KPT – hva er det?

KPT = Kvinneprat på Tvers.

Et populært tilbud vi har hatt siden 2007. I Solskinnsveien har norske og utenlandske kvinner møttes til mange interessante temaer hvor skravla har gått løst rundt bordet. Morsomme ord, misforståelser og nyttige regler og teknikker er lært og nye bekjentskap er blitt til vennskap. KPT er en sosial arena for alle kvinner som har lyst til å utvide horisonten litt.

Vi møtes annenhver uke for å lære om det norske språk, kulturen og samfunnet vi lever i, på en annerledes og gøyal måte. Mange av de utenlandske kvinnene som kommer får praktisert norsken sin og vi lærer alle noe nytt om Norge. Det er veldig sosialt og vi spiser alltid et måltid sammen.

Nytt fra høsten er at vi skal være mer utendørs, bruke naturen mer. Hva er vel mer norsk en å gå på tur?

Ut på tur aldri sur er et godt norsk ordtak som vi synes stemmer bra. Frisk luft og mosjon gir god energi og er godt for kropp og sjel.

Oslo Sanitetsforenings tre flotte frivillige gleder seg til å starte opp igjen onsdag 21. august og håper på mange nye fjes.

God sommer!

OFS`s ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent med Grete Herlofson.

Hvem er du?

– Jeg heter Grete er en voksen og engasjert kvinne som har vært generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening siden 2014, jeg er også medlem av Oslo Sanitetsforening.

Hva engasjerer deg og hvorfor?

Jeg er opptatt av rettferdighet og like muligheter, derfor er jeg så takknemlig for å få være engasjert i NKS. Likestilling er til det beste for alle, og Sanitetskvinnene engasjerer seg lokalt der folk lever livene sine til det beste for alle innbyggere.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg?

Kunnskap om kvinners helse og vår innsats for kvinnehelseforskning, aktiviteter for integrering av minoritetskvinner og arbeidet med vold mot kvinner, da spesielt Ressursvenn. Det føler jeg er som min baby.

Hva vet du om Oslo Sanitetsforening?

Jeg vet en del om foreningen selv om jeg ikke er aktiv. Kjenner til Kvinneprat på Tvers, Ressursvenn, sykurs og mange flere fine aktiviteter dere driver. I tillegg kjenner jeg godt til Brusetkollen som er en fantastisk flott barnevernsinstitusjon dere driver.

Hva ser du på som OSF`s viktigste oppgave?

Være åpen for medlemmene, drive aktiviteter som gir bistand til kvinner som trenger en trygg arena eller et nettverk. Kvinneprat på Tvers og Ressursvenn er gode eksempler på dette.

Et prosjekt blir til fast tiltak

Prosjektet Ressursvenner, som Oslo Sanitetsforening har drevet siden 2016, er per 1. juli blitt til fast tiltak under nytt navn; Ressursvenn. Dette er noe vi er meget glade for! Det betyr nemlig at vi kan fortsette å koble frivillige til voldsutsatte kvinner for å støtte dem i den vanskelige prosessen med å skape et nytt liv etter et brudd.

N.K.S. har gjort dette til et landsomfattende tiltak på grunn av suksessen i Oslo, det er også derfor vi skifter navn fra «Ressursvenner- guider til ny giv til «Ressursvenn» som er det nasjonale navnet. Dette prosjektet har gitt oss to nasjonale priser, noe vi er stolte av. Vi har hatt et meget godt samarbeid med Oslo krisesenter hele veien, noe som selvfølgelig har betydd mye for gjennomføringen av «Ressursvenn».

Siden oppstart av prosjektet har vi kurset cirka 125 frivillige, og cirka 85 voldsutsatte har fått seg en Ressursvenn. Koblingene har ledet til vennskap, tillit og støtte, som vi håper leder til at færre kvinner går tilbake til voldsutøver.

Kvinnen og den frivillige i en kobling møter hverandre flere ganger i måneden. Ressursvennen kan være en samtalepartner, en som gir mental støtte, men hun kan også hjelpe til med andre og ting som for eksempel å øve seg på norsk eller bli bedre kjent med Oslo.

For å bli frivillig må man gå et kurs, som er meget interessant og lærerikt og det går over 4 kvelder. Nytt kurs starter allerede 29. august, og vi har plass til flere!

Har du litt tid til overs som du ønsker å bruke på noe meningsfullt, er du velkommen til å ta kontakt med koordinator Goke Bressers på; goke.bressers@osf.no eller 915 62 366.

Vi er til for andre

Vår forening er med på å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom tilbud og aktiviteter. Dette er mulig å få til fordi vi har aktive og engasjerte medlemmer, frivillige og ansatte i Solskinnsveien. Medlemsantallet nærmer seg nå 600, og vi er den foreningen som hadde størst rekruttering i Oslo i 2018. I løpet av første halvår har det vært stor aktivitet i foreningen.

