årsmøte OSF

Sakspapirer til årsmøte

Kjære medlem!

Vi innkaller med dette til årsmøte i Oslo Sanitetsforening onsdag den 20. mars 2024.

Årsmøtet vil finne sted på det Kvinnehelsehuset på Tøyen, Hagegata 32.

Du finner sakspapirene til nedlastning litt lenger ned på siden. For å spare miljøet, vil sakspapirer for årsmøtet 2024 kun bli tilsendt dem som tar direkte kontakt med administrasjonen og ber om dette.

Vi setter pris på at du melder fra på forhånd om din deltakelse til pamelding@osf.no.

Før vi starter den formelle delen av møtet vil vi få besøk av seksjonssjef for Oppvekst i bydel gamle Oslo, Espen Patsis-Torgersen.  Han vil fortelle hvordan samlokalisering av våre tjenester kan bidra til å utvikle enda bedre tilbud til våre innbyggere.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt på årsmøtet 2024!

Sakspapirer til årsmøte: 

Endelig Innkalling-arsmote-2024

Årsmelding_OSF_2023

Forenings_og_konsernregnskap_Oslo_Sanitetsforening_2023

Uttalelse fra ledelsen 2023 – OSF

Uavhengig_revisors_beretning_-_OSF

Arsregnskap og arsmelding 2023 for OSF Brusetkollen AS – signert 09.03.2024

Uavhengig_revisors_beretning_-_OSFB

OSF Eiendom – Oslo_Sanitetsforening_Eiendom_AS__-_årsregnskap 2023

OSF Eiendom – STYRETS_ÅRSBERETNING 2023

OSF Eiendom Uavhengig_revisors_beretning_-_OSFE

OSF Legat barn og undom 2023 – ikke revidert

OSF Legat Venners venners fond – 2023 – ikke revidert

Budsjett 2024 OSF

Strategi OSF 2024-2027

Valgkomiteens innstilling til OSF’s styre 2024

Styrets innstilling til valgkomité 2024