Vi venter på deg!

OSF søker medmennesker med varme hjerter og litt tid til overs…

Vi søker frivillige som kan besøke småbarnsfamilier 2-4 timer ukentlig. Bli med!
Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram drevet av Oslo Sanitetsforening i bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Vestre Aker.

Som familiekontakt får du:
– delta i meningsfylt arbeid
– bli kjent med herlige familier
– fellesskap med andre frivillige
– forberedelseskurs
– veiledning og oppfølging
– temakvelder

Skynd deg! Neste kurs starter 3.mars.

Er du interessert? Kontakt koordinator Silje S. Tveit på tlf. 23 22 21 13 eller
e-post: silje.solberg-tveit@osf.no