pexels photo 1550337

Valg av styre i Oslo Sanitetsforening

Årsmøtet 2020

I lovene for Norske Kvinners Sanitetsforening står det i retningslinjer for valg i lokalforeningen:

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Stemmerett har alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før. Medlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Støttemedlemmer, husstandsmedlemmer og bedriftsmedlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke være lenger enn 8 år.

Ifølge mandatet skal valgkomiteen ta imot forslag, og også arbeide aktivt for å finne egnede kandidater.

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2019 består av:

Berit Solberg-Olsen, Gunn Josephina Hovland og Synneve Munthe.

På årsmøtet 2020 skal det velges:

 • Leder for 2 år
 • Inntil 2 styremedlemmer for 2 år

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen før 15. januar 2020.

 • Forslagene må være skriftlige.
 • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
 • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
 • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.

Forslagene sendes til:

Berit Solberg-Olsen, Grefsenkollveien 30 B, 0490 Oslo, berit@skrova.no Telefon 95 27 62 40

Årsmøtet i 2020 er den 30. mars 2020. De som ønsker årsmøtepapirene for 2020 tilsendt, må be om dette. Ta kontakt med kontoret på 23 22 21 10 eller oslo.sanitetsforening@osf.no.

IMG 9456 1

Vel gjennomført kurs

Fem flotte nye familiekontakter har gjennomført vårt 21-timers kurs for å kunne være frivillig i Home-Start. Vi er meget glade og ekstra stas at vi denne gangen har fått en mannlig frivillig.

Å være frivillig i Home-Start er både givende, lærerikt og ikke minst veldig hyggelig. Hva disse fem nå kan vente seg er at vi kobler dem opp mot en familie som ønsker litt hjelp og avlastning i hverdagen. Dette treffet bruker vi til å bli litt kjent med hverandre og familien forteller litt om hva de ønsker hjelp med. Blir det en god match starter samarbeidet hvor den frivillige besøker familien en dag i uken over en periode på seks måneder.

Det er veldig variert hva de frivillige gjør, men det kan være alt fra trilleturer med de minste, til å hente i barnehagen, hjelpe til med lekser, leke, synge og lese bøker. Ofte kan det være at en forelder trenger hjelp til papirarbeid, forståelse av ulike dokumenter eller bare gode tips til fine aktivitetstilbud eller gjøre seg kjent i nærområdet etc.

Mer om Home-Start

Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.

Ønsker du flere opplysninger?
Ta kontakt med en av våre koordinatorer:
Maria Saric Nordal tlf. 932 39 476 / maria.nordal@osf.no
Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen tlf. 908 32 147 / ellen.margrethe@osf.no.

Mer opplysninger om Home-Start Familiekontakten finner du på
www.home-start-norge.no

 

pexels photo 619424

Halloween

Torsdag 31. oktober forvandler vi huset i Solskinnsveien og gjør det skikkelig skummelt. Vi oppfordrer alle som kommer, til å kle seg ut og bli med oss å feire Halloween. Vi serverer sukker i alle varianter og pizza får vi sponset av Domino’s pizza.

Ta med dere familie og venner og kom til oss!

Festen er gratis og åpen for alle fra kl. 17.00 – kl. 18.30.

Send en påmelding til pamelding@osf.no innen 28. oktober.

 

Velkommen!

F0DE863A F97C 4012 BCBF B8DADA977AA3 1

En informativ Nova-rapport om Ressursvenn

Vi i Oslo Sanitetsforening er stolte over pilotprosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv», sier daglig leder og prosjektleder May Holen.

Ressursvenner kobler en voldsutsatt kvinne, som ønsker å reetablere seg utenfor det voldelige forholdet, med en frivillig Ressursvenn. Pr. i dag har 90 voldsutsatte kvinner hatt en ressursvenn, og kun to som har vært i kobling, har flyttet tilbake til overgriper. Dette er gode tall, da ca en av fire som ikke har hatt en ressursvenn statistisk flytter tilbake til overgriper. Prosjektet har slik vært en suksess.

I dag lanserte Nova sin evalueringsrapport om «Ressursvenner-guider til ny giv». Rapporten er informativ og kommer med flere gode tilbakemeldinger på prosjektet. Frivillige og deltakere i pilotprosjektet har vært intervjuet som sine erfaringer, og det har også nåværende og tidligere koordinatorer i Oslo Sanitetsforening.

