Gjennom prosjektet «Ressurssvenner – guider til ny giv» knyttes kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig ressursvenn, som veileder og støtter den voldsutsatte når hun skal reetablere seg i samfunnet. Ressursguidene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller.

Vi trenger frivillige til:

  • Tilbringe 2-4 timer pr. uke sammen med deltakeren.
  • For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre. Det settes ingen faglige krav til ressursvennen, det handler om å gi av sin fritid og være en støttespiller.
  • Ressursvennen får kurs på 4 temakvelder for å være så godt forberedt som mulig til oppgaven. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis.

Mer om «Ressurssvenner»: Program for kvinner tilknyttet til Oslo Krisesenter og som trenger et medmenneske i en krevende periode. Målet er at frivillige guider skal guide voldsutsatte kvinner til å få en ny hverdag, og hjelpe henne til å reetablere seg i samfunnet, uten å være i en relasjon med en voldsutøver.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kvinner Sanitetsforening sentralt, Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening med støtte fra Extrastiftelsen og Oslo Kommune.

For flere opplysninger?
Ta kontakt med koordinator Goke Bressers tlf. 23 22 21 10 / goke.bressers@osf.no.