årsmøte

Protokoll årsmøte 2024

Årsmøtet i Oslo Sanitetsforening ble avholdt den 20. mars 2024 kl. 18.00 på det nye Kvinnehelsehuset på Tøyen. På agendaen sto godkjenning av årsmøtepapirer, inkludert regnskap og årsberetning for 2023, Strategi- og handlingsplan 2024-2027, samt budsjett for 2024. I tillegg ble det gjennomført valg av styre-, valgkomitémedlemmer, styremedlem i Omsorgsberedskapsgruppen, og revisor.

Vedlagt følger protokollen fra årsmøtet.

Signert protokoll årsmøte 2024