HSF ny cmyk

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Oppgavene til familiekontakten kan være trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn, leksehjelp, samtalepartner, hjelp til stell og mye annet. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til.

Vi trenger frivillige til:

  • Familiekontakten går på ukentlige besøk hjem til familien, og er der 2-4 timer i uken. Oppdraget varer i 6 måneder.
  • Gi støtte og avlastning til barnefamilier med barn mellom 0-16 år
  • Gjennomføre et 8 ukers kurs: Familiekontakten får et oppstartskurs på 8 temakvelder for å være best mulig forberedt.
  • Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.

Som familiekontakt får du:

  • Leke med barn
  • Delta i meningsfylt aktivitet
  • Hjelpe noen som trenger det
  • Veiledning og oppfølging
  • Tilbud om spennende temakvelder
  • Bli kjent med andre frivillige

Mer om Home-Start:

Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle barnefamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Ønsker du flere opplysninger?
Ta kontakt med en av våre koordinatorer:

Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen tlf. 908 32 147 / ellen.margrethe@osf.no.

Mira Ohana Goksøyr tlf. 913 68 049 / mira@osf.no

Mer opplysninger om Home-Start Familiekontakten finner du på www.home-start-norge.no