kamzy

Ressursvenn får besøk av stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

kamzy

Oslo Sanitetsforening har jobbet for å bedre kvinners helse og livsvilkår i 125 år, og bekjempelsen av vold mot kvinner er en sentral del av det arbeidet. OSF har drevet tilbudet Ressursvenn i samarbeid med Oslo Krisesenter siden 2016. Målet med tilbudet er å «styrke den forebyggende innsatsen mot vold i nære relasjoner, ved å jobbe målrettet for å forhindre at voldsutsatte kvinner gjenopptar relasjonen med overgriper».

Denne uken har vår koordinator i Ressursvenn hatt besøk av stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og våre kollegaer i Norske Kvinners Sanitetsforening for å snakke Sanitetskvinnenes arbeid mot vold. Oslo Sanitetsforening har drevet tilbudet Ressursvenn siden 2016, hvor vi kobler frivillige i OSF med kvinner og menn som har hatt kontakt med, eller bodd på Oslo Krisesenter.  I perioden etter utflytting fra krisesenteret er kvinnene ofte i en sårbar situasjon. Tall fra Bufdir viser at en av fem kvinner som har oppholdt seg på krisesenter som følge av vold fra ektefelle eller samboer, flyttet direkte tilbake til voldsutøveren etter oppholdet. I tillegg er det også en del som flytter tilbake etter en tid.  Mangel på et sosialt nettverk pekes ut som en viktig årsak til at mange velger å gå tilbake til voldsutøver.  Våre engasjerte frivillige hjelper voldsutsatte kvinner og menn med å etablere seg på nytt etter et opphold på krisesenteret, og er viktige støttespillere i denne vanskelige og sårbare fasen gjennom å «styrke voldsutsattes nettverk og tro på seg selv og sin kompetanse».

Statistikk om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en viktig indikator på likestilling og oppfyllelsen av menneskerettigheter i et samfunn.
 • Statistikk fra Krisesentersekretariatet viser at fra 1992 til 2018 har over 100.000 personer oppholdt seg på et av landets krisesenter. Årlig har krisesentre i Norge om lag 20.000 henvendelser.
 • Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge.
 • 1 av 10 kvinner i Norge rapporterer at de er blitt voldtatt. De fleste voldtekter blir begått av noen man kjenner (86 %).
 • Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge.
 • I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet.
For mer informasjon om tilbudet, besøk vår hjemmeside https://osf.no/tilbud/arbeid-mot-vold/ eller kontakt vår koordinator Goke Bressers: goke.bressers@osf.no.
Kilder:
 • https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/voldsutsatte-takle-hverdagen-etter-krisesenteret
 • https://www.krisesenter.com/sekretariatet/statistikk/
Invitasjon til julebord 2021 mini

Velkommen til årets julebord – avlyst

Invitasjon til julebord 2021 mini
Vi ønsker alle betalende medlemmer og aktive frivillige i OSF hjertelig velkommen til koselig førjulshygge hos oss i Solskinnsveien torsdag 9. desember kl.18.00-21.00 🎄🎅🎁
Det blir servert deilig julemat og stemningsfull underholdning. Vårt årlige julebord gir oss en stemningsfull avslutning på året, og en fin anledning til å bli bedre kjent med andre medlemmer og foreningens frivillige.
Arrangementet koster 100 kr. Det er begrenset med plasser, så meld deg på tidlig. Beløpet kan vippses til 18723 eller til kontonummer 50050649110. Gi beskjed om matintoleranser ved påmelding. Påmelding til pamelding@osf.no.
Velkommen skal dere være.

 

4B9A6933

Hils på vår nye kollega

Synnøve Storengen Mosvoll har i høst startet som ny koordinator i Home-Start familiekontakten, hvor hun skal jobbe sammen med Ellen Margrethe.

