Host Fest Plakat Ferie 2

Kurs om negativ sosial kontroll og æresbasert vold

MANDAG 8. NOVEMBER, 18-20:30.
På kurset lærer deltakerne om hva negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er, hvem som er i risikogruppen, og hvor man kan få hjelp hvis man selv er utsatt, eller er bekymret for noen.
Kurset passer for de som driver aktiviteter for og med unge jenter og kvinner i ulike aldre og med ulik kulturell bakgrunn, eller bare interesserer seg for tematikken.
Kurset er gratis og åpent for alle interesserte. Påmelding til pamelding@osf.no senest den 1. november. Gi beskjed om du ønsker å delta i Solskinnsveien eller følge streamingen.