skjonnhetstyranniet

En gratis dag til inspirasjon og glede for alle kvinner!

Lørdag 16. april åpnes dørene nok en gang på Oslo Kongressenter. Det er igjen tid for Kvinnehelsedagen!

Temaet vi tar for oss i år er skjønnhetstyranniet i flere faser av livet. Skjønnhetstyranniet spenner over et vidt felt, fra unge jenter som blir syke av jakten på et perfekt utseende, til unge mødre som vil føde mindre babyer. Denne dagen vil det bli satt lys på flere aktuelle og uheldige trender som kan gå på helse løs.

Programmet begynner å ta form, og flere spennende navn er på plass. Det vil bli  faglige foredrag, underholdning og goodiebags. Og i år, som i fjor vil det bli stand i foajeen der de som ikke allerede er Sanitetskvinner kan melde seg inn. Inviter med en venninne eller to inn i fellesskapet!

Else Kåss Furuseth er årets konferansier og vil lede oss gjennom dagen. Arrangementet starter kl. 11.00.

Vi venter på deg!

OSF søker medmennesker med varme hjerter og litt tid til overs…

Vi søker frivillige som kan besøke småbarnsfamilier 2-4 timer ukentlig. Bli med!
Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram drevet av Oslo Sanitetsforening i bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Vestre Aker.
Les mer

Ressursvenner logo

Nytt pilotprosjekt i Oslo Sanitetsforening

Ressursvenner – guider til ny giv
Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kvinner Sanitetsforening sentralt, Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening støttet av ExtraStiftelsen og Oslo Kommune.

Prosjektet «Ressursvenner – guide til ny giv» er et program for kvinner tilknyttet til Oslo Krisesenter, som trenger et medmenneske. Målet er at frivillige guider skal guide voldsutsatte kvinner til å få en ny hverdag og få hjelp til å reetablere seg i samfunnet, uten å være i en relasjon med en voldsutøver.

Ressursguidene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode. For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre. Det settes ingen faglige krav til ressursvennen, det handler om å gi av sin fritid og være en støttespiller. Ressursvennen får oppstartskurs på 3 temakvelder for å være så godt forberedt som mulig til oppgaven. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis. Oppstart våren 2016.

For mer informasjon ta kontakt med koordinator for prosjektet
Tanja Omvik på tlf 23 22 21 18 eller epost: tanja.omvik@osf.no

Vår nye kollega

Vi i OSF har gleden av å presentere vår nye kollega, Tanja Omvik. Tanja er koordinator for OSFs nye pilotprosjekt, «Ressursvenner – guider til ny giv». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom OSF, NKS og Oslo Krisesenter.

Tanja er utdannet fengselsbetjent og har de siste 10 årene jobbet i Oslo fengsel. Under denne perioden har hun også vært 1 år i Røde Kors. De siste årene i Oslo fengsel jobbet Tanja tett opp mot innsatte som ønsket rusbehandling og en vei ut av sin kriminelle løpebane, hvor hun fikk erfare at livet på utsiden av murene ikke alltid er like lett å leve uten et godt nettverk. I Røde Kors var Tanja koordinator for prosjektet «Nettverk etter soning» som tilbød nettopp dette – en støttespiller til innsatte. Her gjorde Tanja seg mange erfaringer om frivillige i Norge, som gjør en flott innsats for mennesker som trenger en støttespiller og medmenneske i vanskelige perioder i livet.

«Ressursvenner – guider til ny giv» blir en spennende utfordring for Tanja, og hun gleder seg spesielt til å samarbeide med Oslo Krisesenter og alle frivillige der ute som ønsker å engasjere seg og gi av sin fritid!

 

Salg av fastelavnsris

Nå er fastelavnsrisene klare for salg etter et herlig samarbeid mellom Frognerparken og Oslo Sanitetsforening. Her er en oversikt over tid og sted for årets salg:
Les mer