Black Help Ukraine Instagram Story

Vil du hjelpe oss skape et tilbud for flyktningene fra Ukraina?

Vil du hjelpe oss skape et tilbud for flyktningene fra Ukraina?

Black Help Ukraine Instagram Story

Vi er alle fortvilet over situasjonen i Ukraina, og mange ønsker å hjelpe flyktningene. Vi vet at de fleste som kommer til Norge er kvinner og barn, og at vi Sanitetskvinner – som Norges største og viktigste kvinneorganisasjon – har mye vi kan bidra med!

I Oslo Sanitetsforening jobber vi på spreng for å etablere en trygg møteplass for Ukrainerne i vårt foreningshus. Tilbakemeldingen vi får er at dagene på mottakene blir lange og ensformige. Vår tanke er at vi kan tilby et sted hvor Ukrainerne kan samles, drive med håndarbeid, matlaging, og hagearbeid, og hvor barna kan leke i hagen. På sikt vil vi også kunne tilby språktrening, råd for å komme inn på arbeidsmarkedet, navigering i lokalmiljøet og det norske samfunnet.

Før helgen la vi ut en forespørsel etter frivillige med ukrainsk og/eller russisk språk som kan hjelpe oss med å få i gang et tilbud for flyktningene. Vi er helt overveldet over responsen! I løpet av et par dager har vi fått over 20 frivillige, og stadig flere dukker opp.

Nå ser vi til dere, våre kjære medlemmer og frivillige. Få å få i gang et godt tilbud for flykningene trenger deres hjelp! Vi har behov for frivillige som kan hjelpe oss og koordinere tilbudet, som kan gi av sin tid og stille opp på treffene, leke med barna, bidra med å skaffe nødvendig utstyr, eller donere penger. Vi er helt sikre på at en forening med så mange engasjerte og ressurssterke medlemmer som vi har vil være stand til å komme sammen på en tid som dette.

Kan du hjelpe til? Vi holder et åpent møte for frivillige tirsdag 3. mai kl. 16:30-17:30 i Solskinnveien 12.  Det blir enkel servering.

Hvis du ønsker å delta kan du sende en epost til pamelding@osf.no innen 2. mai.

Hvis du ikke har mulighet til å delta på møtet, men allikevel ønsker å hjelpe kan du sende oss en epost oslo.sanitetsforening@osf.no og skrive hva du kunne tenke deg å bidra med.

OBS: for arbeid med barn krever vi politiattest.

Vi gleder oss til å høre fra dere!

 

 

 

Elever Skole Foto Mennesker Instagram Innlegg

Bli med Kløvertur #sammenpåtur på Verdens aktivitetsdag 10. mai.

Design uten navn 11

10. mai er Verdens aktivitetsdag – bli med Kløvertur #sammenpåtur!

Turen går fra Slemdal via Dagalistien og Holmendammen til Oslo Sanitetsforenings lokaler i Solskinnsveien 12, hvor vi avslutter med en deilig lunsj for alle deltakerne.

I 2022 markeres Frivillighetens år. Signalarrangementet #sammenpåtur åpnes med en kick-off på Verdens aktivitetsdag 10.mai. På denne dagen kommer vi sammen og gjennomfører en dugnad for å få alle med oss på tur.

Det er Norsk Friluftsliv, sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsenKreftforeningenNorske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening som står bak #sammenpåtur.

Det er alltid hyggeligere å gjøre ting sammen. Vi vet at det å bevege seg og være ute, spesielt når vi gjør det sammen med andre mennesker, kan gi glede og bedre helse. Samtidig vet vi at dørstokkmila er lang for mange, og at ikke alle kjenner til de mulighetene og tilbudene som finnes i nærheten.

Bli med Kløvertur #sammenpåtur!

Elever Skole Foto Mennesker Instagram Innlegg

Kristin og Noureen er frivillige turledere i Kløvertur, og møter deltakerne utenfor Slemdal T-bane 10. mai kl. 12. Foto: Trym Falkanger / Norsk Friluftsliv

Visste du at Oslo Sanitetsforening har en egen turgruppe? Hver uke samles en gruppe mennesker og går turer sammen i Oslo og omegn. De fleste kjenner ikke hverandre fra før, men praten går livlig fra første øyeblikk. Mange har opplevd å bli gode turvenninner gjennom Kløvertur.

I forbindelse med Verdens aktivitetsdag og kick-off for #sammenpåtur arrangerer Oslo Sanitetsforening Kløvertur 10. mai fra 12:00-14:00. 

