Gjennom tiltaket «Ressursvenn» knyttes kvinner og menn ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig ressursvenn, som veileder og støtter den voldsutsatte når hun skal reetablere seg i samfunnet. Ressursvennene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller.

Mer om «Ressurssvenn»:

Et tiltak for kvinner og menn tilknyttet Oslo Krisesenter som har behov for støtte i reetableringsfasen. Mange føler at de står helt alene etter brudd med voldsutøveren. Som frivillig kan du for eksempel bidra med samtaler, hjelp til å dra på visning, utforske Oslo sammen, eller bare ved å sende en melding for å høre hvordan det går. Tilbudet er et samarbeid med Oslo Krisesenter.

Vi trenger frivillige til:

  • Tilbringe 2-4 timer pr. uke sammen med deltakeren.
  • For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre. Det settes ingen faglige krav til ressursvennen, det handler om å gi av sin fritid og være en støttespiller.
  • Ressursvenner får kurs på 4 temakvelder for å være så godt forberedt som mulig til oppgaven. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis.

Vil du ha mer informasjon eller melde deg på?

Ta kontakt med koordinator Goke Bressers på mobil 915 62 366 eller epost; goke.bressers@osf.no.