Ansiktsmaling scaled

Oslo Sanitetsforening søker vikar med sosialt engasjement

Oslo Sanitetsforening søker en vikar i 50% stilling, for perioden 1. juni til 31. desember 2022, med mulighet for forlengelse.

I første omgang vil dette være en stilling som er knyttet opp mot Home-Start Familiekontakten, men andre oppgaver kan også bli aktuelle å knytte til stillingen.

Stillingen er svært variert, og fordrer at du er fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientert. Du vil jobbe tett sammen med en annen HSF-koordinator og sammen med flere andre kollegaer med ulike oppgaver.

Vi kan tilby godt arbeidsmiljø, gode faglige utfordringer, opplæring og kurs etter behov. Konkurransedyktige betingelser.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:
Rekruttere frivillige familiekontakter
Arrangere kurs for nye familiekontakter
Ta imot og følge opp henvendelser fra familier, helsestasjoner, barnevern og det øvrige hjelpeapparatet
Gå på hjemmebesøk til familier
Følge opp samarbeidet mellom familier og frivillige familiekontakter
Samarbeide med andre HSF-avdelinger og HSF Norge
Markedsføring
Oppfølging av andre frivillige aktiviteter

Andre oppgaver etter avtale med daglig leder.

Stillingen er 50 %.

Vi søker deg som har minimum 3-års utdanning innenfor helse- og sosialfag eller pedagogikk. Det vil være en fordel om du kjenner til Home-Start fra tidligere.
Har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
Har erfaring med og interesse for frivillig arbeid
Har erfaring fra veiledning av andre
Kan opprettholde kontakt med hjelpeapparat
Er nøyaktig, strukturert og jobber planmessig
Har gode samarbeidsevner og er engasjert
Er fleksibel ift arbeidstid. Stillingen medfører noe jobb på ettermiddags- og kveldstid
Behersker norsk, muntlig og skriftlig

Du som ansettes må:
Vise engasjement for OSF’s arbeid og medlemmer
Være engasjert i integrering og i barns velferd
Være åpen og utadvendt
Være kreativ i arbeid med tematikk og aktiviteter
Være opptatt av å evaluere og forbedre opplegget
Være fleksibel og tilpasningsdyktig i uforutsette situasjoner

Vi kan tilby:
Veiledning og opplæring
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
Lyst, trivelig lokale i villa på Smestad

Vi tar i mot søknader  fortløpende og senest 14. juni 2022. Vennligst søk gjennom finn.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til koordinator Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen på ellen.margrethe@osf.no eller 908 32 147 eller daglig leder May Holen på may.holen@osf.no eller 45 12 10 97.