Design uten navn 2

OSF årsmøte og styrevalg 2024: Vi ønsker forslag på styrekandidater!

Vil du bidra til å styrke og utvikle Oslo Sanitetsforening som en organisasjon? Kanskje kjenner du noen som kunne være en verdifull ressurs i styret? Da ønsker valgkomiteen å høre fra deg.

Frist for å sende inn forslag er 16 desember 2023!

Å inneha et styreverv i Oslo Sanitetsforening gir en unik mulighet til å påvirke den strategiske retningen til foreningen. Vår organisasjon opererer både gjennom frivillig arbeid og tre datterselskaper, med base i Solskinnsveien 12 på Smestad i Oslo. Vårt nyeste satsingsområde er Kvinnehelsehuset på Tøyen som åpnes i januar 2024.

Å sitte i styret innebærer en betydelig grad av ansvar, da du vil være med på å forvalte verdier av betydelig omfang og vår historiske arv. Vi avholder styremøter ca. en gang i måneden, i tillegg til andre eksterne møter og deltakelse i foreningsarrangementer ved behov. Det er viktig at du har både tid og motivasjon til å delta aktivt i styrearbeidet.

På årsmøtet den 20. mars 2024 skal følgende verv velges:

Leder for en toårsperiode
To styremedlemmer for en toårsperiode.

For å sende inn forslag, ber vi om at følgende retningslinjer følges
• Forslag må leveres skriftlig til lederen av valgkomiteen.
• Forslaget må tydelig indikere hvilket verv kandidaten stiller til.
• Kandidatene må ha bekreftet sin vilje til å stille før forslaget leveres.
• Navn, adresse og telefonnummer på kandidaten må inkluderes.
• Forslagene må være underskrevet av den som fremmer forslaget.

Forslagene sendes til valgkomiteen, v/ lederen Hildegunn Kutzsche, innen 16. desember 2023 på følgende e-postadresse: hildegunnkutzsche@gmail.com.

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Alle medlemmer med fullt medlemskap som har meldt seg inn og betalt kontingent innen 31. desember året før, har stemmerett. Hovedmedlemmer som har meldt seg inn og betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg skal generelle habilitetsregler følges. Gjenvalg er tillatt, men sammenhengende tjenestetid i samme verv bør ikke overstige åtte år.

startpakke trygg sammen 1

Sammen mot vold – gratis opplæring 22. og 29. november

Vi lever i en tid hvor kunnskap og bevissthet er nøkkelen til å bekjempe vold og overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har nylig offentliggjort resultater fra en omfangsstudie som kaster lys på vold og seksuelle overgrep i den voksne befolkningen i Norge. Dette er en påminnelse om at vold og overgrep fortsatt er en betydelig utfordring i vårt samfunn. Det understreker også viktigheten av forebygging på flere nivåer og behovet for økt kunnskap om vold og overgrep blant innvandrerbefolkningen.

I Ressursvenn fokuserer vi nettopp på forebygging. Her kobles en frivillig ressursvenn sammen med en kvinne som har flyttet ut fra Oslo Krisesenter. I denne sårbare perioden blir ressursvennen en verdifull støtte og medmenneske.

Som en del av årets markering av den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner den 25. november, skal koordinator i Ressursvenn, Guro Dragset, holde Sanitetskvinnenes nyeste Trygg Sammen-opplæringspakke som heter «Et liv uten vold». «Trygg sammen» er en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjøre trygge valg. Mange har utfordringer med å tilegne seg informasjon på norsk. Derfor er «trygg sammen» tilpasset de som har begrensede norskkunnskaper.

«Et liv uten vold» – Samtalebasert Opplæring
«Et liv uten vold» er en samtalebasert opplæringspakke som dekker viktige emner, inkludert:

  • Hva er vold?
  • Hvem kan hjelpe hvis du opplever vold?
  • Hvordan er det å leve med vold?
  • Hva kan du gjøre hvis du kjenner noen som opplever vold?Kurset blir ledet av Guro, og gir deg muligheten til å lære, diskutere og dele erfaringer om dette viktige temaet.

Praktisk informasjon:
Dato og varighet: Dette 4-timers kurset er delt over to kvelder. 22. og 29. november
Tid: Kl. 17:30-19:30 begge kveldene
Sted: Solskinnsveien 12

Kurset er gratis, og det vil bli servert middag.

 

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg eller andre på?

