Velkommen – Bienvenido – Welcome – ترحيب

Velkommen til et av årets høydepunkt, nemlig sommerfest i Solskinnsveien 12!

Vi åpner dørene og ønsker deg og dine velkommen til oss torsdag 13. juni kl. 16.00-19.00. Temaet i år er kultur. Still gjerne i bunad eller folkedrakt om du har.

Vi serverer dere en herlig ettermiddag fylt med fin underholdning, god mat og leker for store og små.

Vi har et bruktmarked du er velkommen til å besøke, vi garanterer at du vil finne noen skatter.

Har du noe du ønsker å gi bort, ta det med, rent og pent, så kan noen andre få glede av det.

Vi gleder oss til å treffe dere!

Påmelding senest 7. juni til pamelding@osf.no eller på telefon 23 22 21 10.

 

OSF’s ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent med Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen.

Ellen Margrethe er en sporty dame som  utnytter den norske vinteren maksimalt med langrenn, skiseiling og randonè kjøring. På høsten jakter hun på elg, og i fjor klarte hun å skyte en.

Hvem er du?

-Jeg er født og oppvokst i Oslo, men har bodd to år i Tanzania som barn, ett år i Nice etter videregående og seilt Atlanterhavet rundt et år med mann og våre tre barn. Barna våre er nå flyttet hjemmefra, noe som gjør at jeg har mer ledig tid etter jobb. Dette har medført at jeg har oppdaget gleden ved å jobbe som frivillig.

Hva engasjerer deg og hvorfor?

-Jeg har jobbet som lærer i barneskolen i 16 år. Gjennom det har jeg fått innsikt i hva barnefamilier kan stå i, og at det ikke alltid er så mye som skal til for å gjøre en stor forskjell. Barns oppvekstvilkår har alltid engasjert meg.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg?

-At alle skal kunne føle seg inkludert her i Norge, og kanskje spesielt hvordan barn og unge har det i sitt hverdagsliv. Jeg jobber som frivillig i Kors på halsen. Der får jeg et godt innblikk i hva mange barn og unge er opptatt av eller sliter med daglig. Det å ta seg tid til å se og lytte til et annet menneske er av stor betydning, i tillegg får jeg så mye igjen for det selv også.

Hva ser du på som OSF`s viktigste oppgave?

-Jeg deltok på kurs for Home-Start Familiekontakten i regi av OSF for fem år siden. Dette tilbudet vil jeg (merkelig nok?) fremheve som en av OSF’s viktigste oppgaver. Før jeg ble frivillig i Home-Start visste jeg ikke stort mer om organisasjonen enn at de solgte fastelavnsris, maiblomster og hadde strikkegruppe der inntektene brukes til å bedre kvinners helse og livsvilkår. Da jeg for tre år siden ble ansatt i OSF som koordinator for Home-Start, ble jeg klar over alt det andre gode arbeidet som også gjøres i denne foreningen. Både Ressursvenner, Sisterhood, Kvinneprat på tvers, sykurs og språkgrupper har fokus på integrering, mestring og inkludering.

Vi søker en dyktig og positiv sekretær

Oslo Sanitetsforening er en ideell organisasjon. Foreningen ble stiftet 26. februar 1896, som den første foreningen i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foreningen jobber i dag med å bidra til å gi omsorg i nærmiljøet, samt å bedre kvinnehelse generelt og sette fokus på kvinnes livsvilkår. Foreningen har en rekke medlemsaktiviteter og -møter, der temaene er knyttet mot helse og kvinner på ulike måter.

Sekretær i Oslo Sanitetsforening

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

 • Generelle sekretæroppgaver
 •  Oppfølging av inngående faktura/skanning/betalinger
 • Andre enkle regnskapsoppgaver
 • Postregistering, holde orden i arkivet, både det fysiske og elektroniske
 • Følge opp ulike henvendelser som blant annet gjelder OSF Utdanningssenter AS
 • Innkjøp, både av kontorrekvisita, men også til arrangementer og aktiviteter i husetfølge opp huset
 • Kontakt med vaktmesterforvalte og forberede tildelinger fra legatenefølge opp Brønnøysundregisterne
 • Kontakt med medlemmer og frivillige
 • Delta på, og lede, aktiviteter i OSF ved behov
 • Forøvrig til enhver tid utføre oppgaver etter nærmere avtale med daglig leder

Dine kvalifikasjoner

 •  Erfaring som sekretær
 •  Strukturert og nøyaktig
 •  Fleksibel
 •  Selvgående
 •  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 •  Innsikt og forståelse for arbeid i frivillig og ideelt humanitært arbeid
 • Behersker norsk språk godt

Vi kan tilby

 •  En variert og selvstendig jobb
 •  Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
 •  Lyst, trivelig lokale i villa på Smestad

Arbeidstid

Stillingen er en 40% stilling, med mulighet for utvidelse til 50%. Foreløpig frem til 1. mars 2020, med mulighet for fast ansettelse.

