Gjennom tiltaket «Ressursvenn» knyttes kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig ressursvenn, som veileder og støtter den voldsutsatte når hun skal reetablere seg i samfunnet. Ressursvennene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller.

Vi trenger frivillige til:

  • Tilbringe 2-4 timer pr. uke sammen med deltakeren.
  • For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre. Det settes ingen faglige krav til ressursvennen, det handler om å gi av sin fritid og være en støttespiller.
  • Ressursvenner får kurs på 4 temakvelder for å være så godt forberedt som mulig til oppgaven. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis.

Mer om «Ressurssvenn»: Program for kvinner tilknyttet til Oslo Krisesenter og som trenger et medmenneske i en krevende periode. Målet er at frivillige skal guide voldsutsatte kvinner til å få en ny hverdag, og hjelpe henne til å reetablere seg i samfunnet, uten å være i en relasjon med en voldsutøver.

Tilbudet er et samarbeid med Oslo Krisesenter.

For flere opplysninger?
Ta kontakt med koordinator Goke Bressers på mobil 915 62 366 eller epost; goke.bressers@osf.no.