Ta kontakt med koordinator på epost guro.dragset@osf.no.

Lets focus on the thriving and not just surviving. 1

Medlemskveld 23 november: brystkreft og oppdatering om Kvinnehelsehuset

Mange av oss har noen vi kjenner som har kjempet mot brystkreft – enten det er en venn, familiemedlem, partner, kollega eller bekjent. Brystkreft berører med andre ord mange kvinner i ulike livssituasjoner.

Vi ønsker derfor å dedikere en kveld til å lære mer om brystkreft sammen. Dette arrangementet er for medlemmer i Oslo Sanitetsforening, og vi inviterer dere alle til å delta!

Dato: 23. november
Tid: Kl. 17-19
Sted: Solskinnsveien 12 i Smestad

Eline Rostad, som er rådgiver i Brystkreftforeningen, vil være til stede for å dele viktig kunnskap om brystkreft. Hun vil gå inn på følgende emner:

  • Tall og fakta om brystkreft
  • Symptomer på brystkreft
  • Hvordan undersøke seg selv og bli kjent med egne bryster
  • Mammografi
  • Diagnostisering, behandling og seneffekter av brystkreft

I tillegg til å lære mer om brystkreft, vil daglig leder Goke Bressers og nestleder i styret May Cecilie Lossius snakke om Kvinnehelsehuset som snart åpner i Oslo.


For å melde deg på, vennligst send en e-post til pamelding@osf.no før 17. november. Påmeldingen er bindende. Gi gjerne også beskjed om du har matallergier vi skal ta hensyn til.

Vi ser frem til en lærerik og meningsfull kveld, og håper å se mange av våre medlemmer delta i denne viktige samtalen.

julepakkeprosjekt storo storsenter 2

Bli med på julepakkeprosjekt på Storo storsenter!

N.K.S Oslo fylke har i år også gleden av å samarbeide med Storo Storsenter i desember for julepakkeprosjekt!

Vi trenger din hjelp for å gjøre julen litt bedre for sårbare familier i Oslo og omegn!

Hva innebærer oppdraget?
Vi vil stå ved senterets pakkedisker, og pakke inn gaver for publikum. Pengene vi får fra Storo storsenter for oppdraget vil gå til å kjøpe julegaver for barna i de ulike tiltakene våre.

Hvordan kan du være med?
Ta en titt på kalenderen nedenfor for vakttider i desember:
julepakkeprosjekt storo desember

Vaktene er fra kl. 16:00 til 20:00 på hverdager og fra kl. 14:00 til 18:00 i helgene.

Meld deg på den vakten eller vaktene som passer deg ved å sende mail til julegavepakking@gmail.com og bli med oss i å spre litt ekstra juleglede denne sesongen! 

ellenm og guro

Nye frivillige i Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn

Denne høsten har vært preget av engasjement i Oslo Sanitetsforening. Vi har hatt gleden av å arrangere kurs for nye frivillige, både i Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn. I løpet av denne perioden har vi ønsket hele 12 deltakere velkommen til vårt Ressursvenn-kurs, og 4 deltakere til Home-Start-kurs.

Over flere uker har vi fordypet seg i en rekke relevante temaer, med mål om å støtte voldsutsatte og barnefamilier på best mulig måte. Kursene, ledet av koordinator Ellen Margrethe i HSF og Guro i RV, har vært dedikert til å ruste deltakerne for deres kommende omsorgsroller. Deltakerne har fått introduksjoner om Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn og rollene som familiekontakten og ressursvenn. De har også utforsket teorier om verdier, normer og vold, samt gjennomført gruppeoppgaver. I tillegg har vi fått høre fra kulturpsykolog Cecilie Kolflaath Larsen om viktigheten av kultursensitivitet, noe som er avgjørende for å kunne møte individer med ulik bakgrunn med respekt og forståelse. For å være forberedt på ulike situasjoner, har kursdeltakere også tilegnet seg førstehjelpsferdigheter, både for voksne og barn.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle kursdeltakerne som har dedikert sin tid og energi gjennom flere kurskvelder. Vi ser frem til å ha dere med på laget!

Hvis du nå føler deg inspirert og har lyst til å bli med oss, har vi gode nyheter! Det vil bli avholdt nye kurs på nyåret. Følg med på vår nettside og kanaler på sosiale medier fremover for kommende kurs.

Bilde: Koordinator Ellen Margrethe og Guro