Turen går fra Slemdal via Dagalistien og Holmendammen til Oslo Sanitetsforenings lokaler i Solskinnsveien 12, hvor vi avslutter med en deilig lunsj for alle deltakerne. Selve turen tar ca. 1 time og passer for alle, uavhengig av alder, kondisjonsnivå og funksjonsevne. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Turledere Kristin og Noureen møter deltakerne kl. 12 utenfor Slemdal t-bane.

Vi oppmuntrer alle til å invitere med noen du ikke kjenner fra før, noen du ikke har sett på lenge, eller noen du vet om som gjerne kunne ha trengt en tur, turvenn eller opplevelse utendørs. La oss gå #sammenpåtur!

Det å komme i gang med en aktivitet kan ofte være enklere sammen, men ikke alle har noen å gjøre det sammen med. Mange, særlig unge og eldre, oppgir at de er ensomme. Gjennom å bli invitert med inn i frivilligheten vil flere kunne oppleve tilhørighet og bli del av et sosialt felleskap, noe som er en kur mot ensomhet.

Turer til fots er den vanligste fysiske aktiviteten i alle aldersgrupper, og det er også den aktiviteten flest oppgir at de kunne tenke seg å gjøre mer av. Likevel kan både mangel på kunnskap om tilbudene og turmulighetene som finnes skape barrierer for deltakelse.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Norsk Friluftsliv under pandemien viser at det er en enorm interesse for friluftsliv her i landet. Imidlertid bekrefter tallene store ulikheter i hvem som deltar. Selv om mange har gått mer på tur, er det også noen grupper som har falt mer fra friluftslivet. Blant visse grupper oppgir mer enn hver tiende nordmann at de har gått mindre på tur under pandemien.

Har du lyst til å delta? Send en melding til turleder Kristin på 932 56 965.

Bli med Kløvertur #sammenpåtur på Verdens aktivitetsdag 10.mai!

 

Mer info om #sammenpåtur finner du på norskfriluftsliv.no. Sjekk ut osf.no/klovertur for en full oversikt over kommende turer.

jentavippsInsta

30. april er felles salgsdag for Maiblomst.

30. april er felles salgsdag for Maiblomst. Kan du være med å selge?

delingbildejentaklikkher 3

Vi selger Maiblomster som går til aktiviteter i lokalmiljøet for både mor og barn som av ulike årsaker har det tøft. I år kommer det mange flere sårbare mødre og barn til Norge. Inntektene av salget til Maiblomst går blant annet også til aktiviteter for disse barna.
Alle barn i Norge fortjener en god oppvekst. 
Sanitetskvinnene har solgt maiblomsten siden 1909, og har skaffet over 200 millioner kroner til inntekt for folkehelsen. Inntektene går i dag til arbeid for barn og unge i landets 650 sanitetsforeninger. Hvis du ønsker å støtte Sanitetskvinnenes arbeid for barn og unge kan du kjøpe en digital maiblomst. Velg eget beløp, eller baser din donasjon på følgende utsalgspriser: Nål kr 40,- Krans kr 90,- Pin kr 50,- Bilblomst kr 100,-. Vipps til 18723.
Sammen kan gi barn en bedre hverdag!
Oslo Sanitetsforening selger maiblomst 30. april utenfor DNB på Majorstua kl. 12-15.
Deretter blir det sosialt samvær for frivillige på Skøytemuseet kl. 16. Har du lyst til å bidra? Kontakt Berit Solberg-Olsen på berit@skrova.no eller 952 76 240.
Her er oversikten over hvor man kan kjøpe maiblomster i år: https://sanitetskvinnene.no/utsalgssteder-maiblomsten-2022
Turquoise Happy Easter Bunny Greeting Your Story 2
copy

Hils på OSFs nye foreningsleder!

copy

Maria Lundberg ble valgt til ny styreleder i OSF på årsmøtet 21. mars. Maria har vært styremedlem i OSF siden 2020. Hun kommer fra en familie med sterke NKS tradisjoner, og beskriver selv at hun kjenner et nært slektskap og tilhørighet til NKS og det organisasjonen står for. Maria har vært engasjert i frivillig arbeid siden hun var i tenårene, og har blant annet vært aktiv i OSFs tilbud Lesevenn på Oslo Krisesenter. Hun har et stort engasjement for frivillig innsats for å styrke andre menneskers livskvalitet, og fellesskapets grunnleggende verdier som handler om å gi og dele omsorg. Vi har stilt Maria noen spørsmål, slik at alle kan bedre kjent med vår nye styreleder.

For de som ikke kjenner deg fra før, hvem er du? 

Jeg har bakgrunn som antropolog og pedagog med en doktorgrad i ledelse. Jeg har også jobbet som frilans med tekst og dokumentarfotografi i en årrekke ved siden av jobben som konsulent. Til daglig jobber jeg med leder-og organisasjonsutvikling i AFF, Oslo. For tiden tar jeg også videreutdanning på deltid for å bli godkjent psykoterapeut.

