Ansiktsmaling scaled

Oslo Sanitetsforening søker vikar med sosialt engasjement

Oslo Sanitetsforening søker en vikar i 50% stilling, for perioden 1. juni til 31. desember 2022, med mulighet for forlengelse.

I første omgang vil dette være en stilling som er knyttet opp mot Home-Start Familiekontakten, men andre oppgaver kan også bli aktuelle å knytte til stillingen.

Stillingen er svært variert, og fordrer at du er fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientert. Du vil jobbe tett sammen med en annen HSF-koordinator og sammen med flere andre kollegaer med ulike oppgaver.

Vi kan tilby godt arbeidsmiljø, gode faglige utfordringer, opplæring og kurs etter behov. Konkurransedyktige betingelser.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:
Rekruttere frivillige familiekontakter
Arrangere kurs for nye familiekontakter
Ta imot og følge opp henvendelser fra familier, helsestasjoner, barnevern og det øvrige hjelpeapparatet
Gå på hjemmebesøk til familier
Følge opp samarbeidet mellom familier og frivillige familiekontakter
Samarbeide med andre HSF-avdelinger og HSF Norge
Markedsføring
Oppfølging av andre frivillige aktiviteter

Andre oppgaver etter avtale med daglig leder.

Stillingen er 50 %.

Vi søker deg som har minimum 3-års utdanning innenfor helse- og sosialfag eller pedagogikk. Det vil være en fordel om du kjenner til Home-Start fra tidligere.
Har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
Har erfaring med og interesse for frivillig arbeid
Har erfaring fra veiledning av andre
Kan opprettholde kontakt med hjelpeapparat
Er nøyaktig, strukturert og jobber planmessig
Har gode samarbeidsevner og er engasjert
Er fleksibel ift arbeidstid. Stillingen medfører noe jobb på ettermiddags- og kveldstid
Behersker norsk, muntlig og skriftlig

Du som ansettes må:
Vise engasjement for OSF’s arbeid og medlemmer
Være engasjert i integrering og i barns velferd
Være åpen og utadvendt
Være kreativ i arbeid med tematikk og aktiviteter
Være opptatt av å evaluere og forbedre opplegget
Være fleksibel og tilpasningsdyktig i uforutsette situasjoner

Vi kan tilby:
Veiledning og opplæring
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
Lyst, trivelig lokale i villa på Smestad

Vi tar i mot søknader  fortløpende og senest 14. juni 2022. Vennligst søk gjennom finn.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til koordinator Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen på ellen.margrethe@osf.no eller 908 32 147 eller daglig leder May Holen på may.holen@osf.no eller 45 12 10 97.

kan frivillig arbeid forebygge ensomhet

Kan frivillighet forebygge ensomhet?

30. juli er den internasjonale dagen for vennskap.

Forskning viser at vennskap og sosialt nettverk er viktig for selvfølelsen og psykisk helse. Derfor er det ikke overraskende at denne tiden med sosial distansering, nedstenging og hjemmekontor har ført til en økning i ensomhet og psykiske plager i samfunnet. Ifølge FHI gjelder dette spesielt i store byer som Oslo, hvor tiltakene har vært mest omfattende. Blant de som sliter mest er unge og aleneboende, som ofte mangler sosiale nettverk.

Mange nye vennskap skapes i og rundt frivillige organisasjoner. De frivillige organisasjonene gjør ikke bare godt for dem de hjelper, men også for de som er med i organisasjonene. Det å kunne melde seg til tjeneste uten å kjenne noen andre, og bli med i et fellesskap med et positivt fokus, gir mange en sosial møteplass der de gjør noe som gir mening. Engasjement i nærmiljøet er en fantastisk måte å få nye venner på, og er dermed med på å forebygge ensomhet.

I Oslo Sanitetsforening har vi en rekke spennende tilbud og prosjekter du kan være med på, både som frivillig eller deltaker. Hos oss finnes det aktiviteter for ungdomsskolejenter, nybakte småbarnsfamilier med behov for litt ekstra hjelp i hverdager, mødre med innvandrerbakgrunn, deg som liker å stikke, ønsker å hjelpe voldsutsatte personer, er glad i å gå tur, ønsker du å lære norsk eller hjelpe andre med sin norskopplæring, eller rett og slett bare komme til en hyggelig møteplass.

