Bli kjent med styret i OSF!

4B9A0260 copy 2

Bakerst fra venstre: Berit Solberg-Olsen, Bente Jerkø, Helene Marie Lassen, og Hildegunn Kutzsche. Foran fra venstre: Maria Lundberg og Trude Tvedt. Ikke til stede: Sanna Emtinger.

På OSFs styremøte 21.3 ble det blant annet valgt nytt styre. For å bli bedre kjent med både nye og eksisterende styremedlemmer, har vi spurt alle styremedlemmene «hvem er du, og hvorfor har du valgt å engasjere deg i OSF?»

Maria Lundberg ble valgt som ny foreningsleder.

– Jeg har bakgrunn som antropolog og pedagog med en doktorgrad i ledelse. Jeg har også jobbet som frilans med tekst og dokumentarfotografi i en årrekke ved siden av jobben som konsulent. Til daglig jobber jeg med leder-og organisasjonsutvikling i AFF, Oslo. For tiden tar jeg også videreutdanning på deltid for å bli godkjent psykoterapeut.

– Engasjementet for Sanitetskvinnenes samfunnsoppdrag, og den unike muligheten til å være med og utvikle Oslo Sanitetsforening som en sterk bidragsyter innen humanitær frivillighet i Oslo er årsaken til at jeg takket ja til å stille som styreleder i OSF. Å få samarbeide med dyktige styrekolleger og en dedikert og kompetent daglig leder for å videreutvikle OSF er også noe som motiverte meg til å si ja til vervet. Jeg kjenner et sterkt slektskap og tilhørighet til NKS og det organisasjonen står for. Skal jeg bruke min energi og mine evner inn i frivilligheten, så er NKS og OSF et opplagt valg for meg.

Bente Jerkø fortsetter som nestleder.

– Jeg har vært styremedlem i OSF sitt styre siden april 2013, og som nestleder fra 2017. Tidligere har jeg vært avdelingssjef for sosiale tjenester i en bydel i Oslo. Jeg har også jobbet flere år med krigsinvalider og hatt ansvar for innhold og utgivelse av krigsinnvaliden. Nylig gikk jeg ut av styret i NkS Oslo Fylke og jeg sitter i styret i OSF Brusetkollen AS. Jeg er opptatt av kvinner, barn og unge i vanskelige kår, som kvinner ved Prosenteret i Oslo, kvinner i fengsel og ved Fattighuset. Jeg er også opptatt av ensomhetsproblematikk.

Berit Solberg-Olsen fortsetter som styremedlem.

– Jeg kommer opprinnelig fra Lofoten, hvor min mors tante var leder av den lokale Sanitetsforeningen i mange år. Jeg flyttet til Oslo etter å ha møtt min tilkommende mann i studietiden i Trondheim. Vi har vært gift i 45 år, har en datter, svigersønn og to barnebarn. Utdannelse og yrkesliv er innen administrative fag. Jeg har bred erfaring innenfor områdene kontoradmistrasjon, innkjøp/kontraktsarbeid og med økonomioppfølging og IT, også som leder i mange år.

– Etter vel 40 års ansettelse i Hydro og Statoil (nå Equinor) pensjonerte jeg meg og meldte meg straks «til tjeneste» i Oslo Sanitetsforening. Jeg begynte som frivillig i «Kvinneprat på Tvers» – det som nå kalles Onsdagstreffen – hvor jeg var med i 2-3 år. Samtidig har jeg vært styremedlem og sekretær i Oslo Omsorgsberedskapsgruppe fra oppstarten i 2017 og i 4 ½ år. Jeg har også jobbet i Valgkomiteen OSF i to perioder. Jeg ble valgt inn i styret i OSF våren 2021.

– Å bidra til at kvinner og deres familier får et bedre liv og bidra til mindre ensomhet er viktig for meg. Jeg er derfor glad for at vi fikk i gang Kløvertur høsten 2021. Jeg synes også det er fint når flere lokalavdelinger i Oslo jobber sammen, slik som salg av maiblomster den 30.4. på Røa nå gjøres av oss i samarbeid med Blindern og Vinderen sanitetsforening. OSF er blitt forespurt om å delta i en referansegruppe opprettet av Sentral-/landsstyret i N.K.S. som skal vurdere forslag til visjoner og mål for N.K.S mot 2030. Dette er noe jeg ser fram til å delta i.

Helene Marie Lassen er ny i styret i år.

