IMG 0063

Vellykket frivilligkveld på kvinnehelsehuset

 Det var fantastisk å se at så mange er interessert i å bli frivillig på vårt nyåpna kvinnehelsehus.

Vi er i full gang med å planlegge høstens aktiviteter og kvinnehelsehuset er helt avhengig av frivillige for å få hjulene i gang. Frivillige er kjernen og kraften i det vi gjør, de har tid og det er akkurat det kvinnene som besøker oss trenger. Å bli tatt imot av noen som har tid til å lytte og vise vei.

Etter god mat og kaffe i koppen hadde vi en omvisning i lokalene og en presentasjon av høstens tilbud. Flere gikk hjem med tanker og idéer for hvordan de kan bidra med sin innsats og engasjement for å bedre kvinners helse og liv.

IMG 0080

Mulighetene og tilbudene fremover

Høstens program kommer til å bestå av et bredt tilbud. Fra månedlige temakvelder med dagsaktuelle kvinnehelsetematikk, til barseltreff for minoritetskvinner, jentetreff, språktrening og ulike tilbud for voldsutsatte kvinner – for å nevne noe. Her er det altså mange ulike måter frivillige kan delta på. Om du brenner inne med en egen idé til hva vårt kvinnehelsehus kan tilby, er vi også interessert i å høre om det. 

Om du ikke hadde anledning til å komme på vår frivilligkveld, vil det komme flere muligheter. Vi planlegger allerede en ny informasjonskveld til høsten, men du kan allerede nå sende oss en e-post om du er nysgjerrig og vil melde din interesse eller stikke innom oss på dagtid. 

Kontaktinfo: kvinnehelsehuset@osf.no

Besøk oss: Kvinnehelsehus Oslo, Hagegata 32. 

Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Mona 1

Hils på vår nye kommunikasjonsansvarlig!

Mona 1Vi har fått en ny kollega! Denne uken startet Mona Sjøli i rollen som  Kommunikasjonsansvarlig for markeds- og medlemsarbeid. Med en imponerende bakgrunn innen medievitenskap og en lidenskap for kvinnehelse, har Mona trådt inn i rollen som kommunikasjonsansvarlig med både erfaring og engasjement. Vi har stilt Mona noen spørsmål for å bli litt bedre kjent med henne.

Kan du dele litt om din bakgrunn og hvordan den har formet veien din til Oslo Sanitetsforening?

Med en master i medievitenskap, erfaring som kommunikasjonsrådgiver og et voksende engasjement for kvinnehelse -og liv, ble stillingen som kommunikasjonsansvarlig i Oslo Sanitetsforening et naturlig neste steg for meg. Med flere års erfaring fra medlemsorganisasjoner, både sekretariat og styrearbeid, går jeg inn i rollen med en viss trygghet. Samtidig er det utrolig spennende tider å komme inn i – Oslo Kvinnehelsehus har nettopp åpnet og det er mye nytt å sette seg inn i. Oslo Sanitetsforening har også ellers et svært bredt aktivitetstilbud som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med.

  • Hva blir din rolle i Oslo Sanitetsforening, og hva gleder du deg mest til i din nye jobb? 

Stillingen min er Kommunikasjonsansvarlig for markeds- og medlemsarbeid, så jeg skal jobbe bredt med kommunikasjonsarbeid i OSF. Det jeg gleder meg aller mest til å nå er å bli bedre kjent med alle tilbudene, få møte de frivillige og bidra til å gjøre Oslo Kvinnehelsehus kjent for alle som har behov for det.

  • Hva var det spesifikke som tiltrakk deg ved Oslo Sanitetsforening? Er det spesielle prosjekter eller initiativer du ser frem til å være en del av?

Det som trakk meg til Oslo Sanitetsforening var muligheten til å kombinere mitt store engasjement for kommunikasjonsarbeid og kvinnehelse. Å kunne bidra til å øke bevisstheten og engasjementet rundt dette viktige temaet er en viktig drivkraft for meg.

Vi håper dere kan hjelpe oss å ønske Mona hjertelig velkommen til Oslo Sanitetsforening!

Oslos første kvinnehelsehus har åpnet!

Huset skal fungere som et lavterskeltilbud for kvinner i alle livsfaser, med tilbud om helsehjelp, nettverk og kunnskap. Drømmen om et Kvinnehelsehus i Oslo er blitt virkelighet. 

I forrige uke åpnet vi Kvinnehelsehus på Tøyen. H.M. Dronningen og Oslos ordfører Anne Lindboe var med på åpningen, og fikk møtte både ansatte, frivillige og kvinnene som skal delta på de ulike aktiviteten på kvinnehelsehuset.

Åpning av kvinnehelsehuset

Foto: Per-Åge Eriksen

Dronningen fikk høre om de ulike aktivitetene huset skal romme og hadde samtaler med flerkulturelle doulaer, fødselshjelpere for kvinner med kort botid i Norge og med voldsutsatte kvinner, som får hjelp og støtte i reetableringsfasen gjennom tilbudet Ressursvenn.

