kvinnehels

Ledig stilling som frivillighetskoordinator (vikariat)

Oslo Sanitetsforening søker etter en medarbeider til å koordinere våre frivilligaktiviteter knyttet til voldsutsatte kvinner, samt andre aktiviteter rettet mot kvinner og mødre for å hindre utenforskap og trygge morsrollen. Stilligen er et vikariat. 

Hovedaktiviteten koordinator har ansvar for vil være Ressursvenn, et tiltak rettet mot kvinner som har levd i et forhold preget av vold, og som ønsker å reetablere seg utenfor forholdet. Arbeidet i stillingen innebærer blant annet ansvar for oppfølging og veiledning av frivillige som er koblet sammen med voldsutsatte kvinner, rekruttere flere frivillige og ivareta det gode samarbeidet med Oslo Krisesenter. På grunn av prosjektets arbeidsområde søker vi en kvinne til denne stillingen.

Koordinator vil også ha ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige knyttet til Lesevenn og Nora, et nettverkstilbud for voldsutsatte, og det vil også legges opp til å bidra i eller etablere etablere nye nettverks- og/eller helseaktiviteter på Kvinnehelsehuset på Tøyen eller ved vårt kontor på Smestad.

Oslo Sanitetsforening holder til i et koselig hus på Smestad, og har helt nylig bidratt i oppstarten av et Kvinnehelsehus på Tøyen der både Oslo Sanitetsforening og andre lokalforeninger skal kunne drive aktiviteter. Vi ønsker derfor at den som blir ansatt kan bidra i arbeidet med å etablere og sikre gode, helsefremmende aktiviteter og arrangementer både på Smestad og Tøyen.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttere frivillige «ressursvenner»
 • Gjennomføre møter med voldsutsatte på krisesenter
 • Koble sammen frivillige ressursvenner og voldsutsatte
 • Ta imot og følge opp henvendelser fra krisesenter og annet hjelpeapparat
 • Arrangere kurs for nye frivillige i Ressursvenn og andre aktiviteter
 • Veilede frivillige, både individuelt og i grupper (erfaringsdeling)
 • Organisere aktiviteter for frivillige og deltakere
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer i regi av Oslo Sanitetsforening
 • Bidra til at vi kan levere gode lavterskelaktiviteter på Kvinnehelsehuset
 • Følge opp frivillige og turnus i aktiviteten Lesevenn
 • Andre oppgaver i samarbeid med daglig leder 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, evt. relevant erfaring fra feltet
 • Relevant erfaring fra arbeid med frivillige og/eller voldsutsatte
 • Veiledererfaring
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk. Må gjerne beherske flere språk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Organisasjonserfaring

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Er nøyaktig, strukturert og kan jobbe planmessig
 • Er fleksibel når det gjelder arbeidstid, herunder ettermiddager, helger, samt noe reisevirksomhet
 • Har evne til å se ressurser og muligheter
 • Positiv innstilling

Vi tilbyr:

 • En meningsfull hverdag gjennom å tilrettelegge for aktiviteter av stor betydning for både frivillige og deltakere
 • Et allsidig faglig, hyggelig arbeidsmiljø med flere aktivitetskoordinatorer og andre
 • Lønn etter avtale
 • Månedskort i Oslo
 • Et arbeidssted som satser på kompetansetiltak og ønsker å bidra til at ansatte får mulighet til å utvikle seg i jobben
 • En spennende og utfordrende jobb i flotte lokaler på Smestad og nytt kvinnehelsehus på Tøyen

Ønsker du mer informasjon om stillingens innhold, ta kontakt med seniorrådgiver Goke Bressers på telefon 915 62 366 eller goke.bressers@osf.no eller daglig leder Ragnhild Lerø på telefon 92 22 37 19 eller ragnhild.lero@osf.no.

Stillingen er et åtte måneders vikariat med tiltredelse september 2024. Det kan bli aktuelt med noen måneders utvidelse.

Søknadsfrist: 10. juni

Søk via finn.no sin søknadsportal her.

knitting 1430153 1280 e1716542459619

Vi trenger strikketøy <3

Flere av våre kvinnenettverk ønsker seg strikketøy til sine møter, det er flere som synes det er godt å drive med håndarbeid når de møtes. Har du garn og strikkeutstyr liggende? Nå kan du gi det til en god sak.

