HSF ny cmyk

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Home-Start Familiekontakten kan tilby:
 • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
 • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Praktisk hjelp og støtte.
 • En pustepause i hverdagen.
 • Besøk i hjemmet en gang per uke i 2–4 timer, over en periode på ca. 6 måneder.
 • Et gratis tilbud basert på gjensidig frivillighet.
Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?
 • Familier som selv ønsker en familiekontakt.
 • Familier med minst et barn under skolepliktig alder.
 • Familier med behov for en voksen støtteperson – et lyttende medmenneske.
 • Familier som trenger avlastning.
 • Familier som ønsker et utvidet sosialt nettverk.
 • Familier som har barn med særskilte behov.
En du kan stole på
 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre et omfattende forberedelseskurs på minimum 20 timer.
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov.
 • Familiekontakten avgir taushetsløfte.
 • Familiekontakten må levere politiattest.

Mer om Home-Start:

Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle barnefamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ønsker du flere opplysninger?
Ta kontakt med vår koordinator:

Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen tlf. 908 32 147 / ellen.margrethe@osf.no.

Mer opplysninger om Home-Start Familiekontakten finner du på www.home-start-norge.no