– Vi er utrolig takknemlig for at H.M. Dronningen viste sitt engasjement for kvinnehelse gjennom å delta på åpningen og bli kjent med våre frivillige og deltakere på Kvinnehelsehuset, sier Ragnhild Lerø som er daglig leder i Oslo Sanitetsforening.

Se innslaget som NRK kveldsnytt lagde om åpningen her.

Oslos ordfører, Anne Lindboe, talte også under åpningen. Hun la vekt på viktigheten av et slikt tilbud i Oslo og sa blant annet at det er viktig at vi sikrer noen av våre mest sårbare innbyggere tilgjengelige helsetjenester, slik at de kan få den oppfølgingen de trenger for å eie sin egen kropp og oppnå god helse.

Lavterskel helsetilbud for kvinner i Oslo

Kvinnehelsehusenes skal være et tillegg til det offentlige behandlingstilbudet, og tilbyr sosial- og lavterskel støtte. Aktiviteter i kvinnehelsehuset skal være gratis og det skal etableres samarbeid med andre organisasjoner, kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Torsdag 4 April 2024 14

Foto: Per-Åge Eriksen

Kvinnehelsehuset befinner seg i bygget Tøyenhelsa (Hagegata 32) og er på 200 kvadratmeter. Det består av en stor aktivitetssone med åpen kjøkkenløsning, der det vil avholdes sosiale aktiviteter. Det har også flere grupperom, samtalerom og et undersøkelsesrom.

Rie Skogstad er prosjektleder for Kvinnehelsehuset i Oslo og jobber i disse dager med å etablere tilbudet.

– Gjennom gode samarbeid, frivilligheten og vårt nettverk skal Kvinnehelsehuset være et sted som hjelper kvinner og familier å finne fram til helse- og veiledningstilbud som bidrar til å mestre hverdagen og helsa. Vi skal tilby aktiviteter som styrker fysisk og psykisk helse, i tillegg til å være en viktig kunnskapsformidler om kvinnehelse. Vi gleder oss til å bidra til at huset blir fylt med aktiviteter og engasjement, sier Skogstad.

Torsdag 4 April 2024 7

Foto: Per-Åge Eriksen

Det fullstendige aktivitetsprogrammet for kvinnehelsehuset i Oslo annonseres i august, men vi er allerede i gang med å implementere Oslo Sanitetsforenings etablerte tilbud på kvinnehelsehuset på Tøyen. Vi vil også fortsette å holde aktiviteter i Solskinnsveien på Smestad. Har du innspill til hva Kvinnehelsehuset i Oslo bør romme? Send dine forslag til Rie Skogstad på e-post til: rie.skogstad@osf.no.

Du kan bli frivillig på kvinnehelsehuset

Brenner du for bedre kvinnehelse og har lyst til å bli frivillig? Da kan Kvinnehelsehuset i Oslo være plassen for deg. Mandag 29. april kl. 17:30-19:30 skal vi ha informasjonsmøte for nye frivillige. Her vil vi fortelle mer om våre aktiviteter. Ta kontakt med Anette Skaga, koordinator i Oslo Sanitetsforening på e-post anette.skaga@osf.no, om du ønsker å delta. Påmeldingsfrist er 14. april.

Kvinnehelsehuset er tatt frem av Norske Kvinners Sanitetsforening, i tett samarbeid med Oslo Sanitetsforening, N.K.S Oslo fylke og de andre lokale sanitetsforeningene i Oslo.

Foto: Per-Åge Eriksen

1583264010151

Rie Skogstad blir prosjektleder for Kvinnehelsehuset

1583264010151Denne uken startet Rie Hunding Skogstad som prosjektleder for Kvinnehelsehuset på Tøyen.

Med en mastergrad i statsvitenskap og mer enn 9 års erfaring fra TV-aksjonen, bringer hun med seg en unik forståelse av frivillig sektor til dette spennende prosjektet.

Rie ser virkelig frem til å ta fatt på oppgavene, og hun er fast bestemt på å gjøre sitt for at Kvinnehelsehuset blir en kunnskapsarena, et samlingssted og en åpen møteplass som hele byen tar i bruk. Hun understreker betydningen av å være et supplement til det offentlige behandlingstilbudet ved å tilby sosial- og lavterskel støtte gjennom Kvinnehelsehuset.

– Aktiviteter i kvinnehelsehuset skal være gratis og det skal etableres samarbeid med andre organisasjoner, kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det er rett og slett et ekstremt viktig og kult prosjekt for byen vår.

Vi gleder oss til å ønske Rie velkommen og til å samarbeide med henne på den spennende reisen med å skape hovedstadens første senter dedikert til kvinnehelse.

årsmøte

Protokoll årsmøte 2024

Årsmøtet i Oslo Sanitetsforening ble avholdt den 20. mars 2024 kl. 18.00 på det nye Kvinnehelsehuset på Tøyen. På agendaen sto godkjenning av årsmøtepapirer, inkludert regnskap og årsberetning for 2023, Strategi- og handlingsplan 2024-2027, samt budsjett for 2024. I tillegg ble det gjennomført valg av styre-, valgkomitémedlemmer, styremedlem i Omsorgsberedskapsgruppen, og revisor.

Vedlagt følger protokollen fra årsmøtet.

Signert protokoll årsmøte 2024