Erna Solberg

JA BETYR JA!

Russetiden – det norske kulturfenomenet, som har sine røtter helt tilbake til 1700-tallet. Nå starter den straks opp igjen. Om ikke så mange dagene vil russebusser nok en gang innta gatene, og farge bybildet. Det er tid for rulling, festing og knuter i lua for russen 2018.

Som kjent jobber Sanitetskvinner over hele landet med en kampanje rettet mot russen. Kampanjen setter søkelyset på samtykke til sex – at den enkelte har et ansvar for å spørre om den andre faktisk har lyst. Kampanjen kalles Ja betyr ja, nettopp fordi alt annet enn ja betyr nei i denne sammenhengen. I år har vi fått med oss flere fine forbilder til å fronte kampanjen. En av disse er vår kjære statsminister, Erna Solberg. – Russetiden skal være en tid hvor man feirer, har det hyggelig og har gode venner. Avslutter 13 års skolegang. Og ser tilbake på dette med gode minner. Og da skal ikke noen oppleve at de blir utnyttet på veien!, sier Solberg.

Følg oss på Facebook, og les flere oppfordringer til russen fra kjente personer. Og hjelp oss å spre budskapet – at ansvaret for en voldtekt aldri ligger hos den utsatte. Bare ja betyr ja!