Lønn

Lønns- og arbeidsbetingelser etter tariffavtale.

Ønsker du mer informasjon om jobben, ta kontakt med daglig leder May Holen tlf. 23 22 21 12/451 21 097/ may.holen@osf.no

Søknadsfrist 22. mai 2019.
Søknad og CV kan sendes til soknad@osf.no. Merkes «Sekretær» i emnefeltet.

Årets verver

Oslo sanitetsforening ble årets verver for 2019. Det var foreningsleder Berit Mork Nordby som mottok beviset som fylkes-verver  på fylkesårsmøtet i NKS Oslo i går.

 

Solveig Bakken fotalte om den store øvelsen Oslo omsorg beredskapsgruppen skal delta i den 12. mai og Britt Inger Skaanes snakket om strategisk plan for årene 2018-2024.

OFS’s ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent med Are Saastad.

Are er en aktiv kar med mange baller i luften, han har vært fagforeningsmann, og aktiv i flere aktuelle saker. Han er god med pennen og har skrevet flere bøker.

Hvem er du?

– Jeg er Oslo-gutt, 60 år og bor på Rodeløkka. Jeg er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, og har også jobbet som mye annet, blant annet journalist. Gift, og med to ganske voksne gutter. Veldig hyggelig at de likevel var med på påskeferie til familiestedet på Vinstra!

Hva engasjerer deg og hvorfor?

– Det høres kanskje forslitt ut, men hater at folk blir urettferdig behandlet. Det er nok i stor grad raseri over urettferdighet som har drevet meg det meste av livet. Ikke slik å forstå at jeg går rundt og freser til daglig, men dette gir meg energi å jobbe hardt for positiv endring. Det hører med i bildet at jeg også har sett at det å engasjere seg gir resultater. Jeg er kanskje særlig stolt over å ha vært med på å redde Aker sykehus fra nedleggelse. Den seieren har også vist mange at det nytter å engasjerer seg mot dumskap og ufortjent makt. Så har jeg selvsagt ofte måttet gi meg – men det lærer man også av!

Are har vært med i styret i OSF siden 2012. Han arbeider som daglig leder for Reform – ressurssenter for menn, som er landets eneste likestillingssenter med hovedvekt på gutter og menns utfordringer.

Hva engasjerer deg i OSF?

– Jeg elsker frivilligheten som drivkraft i det norske samfunnet. Sanitetskvinnene har fått til utrolige ting, nettopp ved å stå sammen og gi av seg selv. For meg er Oslo Sanitetsforening et av de aller beste eksemplene på hvordan en frivillig basert virksomhet også kan kombineres med profesjonell faglighet med en utrolig dyktig stab av ansatte, der det til stadighet blomstrer av kreativitet. OSF er et laboratorium for nytenking, der også de beste av frivillighetens tradisjoner tas godt vare på.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg?

– Jeg har engasjert meg for at flere menn bør bli med i N.K.S. Det har flere årsaker – først og fremst fordi menn bør støtte det flotte arbeidet som gjøres for kvinners helse og likestilling. Samtidig mener jeg nok at organisasjonen er for lite innstilt på å inkludere menn i organisasjonsarbeidet. Da jeg deltok som OSFs observatør på landsmøtet i høst, var jeg den eneste mannen i salen. Det er egentlig ganske flaut, siden menn har fulle medlemsrettigheter i organisasjonen, noe som for mange er en alt for godt bevart hemmelighet. Ut fra eget arbeid vet jeg jo også at de aller fleste kvinner syns det er bra å også ta menns problemer på alvor. En stor organisasjon som N.K.S. kunne med fordel har modernisert  seg på likestillingsfronten, både ved å inkludere arbeid med og for menn – men også ved å være mer aktive på å oppsøke felter der undertrykkelsen fortsatt er sterk, og der en stor og innflytelsesrik frivillig aktør kan gjøre en forskjell. Hvorfor jobber ikke N.K.S. for eksempel med fremmedhat og rasisme i eget land? Eller med skeives situasjon – det er selvsagt mange lesbiske i organisasjonen, som i dag sikkert føler seg ganske uteglemt. Eller hva med miljøkampen? Jeg mener N.K.S. har et stort og ubenyttet potensiale som vaktbikkje i et moderne Norge. Lær av Fredrikke Marie Qvam, sier jeg!