Hva var det som gjorde at du takket ja til å stille som styreleder i OSF?

Engasjementet for Sanitetskvinnenes samfunnsoppdrag, og den unike muligheten til å være med og utvikle Oslo Sanitetsforening som en sterk bidragsyter innen humanitær frivillighet i Oslo. Å få samarbeide med dyktige styrekolleger og en dedikert og kompetent daglig leder for å videreutvikle OSF er også noe som motiverte meg til å si ja til vervet.

Har du noen hjertesaker innen kvinnehelse?

Vold og overgrep mot kvinner samt skjulte kvinnesykdommer er noe som spesielt opptar meg fordi dette er to områder der vi som samfunn vet mye om hvordan det påvirker kvinners og familiens liv i stor grad, og dessverre samtidig gjør altfor lite. Jeg er også svært glad for at NKS nasjonalt har løftet fokus på forskning på kvinnehelse og kvinnerelaterte sykdommer. Vi trenger mer forskning – av og om og med kvinner!

Hva er din visjon for OSF de neste årene? 

At vi får flere aktive medlemmer og kan bidra til at enda flere mennesker i Oslo får et tilbud som bedrer livskvaliteten deres.

Hva blir viktig for deg å jobbe med i styreperioden?

En tydelig strategisk prioritering av våre viktigste innsatsområder som frivillighetsaktør i hovedstaden, og styrke OSF sitt nedslagsfelt innen disse områdene. Vi skal sette større og flere gode avtrykk i folk sine liv gjennom det vi bidrar med!

Hva ser du som OSFs største potensiale i årene fremover?

Å utvikle nye tilbud og arenaer for frivillige som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid tror jeg blir viktig – forskning viser at folk som engasjerer seg i frivillig arbeid, opplever større livskvalitet i egen hverdag. Frivillighet er folkehelse. Jeg vil ha mange flere med på laget!

… og største utfordring?

Konkurransen om oppmerksomhet og ressurser er stor fordi vi er en hovedstad med mange initiativer og tilbud. Det er lett å drukne i flommen av informasjon om ulike tilbud fra mange aktører. Samtidig er behovet for det som vi i Oslo Sanitetsforening kan bidra med, også hele tiden økende, med økende utenforskap blant unge, økende barnefattigdom, nedskalerte lavterskeltilbud i offentlig og kommunal regi for dem som strever med psykiske og- eller andre helseutfordringer, og ensomhet blant eldre enslige. Jeg tror at et styrket samarbeid med andre frivillighetsaktører i hovedstadsregionen blir en spennende og viktig satsing, fremover. Vi gjør allerede mye, men jeg håper vi kan få til enda mer.

 

årsmøte OSF

Invitasjon til fylkesårsmøte

Invitasjonen gjelder alle medlemmer i Oslo foreningene. Vi ønsker god oppslutning om møtet, og håper flest mulig kan delta.

 • Tidspunkt: torsdag 12. mai 2022 kl. 17.30.
 • Møtested: Skøytemuseet
 • Arrangør: N.K.S. Oslo fylke og Oslo Sanitetsforening.
 • Påmelding: send en epost pamelding@osf.no

Sakspapirer blir delt ut til alle på årsmøtet og sendes ut pr. mail i forkant av
møtet.

Det blir enkel servering. Er det noen med allergier, gi beskjed ved påmelding.

Vi ser fram til en hyggelig ettermiddag sammen med dere!

utavstillheten330

Ressursvenn og andre tilbud for voldutsatte

Forrige uke deltok Ressursvenn koordinator Goke Bressers på lanseringen av podkastserien Ut av stillheten – historien om partnervold. Stine Torgersen, N.K.S. rådgiver «vold mot kvinner» deltok i panelsamtalen, og det var flere frivillige i Ressursvenn til stede i salen.

20220321 191805 002

Hvordan er det å bli utsatt for vold fra partneren sin? Finnes det sikre tegn på at man er på vei inn i en voldelig relasjon? Hvorfor er det så vanskelig å gå? Og hvorfor er det ekstra vanskelig for noen i møtet med systemet som skal hjelpe? Podkasten Ut av stillheten tar for seg alt dette.

Denne serien er for deg som selv er utsatt og som behøver å vite at du ikke er alene og at det er hjelp å få. Den er også for deg som er pårørende til en som lever med vold og den er til deg som arbeider med mennesker som er utsatte eller har vært utsatt for vold.  Har du selv traumer fra vold kan det være lurt å lytte sammen med noen. De har utelatt de groveste beskrivelsene, men det kan likevel vekke vonde følelser og tanker.