4B9A6933

Synnøve er utdannet sosionom og har jobbet mange år med arbeidsrettet oppfølging i Kvalifiseringsprogrammet på Nav Frogner, der hun blant annet har fulgt opp sårbare barnefamilier. Ellers har hun bodd seks måneder på Madagaskar hvor hun jobbet frivillig med barn og ungdom, og fikk erfare hvor meningsfullt det kan være å jobbe som frivillig.

Synnøve hadde sin første dag hos oss i starten av oktober, og var et kjært tilskudd i en forening med få ansatte. Hun har allerede kommet godt i gang og har vist seg å være en stor ressurs.

Våre frivillige og andre medlemmer vil få muligheten til å bli bedre kjent med Synnøve på vårt julebord. Vi håper dere kan hjelpe oss å ønske henne hjertelig velkommen til OSF.

Styret i hagen

Forslag til kandidater til verv i styret i Oslo Sanitetsforening

I lovene for Norske Kvinners Sanitetsforening står det i retningslinjer for valg i lokalforeningen:

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Stemmerett har alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før. Hovedmedlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.

 

I følge mandatet skal valgkomiteen ta imot forslag, og også arbeide aktivt for å finne egnede kandidater.

 

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2021 består av:

Synneve Munthe, Hilde Rosenberg og Svetlana Ivanova.

 

På årsmøtet 2022 skal det velges:

 • Leder for 2 år
 • Inntil 2 styremedlemmer for 2 år

Forslag til kandidater sendes valgkomitéen senest 14. januar 2022.

 • Forslagene må være skriftlige.
 • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
 • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
 • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.

Forslagene sendes til valgkomitéen:

Synneve Munthe mail: synneve.munthe@gmail.com

Hilde Rosenberg mail: hilde@hrmcoach.no

Svetlana Ivanova mail: siverin30@live.no

 

De som ønsker årsmøtepapirene for 2022 tilsendt, må be om dette. Ta kontakt med kontoret på 23 22 21 10 eller oslo.sanitetsforening@osf.no. Papirene sendes ut ca. en uke før årsmøtet.

Red Wood Flatlay Christmas Greeting Social Media Post 2

Bestill årets adventskalender her!

Vår fine adventskalender er nå til salg 🤶🎄⛄

Vi gjentar suksessen fra i fjor og har fått Marit Bergem til å lage kalenderen vår. Kalenderen har 24 luker og hver dag trekkes fem gevinster, blant dem DAB radio, klokker, Hardangerbestikk og mye annet fint. Alle gevinster har en verdi på over 600 kr.
Inntektene går til Sanitetskvinnenes humanitære arbeid.
Kalenderen koster 50 kr, og kan bestilles gjennom vår hjemmeside. Vi har et begrenset antall adventskalendere, så det lønner seg å være tidlig ute med å bestille. Kalenderen kan hentes i vårt foreningslokale i Solskinnsveien 12.

bilde adventskalender 2021 2 1

BESTILL HER! 

tttt

Bli en «spisevenn» for en eldre hjemmeboende

Mange eldre hjemmeboende sier at de savner noen å spise sammen med, og underernæring blant eldre er er velkjent problem.

 «Spisevenn» er et nytt tilbud som legger til rette for møter mellom mennesker, og gir eldre hjemmeboende noen å dele måltidet med. Som frivillig i Spisevenn er du med å glede en eldre hjemmeboende, og tilbyr verdifull avlastning for de pårørende. Sanitetskvinnene og Diakonhjemmet omsorg samarbeider om forskningsprosjektet, som er fordelt over flere bydeler. Et besøk varer fra 1-3 timer pr. gang, 8-10 ganger fordelt på 8-16 uker. Besøkene tar sted i hjemmet eller på en kafe, og alle utgifter knyttet til besøkene dekkes av prosjektet.
Er dette noe du kunne tenke deg å være med på? Ta kontakt for mer informasjon på mail til gulbrandsentoril55@gmail.com eller
tlf. 948 78 937.