tttt

Bli en «spisevenn» for en eldre hjemmeboende

Mange eldre hjemmeboende sier at de savner noen å spise sammen med, og underernæring blant eldre er er velkjent problem.

 «Spisevenn» er et nytt tilbud som legger til rette for møter mellom mennesker, og gir eldre hjemmeboende noen å dele måltidet med. Som frivillig i Spisevenn er du med å glede en eldre hjemmeboende, og tilbyr verdifull avlastning for de pårørende. Sanitetskvinnene og Diakonhjemmet omsorg samarbeider om forskningsprosjektet, som er fordelt over flere bydeler. Et besøk varer fra 1-3 timer pr. gang, 8-10 ganger fordelt på 8-16 uker. Besøkene tar sted i hjemmet eller på en kafe, og alle utgifter knyttet til besøkene dekkes av prosjektet.
Er dette noe du kunne tenke deg å være med på? Ta kontakt for mer informasjon på mail til gulbrandsentoril55@gmail.com eller
tlf. 948 78 937.