Vil du bli kjent med flere jenter/kvinner og få flere venner? Vil du være en god samtalepartner, og hjelpe minoritetskvinner med å få større kjennskap til norsk kultur og tradisjon? På Kvinneprat på Tvers har vi behov for flere frivillige som kan delta i vår samtalegruppe.

Gjennom å delta på Kvinneprat på Tvers kan kvinner som er nye i Norge lære om kulturelle koder og verdier, slik at de lettere kan delta i det norske samfunnet og føle seg inkludert. Vi avslutter hvert treff med et felles måltid, der praten går livlig rundt bordet.

Kvinneprat på Tvers (KpT) treffes i Solskinnsveien 12 annenhver onsdag fra kl. 17.00-19.30. Det er helt gratis å delta, og det kreves ingen påmelding. Se vår aktivitetskalender for å få en oversikt over de neste KpT-treffene.

Velkommen!

Har du spørsmål om Kvinneprat på Tvers?
Ta kontakt på tlf. 23 22 21 10
E-post: may.holen@osf.no.