Vi har frivillige i alle aldersgrupper og livssituasjoner, og som frivillig i Oslo Sanitetsforening vil du møte mange hyggelige mennesker, samt lære mye om deg selv og andre. 

Les mer om våre tilbud, og bli med!

 

 

Anne Lise

Medlemsmøtet «Vreden med skjeden»

Oslo Sanitetsforening holdt sitt andre digitale medlemsmøte den 19. mai, og tema denne gangen var «vulva», de ytre kjønnsorganene hos kvinner. Anne Lise Helgesen, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, holdt et engasjerende og sterkt innlegg om vulvasykdommer.

10-15% av alle kvinner vil få en vulvasykdom i løpet av livet. I tillegg antas det at det er store mørketall.

Lidelsen er stor blant mange, og livet blir svært hemmet som en konsekvens av sykdommen. Dessverre er behandlingstilbudet svært redusert, og i Oslo-regionen er det kun 40% stilling (fordelt på flere leger) som hjelper de kvinnene som blir henvist. Ventetiden er derfor svært lang for å få plass på vulvaklinikken i Oslo, og det er kun spesialister som kan henvise til klinikken. Kvinnene som bli henvist får kun en konsultasjon på 45 minutter med legen.

30% av alle kvinner har smerter ved samleie – eller som Anne Lise Helgesen formulerte det: “Dårlig sex for menn  betyr uteblitt orgasme, dårlig sex  for kvinner betyr smerter.»

Noen opplever det som vanskelig å være i et forhold, og single kvinner opplever det som vanskelig å gå inn i et forhold, som en følge av dette. Det kan være vanskelig å være partner til kvinner med slike sykdommer – og kunnskap trengs også til pårørende.

For oss som fulgte foredraget og så bildene av konsekvenser av sykdommer som atopiske eksem, psoriasis, Lichen sclerosus  og Erosiv lichen planus, så er det lett å forstå at disse sykdommene er smertefulle og ødelegger livskvaliteten. Særlig når sykdommene i seg selv ikke lar seg kurere, men at man  kun kan lindre symptomer.

Det finnes andre alvorlige og smertefulle tilstander i underlivet som er mulige å behandle. Dessverre er kunnskapen liten hos leger og gynekologer, og derfor får noen kvinner ingen eller feil behandling, og må leve med smertene.

Informasjon og kunnskap er nødvendig for å skape forståelse for sykdommene og behandlingen. Anne Lise Helgesen er derfor en av stifterne bak vulva.no som gir informasjon både til pasienter og helsepersonell. I tillegg så arrangeres det kurs. I 2020 ble det startet en egen pasientforening som heter Vulvodyniforeningen. Ettersom sykdommer i vulva er tabubelagt er det få kvinner som ønsker å stå frem med lidelsen, og det er vanskelig å bli hørt av politikere og andre som kan gi midler til å øke antall klinikker i Norge.

Anne Lise Helgesen har arbeidet med disse sykdommene siden 2003, og i løpet av disse årene har det vært liten utvikling i økonomisk støtte til å opprette nye vulvaklinikker. På direkte spørsmål fra en av medlemmene så sa hun seg enig i at det sannsynligvis hadde vært enklere å få støtte til dette arbeidet om det hadde vært en sykdom som i stor grad rammer menn.

little girl having fun with toys 3661283

Ledig stilling som HSF-koordinator

En av våre koordinatorer slutter for å gå videre til nye utfordringer, så vi søker DEG som ønsker å jobbe med familier og barn i vårt Home-Start tilbud.

Dette er en spennende stilling for deg som ønsker å være en forskjell for familier og barn i en utfordrende situasjon. Arbeidet er selvstendig og det stilles krav til selvledelse og gode samarbeidsevner.

Stillingen er 50%.

Vi ønsker kun søknader sendt inn via annonsen på finn.no
https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=218167560

Les annonsen, og ta gjerne kontakt med koordinator Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen (ellen.margrethe@osf.no) eller daglig leder May Holen (may.holen@osf.no) ved spørsmål.