En av hovedanbefalingene i rapporten er at prosjektet må fortsette. OSF har innført dette som en del av den faste virksomheten hos oss, og nasjonalt innfører også Norske Kvinners Sanitetsforening dette som en nasjonal aktivitet. Selv om vi i OSF ikke hadde ideen til Ressursvenner, så føler vi vi at vi har hatt en viktig rolle i utviklingen av dette viktige tiltaket for voldsutsatte kvinner.

Det har sin naturlige sammenheng med at de aller fleste koblinger har kommet via Oslo Sanitetsforening, og at vi har forsøkt å bruke den kunnskapen dette har gitt oss til å utvikle rutiner og maler som benyttes andre steder, også i det nasjonale prosjektet.

Vår viktigste erfaring er vel at det er viktig å dele erfaring. At vi i Oslo Sanitetsforening evner å formidle den erfaringen vi opparbeider oss med alle de som jobber med dette andre steder, og motsatt. Vår koordinator Goke Bressers er medlem i den nasjonale ressursgruppa, og bidrar med våre erfaringer og kunnskap i denne.

Det viktigste vi i OSF tar med oss fra rapporten er at det helt avgjørende at våre frivillige får god informasjon, opplæring og veiledning i rolle og metodikk. Det er svært krevende å bistå mennesker i krise, og da må vi som organisasjon sørge for at de frivillige har nok kunnskap om dette.

tva stoettebanner 343x237

Oslo Sanitetsforening støtter CARE og årets TV-aksjon

I år gir Oslo Sanitetsforening 10.000,- til årets TV-aksjon, og vi oppfordrer andre foreninger til å gjøre det samme.

50% av inntekten til TV aksjonen kommer fremdeles fra bøssen. I år går inntekten til CARE en organisasjon som jobber for kvinner, kvinners helse og for å bedre fremtiden til disse kvinnene. På mange måter står og arbeider OSF og CARE på samme måte.

Vi håper mange stiller opp som bøssebærere og givere på søndag. Har du ikke meldt din interesse er det ikke for sent. Det kan du gjøre her; https://blimed.no/boessebaerer/ 

Om TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.

Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hvert år jobber 7 000 fantastiske frivillige landet over med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober. 

Om CARE

CARE jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet.

 • CARE er en politisk og religiøst nøytral hjelpeorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. Vi jobber med de underliggende årsakene til fattigdom, og da må vi investere i de aller fattigste. De er som oftest kvinner.  
 • CAREs viktigste metode for å bekjempe fattigdom er spare- og lånegrupper. Disse fungerer litt som en sparebank, der medlemmene går sammen i grupper, blir enige om reglene og sparer og låner av felles midler. Dette skaper større trygghet, og det gir tilgang til kreditt som kan brukes til å investere i egen arbeidsplass.
 • Spare- og lånegruppene ble utviklet av CARE Norge for snart 30 år siden og brukes nå av andre organisasjoner over hele verden. Gruppene gir fattige mennesker mulighet til å endre livet sitt og samfunnet de bor igjennom egen innsats.
 • I tillegg til å jobbe for varig endring, gir CARE livsviktig nødhjelp til mennesker som rammes av naturkatastrofer og konflikter.
 • CARE startet som et samarbeid mellom 22 amerikanske organisasjoner som ønsket å hjelpe Europa etter 2. verdenskrig. Mange familier i Norge fikk CARE-pakker med nødvendige varer etter krigen. I dag er CARE en global bistandsorganisasjon som jobber i 95 land.
 • CARE Norge ble opprettet i 1980, og arbeider i dag i 13 land.

Lær mer om CAREs arbeid for kvinners rettigheter.

pexels photo 736428

Verdensdagen for psykisk helse

I dag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for 2019 er «Gi tid». Det å gi av tiden sin er noe av det fineste man kan gjøre, og i tillegg viser studier at frivillighet er forbundet med god mental helse og velvære. Har du 2-4 timer i uken som du ønsker å bruke til noe meningsfullt? Bli med å gi av din tid. Her er noen av våre tilbud hvor vi trenger flere frivillige; Home-Start Familiekontakten, Ressursvenn & Kvinneprat på Tvers. Mer informasjon, og oversikt over våre tilbud finner du her; https://osf.no/bruk-vare-tilbud/

Velkommen som frivillig til oss i Oslo Sanitetsforening.