– Jeg er 53 år og bor på Eiksmarka med barn, mann og hund. Jeg er utdannet statsviter og jobber nå med arbeidsgiverpolitikk i staten. Jeg har tre barn, to studenter og en som fortsatt bor hjemme.

– Årsaken til at jeg ønsket å engasjere meg som styremedlem i OSF, er de viktige sakene OSF jobber med. Temaer som situasjonen til barn og unge, voldsutsatte familier, integrering og forskning på kvinnehelse er noe jeg er særlig opptatt av. Ettersom mine egne barn begynner å bli store, har jeg endelig tid og mulighet til å engasjere meg i OSF, og jeg ser veldig frem til det videre arbeidet i styret.

Hildegunn Kutzsche forsetter som styremedlem.

– Jeg har arbeidet i hjemmesykepleie, arbeidet og undervist i jordmorfaget og i eldreomsorg, undervist og vært avdelingsleder i videreutdanninger ved helsefaghøgskolen i Tromsø, vært privat helsefaglig konsulent, vært rektor på OSF’s hjelpepleierskole og adm. direktør på OSF’s utdanningssenter AS, prosjektansvarlig i utvikling av fagskolene i Folkeuniversitetet og sykepleieleder og ass, direktør for Clinical simulating and skill centre ved International Medical University, Malaysia.

– Nå som jeg har gått av med pensjon, har jeg plutselig fått mer tid til frivillig arbeid.  Jeg kjenner godt til OSF’s arbeid fra tiden 2003 – 2011 da jeg var rektor for OSF’s hjelpepleierskole og deretter som adm. direktør for OSF’s utdanningssenter AS. Jeg kjenner OSF’s historie og har stor respekt for OSFs arbeid for kvinnehelse. Jeg har helsefaglig bakgrunn, erfaring med styrearbeid, liker å arbeide med og har erfaring med frivillig arbeid fra bl.a. International Medical University’s frivillige helseprosjekter (IMU Care) i perioden 2014 – 2017 der vi arbeidet med kvinne- og barns helse i fattige landsbyer, vaksinering av asylsøkere og jeg har deltatt i humanitære missions til Kambodsja og Laos. Tiden i Malaysia har gitt meg større innsikt og forståelse for kultur og kvinners liv i Øst Asia, og har motivert meg til å engasjere med i OSFs tilbud Motherhood – mor i nytt land. 

Trude Tvedt fortsetter i styret.

– Jeg er 40 år, fra Ålesund, bor på Ullern med mann og to barn. Jeg er utdannet økonom, med spesialisering innenfor revisjon/regnskap, og strategi. Jeg har de ti siste årene bygd opp flere selskaper, som jeg fortsatt er majoritetseier i, og hvor jeg også har mitt daglig virke.

– Jeg har vært engasjert i ulike styreverv i foreningen siden 2015. OSF er en veldig spennende forening, med mange aktiviteter, som gjør samfunnet vårt litt bedre. Foreningen har mange flinke ansatte, og er en veldig bra plattform til å drive frivillig arbeid, og sosialt entreprenørskap. Med min bakgrunn som gründer og entreprenør, synes jeg det er spennende å være med i den videre utviklingen av foreningen.

Sanna Emtinger ble gjenvalgt som styremedlem.

– Jeg er en tobarnsmor med barn på 12 og 14 år. I store deler av karrieren min har jeg arbeidet med Brand & Markedsføring, og har vært borte i de meste fagområder inkludert der. Alt fra kundekommunikasjon, ansvarlig for samarbeidspartnere, profilering, PR til sosiale medier, og lage større reklamekampanjer for TV, kino, utendørs, radio osv. Jeg har under hele min karriere arbeidet i bedrifter som har en kundebase. Dette er kompetanse som jeg tar med meg videre i OSF styres sitt arbeid opp mot nye og eksisterende medlemmer. På fritiden min elsker jeg å være i fysisk aktivitet. Da liker jeg å gå turer, stå på ski, jogge, men aller mest å bruke tid med familie og venner, samt være på reise.

– Min interesse for frivillighets arbeid startet tidlig. Allerede som 18 åring var jeg frivillig på PADS (public actions to deliver shelter) i Chicago, som hjelper til med husrom for hjemløse. Mitt frivillige engasjement har fortsatt helt siden den tid. I OSF sitt styre ønsker jeg å bidra med kompetanse som jeg har bygget opp over tid privat, men også i arbeidslivet. OSF har utrolig mange bra tiltak som jeg er veldig stolt av. Å være med på denne reisen og se at vi faktisk gjør en forskjell for så mange individer motiverer meg veldig.