Stillingens hovedansvar:

Følge opp Home-Start Familiekontakten i tre bydeler i Oslo
Rekruttere nye frivillige / familiekontakter
Holde forberedelseskurs for nye familiekontakter
Veilede familiekontaktene, både en til en og i gruppe
Ivareta eksisterende familiekontakter
Ivareta familiene som henvender seg til Oslo Sanitetsforening på en god måte
Markedsføring og informasjonsarbeid for tilbudet i samarbeid med andre ansatte
Samarbeid med ressursgruppa for aktiviteten
Samarbeide med HSF Norge
Delta og gjennomføre ulike arrangementer i Oslo Sanitetsforening
Gjøre andre arbeidsoppgaver etter pålegg fra daglig leder

Utdannelse/erfaring:

3-årig høgskoleutdanning innen helsefag, sosialfag eller pedagogikk.
Erfaring fra barnefamilier
Ønskelig med erfaring fra frivillig arbeid

Egenskaper / kompetanse:

Stillingen setter særlige krav til selvstendighet og evne til initiativ. Vi ser etter en person som er tydelig og kan sette grenser, men samtidig har evner til å motivere og dyktiggjøre andre. God formidlingsevne, og evne til å skape og vedlikeholde relasjoner vektlegges.

Vi krever høy etisk standard, og er opptatt av kvalitetssikring. Koordinator må kunne gi veiledning og vise evne til refleksjon rundt egne og andres verdier og holdninger. Vi forventer interesse for fag og evne til å holde seg oppdatert innen relevant felt.

Kjennskap til politiske prosesser og det politiske landskapet i kommunen teller positivt.

Digital kompetanse, fortrolig med sosiale medier som verktøy

Personlig egnethet vektlegges, og politiattest må fremlegges.

Vi kan tilby:

Meningsfulle arbeidsoppgaver
Mulighet for faglig påfyll og utvikling
Et nært samarbeid med andre ansatte i Oslo Sanitetsforening, særlig med annen koordinator med samme ansvarsområde.
Det er landsomfattende nettverk med andre HSF koordinatorer med høyt engasjement og kompetanse, med faste møteplasser.
Stillingen lønnes ihht tariffavtale.
Vi har fleksitidsordning.
Arbeidets art tilsier at den som ansettes må være fleksibel og tilgjengelig for frivillige. Arbeid på kveldstid, ved kurskvelder, arrangementer o.l., må påregnes. B9A4258

pexels mentatdgt 1206059

Integreringsarbeid i fokus

Siden Sanitetskvinnene ble et faktum i 1896 har helse vært en hjertesak i organisasjonen. Det var med et ønske om å ivareta helse i vente på en mulig krig at foreningen ble startet, og helsefokus har med tiden blitt en del av Sanitetskvinnenes «DNA». I dag har N.K.S. som mål at det skal være helsefokus i alle ledd, enten det er i det små eller i større skala. På den måten kan helsearbeid og helsefremming flettes inn i mange forskjellige tema, forum og aktiviteter – samtidig som vi skaper sosiale møteplasser for kvinner på tvers av generasjoner og bakgrunn. Vi i OSF har tatt en prat med Seniorrådgiver for integrering og mangfold i N.K.S., Linn Markussen, for å se nærmere på hvordan helsefokuset også er sentralt i integreringsarbeidet til foreningen.

pexels monstera 6281989

Linn trekker fram Språkvenn som det viktigste pågående prosjektet for integreringsarbeid og å øke bevisstheten rundt hva integrering er i N.K.S. Hun beskriver Språkvenn som en unik arena for å lære språk, delta i kulturoverføring og bli kjent med det norske velferdssystemet. Ved å bruke helserelaterte tema som utgangspunkt for å øke kompetansen i norsk dagligtale bidrar Språkvenn til bedre helsekompetanse, for eksempel gjennom informasjon om fastlegeordning. Gjennom deling av helseinformasjon kan deltagerne få vite hvilke rettigheter de har, hvilke krav man kan stille og hvilke tilbud som finnes. Språkvenn er dermed et lavterskeltilbud med fokus på språkopplæring, som samtidig kan bidra til at deltagerne lærer mer om egen helse.