Oslo Sanitetsforening koordinerer flere ulike kvinnenettverk som jevnlig møtes for samtaler, aktiviteter og for det sosiale. Under møtene og samtalene er det flere som liker å drive med håndarbeid. De finner ro og glede i å dele denne hobbyen, samtidig som de lærer hverandre å strikke, deler strikkemetoder -og oppskrifter.

Gi bort strikkeglede

Vi vet at mange har mye strikketøy liggende hjemme, som de av ulike grunner ikke har bruk for lenger. Kvinnene som møtes i regi av Oslo Sanitetsforening har behov for mer garn og strikkeutstyr.

Strikketøyet kan leveres, etter avtale, hos oss i Solskinnsveien 12 på Smestad eller på Kvinnehelsehuset på Tøyen. Du kan også sende det til oss i posten.

Send oss en e-post til oslo.sanitetsforening@osf.no om du ønsker å gi fra deg noe strikketøy.

knitting 1430153 1280 e1716542459619

4

Vil du bli familiekontakt?

Bidra til å skape magiske hverdagsøyeblikk i en småbarnsfamilie. Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier 2-4 timer i uken. Fra høsten trenger vi flere frivillige familiekontakter. Vil du bidra til å gjøre hverdagen til en småbarnsfamilie litt enklere?

Familiekontakter (frivillige) besøker familier i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Oppdraget skal bidra til å styrke familien gjennom å fokusere på familiens ressurser. Oppgavene til familiekontakten kan være leksehjelp, gode samtaler, trilletur med babyer, lek og aktiviteter med barn, hjelp til stell og mye annet. Det er familien som bestemmer hva de trenger hjelp til. Familiekontakten gjør ikke husarbeid.

Til frivillige 1280x600 artikkelvisning fullbredde 2022 tekst 1280x500 1

Oslo Sanitetsforening har siden 2002 koordinert arbeidet med Home-Start i tilhørende bydeler. De frivillige Familiekontaktene gir tilbakemelding på at arbeidet er svært givende:

«Å være familiekontakt i Home-Start har beriket mitt liv med nye og fine vennskap, samt den gode følelsen av glede ved å kunne gjøre en forskjell. Jeg gleder meg til hver onsdag når jeg treffer min lille familie, og det vet jeg at jeg ikke er alene om.» – Marianne Holm Jensen, Familiekontakt i Home-Start.

Som familiekontakt får du:

 • Leke med barn
 • Delta i meningsfylt aktivitet
 • Hjelpe noen som trenger det
 • Veiledning og oppfølging
 • Tilbud om spennende temakvelder
 • Bli kjent med andre frivillige
 • Sitat fra familiekontakt: «Vi får mer enn vi gir»

Om du har noe ekstra tid i løpet av en uke, så kan din tid ha enorm betydning for en småbarnsfamilie. Sannsynligheten for at du også får mye glede tilbake er stor.

«Da barna flyttet hjemmefra syntes jeg det ble litt stusselig. Jeg husket hvordan det var å ha små barn å lengte etter å ha litt fri. Derfor meldte jeg meg på kurset til Home-Start og ble frivillig. Det er utrolig gøy å være sammen med et barn på deres premisser, ha god tid på lekeplassen, og bli kjent med familiene. Jeg synes det er deilig å føle meg nyttig og å gi noe tilbake til felleskapet i samfunnet som jeg selv har fått så mye fra. Dessuten er det superkoselig at Home-Start (OSF) tar så godt vare på oss frivillige med hyggelige arrangementer og diverse oppmerksomheter.» – Kristin Sæterdal, Familiekontakt i Home-Start.

Vi trenger frivillige til:

 • Familiekontakten går på ukentlige besøk hjem til familien, og er der 2-4 timer i uken. Oppdraget varer i ca. 6 måneder.
 • Gi støtte og avlastning til barnefamilier
 • Gjennomføre et 6 ukers kurs hvor vi treffes en dag i uken: Familiekontakten får et oppstartskurs på 6 temakvelder for å være best mulig forberedt. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og familien underveis.


Ønsker du å bli Familiekontakt i Home-Start?
 

Ta kontakt med en av våre koordinatorer i Oslo Sanitetsforening: