Flott tilskudd fra Oslo kommune

Oslo Sanitetsforening (OSF) får totalt kr. 1.810.000 i tilskudd fra Oslo kommune til våre to virksomheter Home-Start og Ressursvenner. Vi i foreningen er stolte over at foreningens arbeid blir lagt merke til, og at vi får tilskudd som gjør at vi kan fortsette å arbeide for å drifte gode tiltak og utvikle disse videre.

Kr. 1.150.000 av tilskuddet går til Ressursvenner, et pilotprosjekt OSF har driftet i nært samarbeid med Oslo Krisesenter og Norske Kvinners Sanitetsforening, og som OSF har mottatt to nasjonale priser for. Tilskuddet til Ressursvenner ble økt av samarbeidspartnerne Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt gjennom budsjettforliket i bystyret i høst. Dette tilskuddet gir oss mulighet til å fortsette det viktige arbeidet vi gjør for voldsutsatte kvinner, barn – og menn. Arbeidet omfatter også lesing for barn på Oslo Krisesenter hver lørdag.

Her kan du lese mer om Ressursvenn og Home-Start.

KICK START til Holmenkollstafetten

Vi får besøk av Stine Hjelvik som er Region Studio Manager i Oslo, hun har jobbet som PT i 5 år, og har siden 2015 jobbet  på Barry’s Bootcamp i Oslo.

Stine er utdannet personlig trener og har en bachelor innen «Livsstilsendring og folkehelse».

Stine kommer til oss i Solskinnsveien 12, tirsdag 3. mars for å snakke om at alle monner drar, hvilke enkle grep man kan gjøre i hverdagen for å få en stor effekt. At man må ta tak i de små tingene som koster så lite, men som utgjør mest. Hvordan få trening og bevegelse inn i en travel hverdag, hva skal man prioritere og når.

Hun kommer til å gå gjennom hvor man bør begynne, hva er lurt å starte med og hvor fokuset bør være i de forskjellige fasene man går igjennom fra man starter å trene til man er godt i gang.

Dette er en kick start til Holmenkollstafetten lørdag 9. mai. Vi har fortsatt noen ledige plasser, så meld deg på til pamelding@osf.no om du ønsker å løpe med oss.

Vi ønsker velkommen til et energifylt og motiverende foredrag. Det er begrenset antall plasser så meld deg på til pamelding@osf.no.

Etter foredraget er dere som skal løpe med oss på Holmenkollstafetten velkommen til en felles treningstime på Barry’s Bootcamp. Timen starter klokken 20.00 og OSF dekker kostnaden. Ta med skift og inne-løpesko. Garderobe, dusj, såpe, shampoo og skap finnes på Barry’s.

  • Sted; Solskinnsveien 12 – Smestad.
  • Dato; Tirsdag 3. mars 2020.
  • Tid; Kl.18.30.

Dette blir gøy – vi gleder oss!

 

Hjelp oss til å bli bedre

Vi i Oslo Sanitetsforening er avhengig av våre trofaste medlemmer, flinke frivillige og brukere. Uten dere har vi ikke muligheten til å ha så mange flotte tilbud og tiltak. Nå ber vi om hjelp, vi ønsker tips og ideer som vi kan bruke for å bli enda bedre og vi vil be deg om fem minutter av din tid til denne undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym.

klikk her for å delta

Tusen takk for at du deltar!

«Selvportrett»

«Selvportrett» hadde  premiere over hele landet 17. januar. Sanitetskvinnene har gjennom tildeling i Sentralstyret gitt midler til filmproduksjonen regissert av Margreth Olin med flere. Filmen følger en stor kunstner, som også har levd med alvorlig spiseforstyrrelse i over 20 år – Lene Marie Fossen.

«Selvportrett» er en utrolig vakker og kunstnerisk film, som gir innblikk i livet til en person som lider av alvorlig anoreksi, men også hvordan det er å være pårørende. Dessverre gikk Lene Marie Fossen bort i oktober 2019, men hun hadde et sterkt ønske om at så mange som mulig skulle få se filmen.

Vi anbefaler alle å se denne filmen som Sanitetskvinnene har bidratt til å realisere. Regissørene reiser omkring og holder lokale arrangementer med filmvisning og samtale i etterkant. Spre gjerne budskapet!

Klikk for å se reiseplanen til regissørene

Vi trenger flere frivillige Ressursvenner!

Siden 2016 har Oslo Sanitetsforening hatt et samarbeid med Oslo Krisesenter hvor frivillige blir koblet mot en voldsutsatt. Det kan være veldig krevende å stå helt alene etter brudd med voldsutøver. En frivillig Ressursvenn kan for eksempel gi støtte, være en samtalepartner, hjelpe til med å bli bedre kjent i Oslo etc.

Har du noen timer til overs i uka som du kan tenke deg å bruke på dette? Du kan regne med 2 til 4 møter i måneden, varierende fra 1 til 4 timer hver gang.

Torsdag 23. januar starter et Ressursvennkurs for nye frivillige. Kurset går over fire kurskvelder hvor man lærer mer om:

  • Vold i nære relasjoner
  • Vanlige reaksjoner på vold
  • Kultursensitivitet
  • Din rolle som frivillig
  • Grensesetting
  • Informasjon om Oslo Krisesenter

Ta gjerne kontakt med koordinator i Ressursvenn Goke Bressers, hvis du vil vite mer om dette eller delta på kurset:

goke.bressers@osf.no / 915 62 366.

 

Mer informasjon om Ressursvenn finner du også her.

Herlig gladnyhet for 2020!

Med Home-Start Familiekontakten sitt familiestøtteprogram gir vi tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er familier med minimum ett barn under skolealder. Vi vet at utfordringene ikke nødvendigvis slutter når barna blir eldre, de blir kanskje til og med enda mer utfordrende. Det har vært tøft å måtte si nei når familier og ulike instanser har bedt om avlastning og hjelp. Vi har merket oss en økende etterspørsel fra familier som faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe, men endelig har vi fått midler til å starte opp et pilotprosjekt til familier med barn over skolealder. Det betyr at vi nå kan hjelpe familier med barn fra 0 -16 år!

Henvendelsene vi mottar på vegne av familier med barn over skolealder kommer fra hjelpeapparatet, som skole- og barneverntjenesten, men også direkte fra familiene selv. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende erfaring, og har svart på dette ved å tilby Home-Start+ til familier med eldre barn på enkelte avdelinger. Nå starter vår avdeling opp, og dekker bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Vestre Aker.

Vi starter opp kurs for nye familiekontakter torsdag 23. januar, og kurset vil gå over 8 kurskvelder. Nytt tema for kurset vil blant annet være nettvett, sosiale medier, mobbing og selvskading. Våre «gamle» familiekontakter vil også bli invitert til denne kurskvelden slik at de som ønsker det kan gå inn i barnefamilier med eldre barn.

Forskning på temaet

Henvendelser fra familier med eldre barn kan også kobles til forskning rundt temaet:

«I lys av regjeringens strategidokument er det med undring vi registrerer at det satses lite på barn og unge i småskolen. Regjeringens forebyggende strategi handler mest om førskolealder og ungdomsskolen, mens vi registrerer et hull i strategien i de fire første skoleårene. Også i kommunene har forebygging og tidlig innsats stort sett handlet om de samme to aldersgruppene. Regjeringen presiserer i strategidokumentet at skolens forebyggingsfunksjon først og fremst er knyttet til kunnskapsformidling, men skoleinformantene er relativt samstemte at dette kan være en vanskelig oppgave når barna har problemer hjemme.»

«Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder.»

(Agderforskning 2013 – En vanskelig start)

Tilbud til familier med barn 6-16 år

Home-Start+ vil skille seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved å yte hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. HSF hjelper allerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også har et barn under skolealder og derfor faller inn under det ordinære HSF-tilbudet. HSF har med dette opparbeidet god erfaring ved å bruke familiekontakter i familier med eldre barn. I familier med barn i skolealder og ungdommer, vil det kanskje være mest fokus på at familiekontaktene vil fungere som samtalepartnere, samt støtte til foreldrerollen. Vi ønsker å ivareta disse foreldrene, da det kan være like utfordrende å være foreldre til eldre barn og ungdom. Livskriser kan oppstå og ramme barnefamilier også etter skolestart.

Vi gleder oss til å ta fatt på nye og spennende utfordringer!

Vil du gå på kurs og bli frivillig, ta kontakt med koordinator maria.nordal@osf.no.