Home Start-Familiekontakten som er et familiestøtteprogram har hatt kurs for nye frivillige, og flere familier har nytt godt av tilbudet, som er blitt drevet siden 2003. I løpet av disse årene ser vi at det er blitt flere familier som er dårligere stilt økonomisk. Styret mener at det er viktig å gjøre en innsats for å sikre barn trygge og gode oppvekstvilkår, og har som et lite bidrag besluttet at  inntektene fra salg av fastelavnsris skal gå til varmt tøy og leker til barna, og kanskje også dekke en fritidsaktivitet der vi ser at det er et behov.

Ressursvenner – tiltak for voldsutsatte kvinner på Oslo krisesenter, tidligere drevet som et prosjekt i samarbeid med krisesenteret og N.K.S. blir nå et fast tilbud som foreningen skal drive på egen hånd. Vi er stolte over at vi har greid å få til dette, og i løpet at året har det vært flere koblinger mellom en frivillig og bruker av tilbudet. På lørdager arrangeres det også lesestund for barna på krisesenteret som er viktig for språkutvikling og forståelse.

Mange fornøyde jenter har deltatt på Sisterhood som er en trygg arena for jenter i ungdomsskolealder, og bidrar til å styrke selvtillit og selvfølelse, noe som er svært viktig i en tid der psykiske problemer blant ungdom bare øker i omfang.

KpT (Kvinneprat på Tvers) og Språkvenn drives av frivillige og er flotte integreringstiltak der tema diskuteres og norsk språk praktiseres.

Alle er hjertelig velkommen til å delta på åpne møter, og vi håper at flere vil møte opp og bli bedre kjent med oss, og å engasjere seg i noen av tilbudene.

På vegne av styret vil jeg takke samtlige for flott innsats og ønske god sommer!

 

Skrevet av styreleder Berit Nordby.

Årets sommerfest ble en suksess

Sommerfesten gikk av stabelen torsdag 13. juni. Dessverre var ikke værgudene med oss, men vi fikk til en flott fest og fullt hus. Temaet for festen var kultur og det var noen som stilte i ulike fest og folkedrakter.

Vi serverte nydelig mat med spennende smaker fra land som Thailand, Algerie, Eritrea og Norge.

Haldor spilte nydelig musikk og vi fikk slappet godt av og senket skuldrene. I kjelleren hadde vi aktiviteter for barna. Vi hadde ansiktsmaling, tegne hale på grisen, fiskedam og masse annet gøy.

Vi gleder oss over at så mange tok turen til Solskinnsveien for å feire sommeren med oss og vi takker Domino’s Pizza for deilig sponset pizza, noe som var spesielt stas for alle barna.


Krisemat

Siden 2016 har Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening hatt et tett samarbeid gjennom prosjektet  «Ressursvenn». Kvinner ved Oslo krisesenter knyttes sammen med en frivillig ressursvenn, som veileder og støtter den voldsutsatte når hun skal reetablere seg i samfunnet. 

Nå har brukerne av Oslo Krisesenter bidratt til med oppskrifter til en kokebok med oppskrifter fra en rekke land.

Daglig leder på Oslo krisesenter Inger -Lise W. Larsen har jobbet der siden mars 2007, og hun kan forteller at det årlig bor gjennomsnittlig 350 kvinner, 15 menn og 300 barn på OK. Huset er meget internasjonalt og årlig representerer brukerne mellom 60-65 landbakgrunner. Månedlig er det 200 nye voldsutsatte som tar kontakt for råd, hjelp og veiledning hvorav halvparten er norske.

Hvordan kom dere opp med ideen til boken?

Den ideen er det mange som har hatt gjennom årene. Til slutt var det en av våre dagbrukere som tok initiativet og gjennomførte ideen. Vi ser hvor mye god mat som blir laget på kjøkkenet hos oss og vi tenkte det hadde vært spennende å få samlet noen av rettene og gitt ut en gang. Også gjorde vi det!

Hva er tanken bak boken?

Det er flere tanker. Det å være voldsutsatt betyr at du er i en vanskelig situasjon, men det betyr ikke at du ikke har ressurser. Maten er et bindeledd, mellom kulturer, forskjellige mennesker, fra forskjellige steder og det binder oss også opp med vår barndom og oppvekst. Mange av oss husker kanskje mors kjøttkaker?

Det ligger veldig mye omsorg i det og lage mat til andre, dessuten er det også meget sosialt og både lage og å spise mat sammen.

Hovedsaken med tanken bak boken, var å vise fram ressurser og ha noe å være stolt av sammen, som andre kan få glede av!

Har det vært vanskelig å gjennomføre ideen?

Ikke vært vanskelig, med god planlegging og god dialog både med forlaget og kokken som kvalitetsikret alle oppskriftene har dette gått bra.

Hvor får man kjøpt boken?

Den finner du i enhver bokhandel, på nettet eller www.pregomobile.no.

Hva skal dere bruke et eventuelt overskudd av boken på?

Ikke bestemt, men mest naturlig vil jo være å bruke det på enten råvarer til god matlaging, noe kjøkkenutstyr eller kanskje lage en god fest til brukerne våre.

Ønsker du å vite mer om Oslo krisesenter kan du lese mer her; http://www.oslokrisesenter.no/