Design uten navn 2

OSF årsmøte og styrevalg 2024: Vi ønsker forslag på styrekandidater!

Vil du bidra til å styrke og utvikle Oslo Sanitetsforening som en organisasjon? Kanskje kjenner du noen som kunne være en verdifull ressurs i styret? Da ønsker valgkomiteen å høre fra deg.

Frist for å sende inn forslag er 16 desember 2023!

Å inneha et styreverv i Oslo Sanitetsforening gir en unik mulighet til å påvirke den strategiske retningen til foreningen. Vår organisasjon opererer både gjennom frivillig arbeid og tre datterselskaper, med base i Solskinnsveien 12 på Smestad i Oslo. Vårt nyeste satsingsområde er Kvinnehelsehuset på Tøyen som åpnes i januar 2024.

Å sitte i styret innebærer en betydelig grad av ansvar, da du vil være med på å forvalte verdier av betydelig omfang og vår historiske arv. Vi avholder styremøter ca. en gang i måneden, i tillegg til andre eksterne møter og deltakelse i foreningsarrangementer ved behov. Det er viktig at du har både tid og motivasjon til å delta aktivt i styrearbeidet.

På årsmøtet den 20. mars 2024 skal følgende verv velges:

Leder for en toårsperiode
To styremedlemmer for en toårsperiode.

For å sende inn forslag, ber vi om at følgende retningslinjer følges
• Forslag må leveres skriftlig til lederen av valgkomiteen.
• Forslaget må tydelig indikere hvilket verv kandidaten stiller til.
• Kandidatene må ha bekreftet sin vilje til å stille før forslaget leveres.
• Navn, adresse og telefonnummer på kandidaten må inkluderes.
• Forslagene må være underskrevet av den som fremmer forslaget.

Forslagene sendes til valgkomiteen, v/ lederen Hildegunn Kutzsche, innen 16. desember 2023 på følgende e-postadresse: hildegunnkutzsche@gmail.com.

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Alle medlemmer med fullt medlemskap som har meldt seg inn og betalt kontingent innen 31. desember året før, har stemmerett. Hovedmedlemmer som har meldt seg inn og betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg skal generelle habilitetsregler følges. Gjenvalg er tillatt, men sammenhengende tjenestetid i samme verv bør ikke overstige åtte år.