gjorde da jeg var med vennene mine hjemme.»

Hvem kan være ressursvenn?

Det settes ingen faglige krav til å bli en Ressursvenn. For å bli Ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske, samt ha et ønske om å gjøre noe godt for andre. Her handler det om å gi av sin fritid og være en støttespiller.

Som Ressursvenner er man som regel koblet i ett år, med treff to til fire ganger i måneden. Hvert treff er ment å vare mellom 1-4 timer. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis i koblingsperioden.

De frivillige får et forberedelseskurs. Her vil man få kunnskap om temaene vold i nære relasjoner, de vanligste reaksjonene på vold, kultursensitivitet, det å være en Ressursvenn og Oslo Krisesenter. Etter fullført kurs følger en individuell samtale. Det er krav om politiattest og signert taushetserklæring.

En frivillig har uttalt følgende om det å være ressursvenn: «det var (…) ekstremt givende å være med henne, så jeg følte at jeg vokste.»

Vil du vite mer?

Kontakt koordinator Guro Dragset
Mobil: 453 12 796
E-post: guro.dragset@osf.no

Er du voldsutsatt og ønsker en ressursvenn?

Dersom du er utsatt for vold fra en som står deg nær og lurer på om Ressursvenn kan være noe for deg, er bare å ta kontakt med krisesenteret i nærheten av der du bor for mer informasjon. Ressursvenn er etablert på  krisesentre rundt om i landet.

  • Oslo krisesenter: 22 48 03 80


«Noen å høre til»

FAFO har evaluert Ressursvenn (2021), og konklusjonen er som følger:

  • De aller fleste voldsutsatte har opplevd å få god støtte og hjelp gjennom å delta i tiltaket.
  • Prosjektet lykkes i å gi deltakerne «noen å høre til».

Les rapporten her.