KG stand

Hvor ble det av russen?

Torsdag 19. april kl. 17.30 åpnet vi dørene i Staffeldts gate 4. Det var rigget for en gratis kveld for russen, med foredrag og konsert i forbindelse med den pågående kampanjen «Ja betyr ja».

Les mer

homestart

En åpen kveld for familiekontaktene våre

I koordinatorenes øyne hadde vi en hyggelig og vellykket kveld torsdag 5. april, åpen for alle våre familiekontakter. Etter en presentasjonsrunde av alle, åpnet vi for lufting av problemer og erfaringer man kan ha stått i som familiekontakt. Så var det åpent for forslag til hvordan ulike utfordringer kan løses. Familiekontaktene ble så delt inn i grupper, hvor de fikk ulike utsagn som utfordret dem på deres egne holdninger. Det var lett servering gjennom kvelden, og vi avsluttet med et dikt av Milton Olsen om at sammen blir vi bedre/sterkere.

Tusen takk til våre flotte frivillige som møtte opp til kveldens tema. Vi er både stolte og glade for deres engasjement og tid.

Koordinatorer for Home-Start Familiekontakten Maria Nordal og Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen.

Erna Solberg

JA BETYR JA!

Russetiden – det norske kulturfenomenet, som har sine røtter helt tilbake til 1700-tallet. Nå starter den straks opp igjen. Om ikke så mange dagene vil russebusser nok en gang innta gatene, og farge bybildet. Det er tid for rulling, festing og knuter i lua for russen 2018.

Som kjent jobber Sanitetskvinner over hele landet med en kampanje rettet mot russen. Kampanjen setter søkelyset på samtykke til sex – at den enkelte har et ansvar for å spørre om den andre faktisk har lyst. Kampanjen kalles Ja betyr ja, nettopp fordi alt annet enn ja betyr nei i denne sammenhengen. I år har vi fått med oss flere fine forbilder til å fronte kampanjen. En av disse er vår kjære statsminister, Erna Solberg. – Russetiden skal være en tid hvor man feirer, har det hyggelig og har gode venner. Avslutter 13 års skolegang. Og ser tilbake på dette med gode minner. Og da skal ikke noen oppleve at de blir utnyttet på veien!, sier Solberg.

Følg oss på Facebook, og les flere oppfordringer til russen fra kjente personer. Og hjelp oss å spre budskapet – at ansvaret for en voldtekt aldri ligger hos den utsatte. Bare ja betyr ja!