Målet med serien er å nå voldsutsatte som til nå ikke har tatt kontakt med et hjelpetilbud og å øke kompetansen i helse og sosialtjenestene til å ta imot voldsutsatte.

Serien er produsert eksklusivt av Filt for Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Du kan lytte til Ut av stillheten der du hører på podkast.

Er du utsatt for eller kjenner du noen som er utsatt for vold i nære relasjoner?

Ta kontakt med krisesenteret i nærheten av der du bor. Oslo krisesenter kan nås på 22 48 03 80.

Ressursvenn er etablert på krisesentre rundt om i landet. Dersom du er utsatt for vold fra en som står deg nær og lurer på om Ressursvenn kan være noe for deg, er bare å ta kontakt med krisesenteret i nærheten av der du bor for mer informasjon.

Trenger du noen å snakke med?

VO linjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan ringe når som helst, døgnet rundt. De lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt anonymt. Helt gratis. VO linjen kan nås på 116006.

Du kan også sjekk ut dinutvei.no for en oversikt over hjelpetilbud nær deg.

Hvordan kan vi hjelpe?

Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I vårt prosjekt, Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt. En frivillig Ressursvenn skal være en støttespiller og et medmenneske i denne perioden, og målet med prosjektet er at ingen voldsutsatte kvinner skal ende opp tilbake hos overgriper.

Ressursvennen og den voldsutsatte møtes to til fire ganger i måneden for å ta en kopp kaffe eller gå en tur sammen. Ressursvennen kan også bistå med praktiske ting ved behov, som jobbsøking eller det å være med på en boligvisning. Det er viktig at forholdet mellom de voldsutsatte og ressursvennene oppleves som likeverdig.

Vi i Ressursvenn er der for voldsutsatte. Hvis du ønsker hjelp fra oss er det bare å ta kontakt med koordinator Goke Bressers på goke.bressers@osf.no 915 62 366

Andre tilbud i Oslo Sanitetsforening 

Uten sosialt nettverk og støttespillere er det stor risiko for at voldsutsatte kvinner går tilbake til overgriper etter opphold på krisesenteret. I Oslo Sanitetsforening har vi flere andre aktiviteter som skal være trygge steder hvor voldsutsatte kan delta for å bli kjent med andre og ha det hyggelig.

Onsdagstreffen

Onsdagstreffen er et ukentlig, gratis tilbud for alle kvinner som ønsker en sosial og uformell møteplass å gå til.  Dette er en sosial arena for kvinner, hvor de kan bli kjent med andre kvinner, ta opp forskjellige temaer, lage god mat, og bygge et sosialt nettverk. Hos oss er det mulig å være med på matlagingskurs, spillekvelder, quiz, foredrag, og andre morsomme aktiviteter, eller bare nyte en kopp kaffe og et godt måltid sammen med andre kvinner i alle aldre. Det er frivillige som holder Onsdagstreffen, og de starter alltid kvelden med å servere et godt måltid. Vi tilbyr barnevakt, slik at mødre kan delta med barna sine.

 • For hvem: Kvinner i alle aldre
 • Pris: Gratis
 • Hvor og når: Hver onsdag kl. 17:30-19:30 i Solskinnsveien 12 på Smestad
 • Påmelding: Send en epost til pamelding@osf.no

Les mer om Onsdagstreffen her.

Språkvenn

Språkvenn er en hyggelig møteplass for norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner og menn, hvor man har fokus på språktrening gjennom dialog. Vi har en fast frivillig, som står for tema og innhold. Andre frivillige hjelper til som støttespillere og gode samtalepartnere under treffene. Tilbudet er gratis.

 • For hvem: Minoritetsspråklige kvinner og menn i alle aldere bosatt i Norge, som ønsker å lære seg norsk språk.
 • Pris: Gratis
 • Hvor og når: Hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i Solskinnsveien 12 på Smestad.
 • Påmelding: Send en epost til sprakvenn@osf.no

Ønsker du flere opplysninger? Kontakt språkvenn på sprakvenn@osf.no / 23 22 21 10

Kløvertur

Kløvertur er et gratis lavterskeltilbud i Oslo Sanitetsforening. Våre frivillige leder en turgruppe som samler menn og kvinner i alle aldre til hyggelig samvær med andre, hvor man kan opplevd gleden av fysisk aktivitet og fellesskap. Deltakerne i Kløvertur får utforsket sitt nærområde, bli kjent med andre, og få et større sosialt nettverk. Det er også en fin anledning til å praktisere norsk for de som har behov for det.

 • For hvem: kvinner og menn i alle aldre
 • Pris: gratis
 • Hvor og når: annen hver fredag og søndag fra 12-14 i Oslo og omegn.

Få en full oversikt over turene på vår hjemmeside.