Hva ser du på som OSF`s viktigste oppgave?

– Jeg mener OSF skal stå for en god blanding av frivillige aktiviteter og profesjonelle prosjekter. Jeg syns miksen i dag stort sett er god. De frivillige har en viktig plass. Samtidig må vi ikke undervurdere viktigheten av administrasjon vi har i Solskinnsveien – det er dette som hever OSF til et profesjonelt nivå, i ordets beste forstand. Sisterhood, Home Start og Ressursvenner-prosjektet er meget gode eksempler på prosjekter som hjelper folk direkte. Jeg er ellers nylig blitt valgt til å sitte i styret for Brusetkollen. Jeg  ser veldig fram til å bidra der. Brusetkollen er en fantastisk god og veldrevet institusjon under OSF, rett og slett en viktig del av velferdsstaten.

 

 

 

Stilling ledig – Gruppeassistent Sisterhood

Oslo Sanitetsforening er en ideell organisasjon. Foreningen ble stiftet 26. februar 1896, som den første foreningen i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foreningen jobber i dag med å bidra til å gi omsorg i nærmiljøet, samt å bedre kvinnehelse generelt og sette fokus på kvinnes livsvilkår. Foreningen har en rekke medlemsaktiviteter og -møter, der temaene er knyttet mot helse og kvinner på ulike måter.

 

SISTERHOOD I SOLSKINNSVEIEN – GRUPPEASSISTENT

Sisterhood i Oslo er et prosjekt som startet opp i regi av Oslo Kommune i 2006. Etter at NKS gjorde prosjektet til en av sine basisaktiviteter i 2018, finnes det i dag Sisterhood-grupper over hele landet. OSF har drevet Sisterhood siden 2012, med oppstart av ny gruppe hver høst.

Sisterhood i Solskinnsveien er et tilbud til ungdomsskolejenter ved Ris-, Hovseter- og Majorstuen skole. Målet med Sisterhood er at jentene skal utvikle gode venninnerelasjoner, styrke deres psykiske helse og utfolde seg positivt. Bestemte Sisterhood-øvelser åpner for kommunikasjon, bevisstgjøring og relasjonsbygging. Sisterhood er et fristed fra omverdens press og forventninger.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

 • Rekruttering av jenter
 • Sørge for å drive prosjektet innenfor gitte rammer
 • Deltagelse i planlegging av gruppeaktiviteter
 • Forberedelse i forkant av gruppeaktiviteter. Tilrettelegging av lokalet
 • Innkjøp av mat og annet nødvendig til kvelden. Dette i samarbeid med andre ansatte
 • Aktiv deltakelse under gruppeaktiviteter
 • Rydding i etterkant av treff
 • Miljørettet arbeid
 • Representasjonsarbeid/markedsføring av Sisterhood ved behov

Dine kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med barn/ungdom
 • Er utadvendt og kreativ
 • Ser viktigheten av forebygging
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • Kurs i gruppeledelse og Sisterhood-metodikk
 • En spennende og utfordrende jobb
 • Veiledning fra gruppeleder
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
 • Lyst, trivelig lokale i villa på Smestad

Gruppeassistent må være bevisst på sin egen rolle i forhold til jentegruppa, og videre til det arbeidet Sisterhood står for.

Arbeidstid

5 timer i uken. Sisterhood følger skoleruta, og tilbudet er stengt i skolenes ferier. I perioder kan det være mer enn 5 timer i uka. Dette kan være ved oppstart og planlegging av tilbudet samt ved spesielle arrangementer.

Lønn

Lønns- og arbeidsbetingelser etter tariffavtale.

Ønsker du mer informasjon om jobben, ta kontakt med daglig leder May Holen tlf. 23 22 21 12/451 21 097/ may.holen@osf.no.

Søknadsfrist 7. mai 2019.

Søknad og CV kan sendes til soknad@osf.no.