grayscale photo of man woman and child 736428

Barn og familie

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier som bor i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Bli Lesevenn, og vær med på å glede voldsutsatte barn. OSF søker nå deg som ønsker å lese for barnegrupper på krisesenter.

Integrering og inkludering

Språkvenn er en hyggelig møteplass for norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner og menn, hvor man har fokus på språktrening gjennom undervisning og samtale. Ønsker du å lære norsk, eller du vil hjelpe andre med sin norskopplæring? Språkvenn er åpen for alle som ønsker å delta.

Onsdagstreffen er et gratis tilbud for alle kvinner som ønsker en sosial og hyggelig arena å gå til, bli kjent med andre kvinner og rett og slett bare ha det gøy. Onsdagstreffen skal være en hyggelig møteplass hvor vi snakker om aktuelle temaer, baker, spiller spill, hører på musikk, blir kjent med hverandre, ler og har en fin stund sammen.

Vold mot kvinner

Ressursvenn knytter kvinner og menn ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig venn i Oslo Sanitetsforening. Ressursvennene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode.

Ungdom

Helt siden 2012 har OSF drevet Sisterhood – et tilbud for ungdomsskolejenter fra skolene Ris, Hovseter og Majorstuen. Sisterhood er en møteplass hvor en fast gruppe jenter møtes ukentlig, og har det hyggelig sammen. Sisterhood skal være med på å styrke jentenes selvtillit. Vennskap og respekt er noe vi er ekstra opptatt av.

Soul Sister: Å få en «Soul Sister» innebærer at du får en «storesøster» – en trygg voksenperson som det er godt å snakke med om alt som opptar deg. ”Soul Sisters” er et gratis tilbud for tidligere og nåværende Sisterhood-jenter.

Kreativitet

Strikk for premature er en gruppe med frivillige som strikker tøy til barn innlagt på Barneintensiv avdeling ved Ullevål sykehus. Her kan man både være sosial og gjøre noe meningsfylt. Kom og strikk i fellesskap!

Beredskapsgruppe

Omsorgsberedskapsgruppen er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier. Viktige oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner og hendelser.