Språkvenn åpner også for fellesskapsbygging, sosialt nettverk og andre aktiviteter, som igjen også kan knyttes til trivsel og psykisk helse. Målet blir dermed at tilbud som Språkvenn kan bidra positivt i arbeidet for likeverdig helsetjeneste og økt helsekompetanse hos innvandrerkvinner. Linn trekker spesielt frem Språkvenngruppa i OSF som et prakteksempel på hvordan Språkvenn kan fungere. Språkvenngruppa i OSF har klart å holde digitale møter ukentlig gjennom pandemien, med stor pågang og mye engasjement. Det er imponerende arbeid av dyktige frivillige!

Et annet viktig bidrag som gjør Språkvenn unikt, er tilbakemeldingene og informasjonen kvinnene i gruppene har gitt og gir til N.K.S. om for eksempel hvordan møtet med det norske helsevesenet kan oppleves som minoritetsspråklig. Denne informasjonen tas med videre inn i det politiske arbeidet til Sanitetskvinnene for å bedre integreringstilbudene i landet, og har også bidratt til blant annet utviklingen av «Helsemøter i felleskap» – digitale verktøy som gjør det enklere å ha et helsefaglig fokus uten at det er et krav til de frivillige. I tillegg sikrer det et likeverdig tilbud i hele landet, noe som har vært spesielt viktig det siste året.

Fremover skal også nye integreringstiltak opprettes i OSF, deriblant «Motherhood – mor i nytt land», som ble startet på bakgrunn av tilbakemeldinger om et behov fra Språkvenndeltakere. Dette er et tilbud som setter fokus på morsrollen i et nytt land. Kvinner som deltar i Motherhoodgrupper skal bli tryggere på det norske systemet, samtidig som de skal være trygge i valgene de tar i oppdragelsen av sine barn. Motherhood er et tilbud hvor deltagerne får reflektere rundt hvordan være mor i nytt land, samtidig som det kan bidra til en bevisstgjøringsprosess rundt oppdragelse og valgene man tar for barna sine. Dette er et lavterskeltilbud, både for frivillige og deltagere, og vi gleder oss til vi skal starte Motherhood i OSF!

pexels cowomen 2041390

Nå som også Oslo er i gang med en gjenåpningsprosess håper vi at vi etter hvert får starte opp Onsdagstreffen i Solskinnsveien igjen. Onsdagstreffen er en uvurderlig møteplass for kvinner som har behov for og ønske om et sosialt nettverk. Vi håper også at Onsdagstreffen kan være et trygt og inkluderende møtested som bidrar til å senke terskelen for å ta ordet og dele om eget liv og erfaringer. I tillegg ønsker vi at tilbudet skal være så tilgjengelig som mulig, og tilbyr derfor barnepass så alle som ønsker kan bli med.

Avslutningsvis vil vi igjen trekke frem de dyktige frivillige vi har i OSF som står på for å kunne tilby disse viktige og givende tilbudene. I tillegg hadde det ikke vært mulig å videreføre og utvikle integreringstiltakene til Sanitetskvinnene uten deltagernes tilbakemeldinger. Sanitetskvinnene jobber videre for å heve tilbudet og sette viktigheten av integreringstilbud for kvinner på den politiske agendaen. Dette hadde ikke vært mulig uten alle sanitetskvinner der ute som gir N.K.S. den politiske tyngden som gis ved å slå i bordet med over 40 000 stemmer bak seg. Sammen utgjør vi en forskjell, så takk til deg som bidrar til vårt arbeid med integrering og helse!

2021 Uke13 Hjemmet faksimile

«Bitte har gitt oss så mye»

I nyeste utgave av Hjemmet kan du lese om en av våre Home-Start familiekontakter, Bitte, som bidrar med viktig hjelp i hverdagen til Trude og hennes sønn, Samuel.

− Hadde jeg ikke hatt Bitte vet jeg ikke hvordan jeg hadde hatt det
psykisk gjennom denne pandemien, sier alenemoren Trude

2021 Uke13 Hjemmet faksimile

Saken er publisert i Ukebladet Hjemmet (uke 13/2021), og du kan lese den i sin helhet her.

Tusen takk til alle våre dyktige frivillige familiekontakter som bidrar til å gjøre hverdagen til barnefamilier litt lettere!