pexels mentatdgt 1206059

Integreringsarbeid i fokus

Siden Sanitetskvinnene ble et faktum i 1896 har helse vært en hjertesak i organisasjonen. Det var med et ønske om å ivareta helse i vente på en mulig krig at foreningen ble startet, og helsefokus har med tiden blitt en del av Sanitetskvinnenes «DNA». I dag har N.K.S. som mål at det skal være helsefokus i alle ledd, enten det er i det små eller i større skala. På den måten kan helsearbeid og helsefremming flettes inn i mange forskjellige tema, forum og aktiviteter – samtidig som vi skaper sosiale møteplasser for kvinner på tvers av generasjoner og bakgrunn. Vi i OSF har tatt en prat med Seniorrådgiver for integrering og mangfold i N.K.S., Linn Markussen, for å se nærmere på hvordan helsefokuset også er sentralt i integreringsarbeidet til foreningen.

pexels monstera 6281989

Linn trekker fram Språkvenn som det viktigste pågående prosjektet for integreringsarbeid og å øke bevisstheten rundt hva integrering er i N.K.S. Hun beskriver Språkvenn som en unik arena for å lære språk, delta i kulturoverføring og bli kjent med det norske velferdssystemet. Ved å bruke helserelaterte tema som utgangspunkt for å øke kompetansen i norsk dagligtale bidrar Språkvenn til bedre helsekompetanse, for eksempel gjennom informasjon om fastlegeordning. Gjennom deling av helseinformasjon kan deltagerne få vite hvilke rettigheter de har, hvilke krav man kan stille og hvilke tilbud som finnes. Språkvenn er dermed et lavterskeltilbud med fokus på språkopplæring, som samtidig kan bidra til at deltagerne lærer mer om egen helse.

Språkvenn åpner også for fellesskapsbygging, sosialt nettverk og andre aktiviteter, som igjen også kan knyttes til trivsel og psykisk helse. Målet blir dermed at tilbud som Språkvenn kan bidra positivt i arbeidet for likeverdig helsetjeneste og økt helsekompetanse hos innvandrerkvinner. Linn trekker spesielt frem Språkvenngruppa i OSF som et prakteksempel på hvordan Språkvenn kan fungere. Språkvenngruppa i OSF har klart å holde digitale møter ukentlig gjennom pandemien, med stor pågang og mye engasjement. Det er imponerende arbeid av dyktige frivillige!

Et annet viktig bidrag som gjør Språkvenn unikt, er tilbakemeldingene og informasjonen kvinnene i gruppene har gitt og gir til N.K.S. om for eksempel hvordan møtet med det norske helsevesenet kan oppleves som minoritetsspråklig. Denne informasjonen tas med videre inn i det politiske arbeidet til Sanitetskvinnene for å bedre integreringstilbudene i landet, og har også bidratt til blant annet utviklingen av «Helsemøter i felleskap» – digitale verktøy som gjør det enklere å ha et helsefaglig fokus uten at det er et krav til de frivillige. I tillegg sikrer det et likeverdig tilbud i hele landet, noe som har vært spesielt viktig det siste året.

Fremover skal også nye integreringstiltak opprettes i OSF, deriblant «Motherhood – mor i nytt land», som ble startet på bakgrunn av tilbakemeldinger om et behov fra Språkvenndeltakere. Dette er et tilbud som setter fokus på morsrollen i et nytt land. Kvinner som deltar i Motherhoodgrupper skal bli tryggere på det norske systemet, samtidig som de skal være trygge i valgene de tar i oppdragelsen av sine barn. Motherhood er et tilbud hvor deltagerne får reflektere rundt hvordan være mor i nytt land, samtidig som det kan bidra til en bevisstgjøringsprosess rundt oppdragelse og valgene man tar for barna sine. Dette er et lavterskeltilbud, både for frivillige og deltagere, og vi gleder oss til vi skal starte Motherhood i OSF!

pexels cowomen 2041390

Nå som også Oslo er i gang med en gjenåpningsprosess håper vi at vi etter hvert får starte opp Onsdagstreffen i Solskinnsveien igjen. Onsdagstreffen er en uvurderlig møteplass for kvinner som har behov for og ønske om et sosialt nettverk. Vi håper også at Onsdagstreffen kan være et trygt og inkluderende møtested som bidrar til å senke terskelen for å ta ordet og dele om eget liv og erfaringer. I tillegg ønsker vi at tilbudet skal være så tilgjengelig som mulig, og tilbyr derfor barnepass så alle som ønsker kan bli med.

Avslutningsvis vil vi igjen trekke frem de dyktige frivillige vi har i OSF som står på for å kunne tilby disse viktige og givende tilbudene. I tillegg hadde det ikke vært mulig å videreføre og utvikle integreringstiltakene til Sanitetskvinnene uten deltagernes tilbakemeldinger. Sanitetskvinnene jobber videre for å heve tilbudet og sette viktigheten av integreringstilbud for kvinner på den politiske agendaen. Dette hadde ikke vært mulig uten alle sanitetskvinner der ute som gir N.K.S. den politiske tyngden som gis ved å slå i bordet med over 40 000 stemmer bak seg. Sammen utgjør vi en forskjell, så takk til deg som bidrar til vårt arbeid med integrering og helse!

2021 Uke13 Hjemmet faksimile

«Bitte har gitt oss så mye»

I nyeste utgave av Hjemmet kan du lese om en av våre Home-Start familiekontakter, Bitte, som bidrar med viktig hjelp i hverdagen til Trude og hennes sønn, Samuel.

− Hadde jeg ikke hatt Bitte vet jeg ikke hvordan jeg hadde hatt det
psykisk gjennom denne pandemien, sier alenemoren Trude

2021 Uke13 Hjemmet faksimile

Saken er publisert i Ukebladet Hjemmet (uke 13/2021), og du kan lese den i sin helhet her.

Tusen takk til alle våre dyktige frivillige familiekontakter som bidrar til å gjøre hverdagen til barnefamilier litt lettere!

vreden med skjeden

De glemte underlivssykdommene

Onsdag 19. mai inviterer vi til digitalt medlemsmøte om de glemte underlivssykdommene. Det vil være foredrag ved Anne Lise Helgesen, som til daglig jobber som overlege på Vulvapoliklinkken ved Oslo Universitetssykehus. 

De siste ukene har det blitt skrevet flere saker i media om en av de glemte underlivssykdommene: endometriose. Sykdommen rammer så mye som én av ti kvinner på verdensbasis. Forrige uke skrev NRK om 21 år gamle Maria som skal inn i en kunstig overgangsalder i håp om å redusere plagene hun lever med som følge av endometriose. Norske Kvinners Sanitetsforening har lenge kjempet for at det skal opprettes et behandlingssenter for endometriose og lignende underlivssykdommer. Som NRK skriver er det per i dag ingen slike tilbud tilgjengelig i Norge, mens det til sammenligning er hele fire slike sentere i Sverige.

I den sammenheng gleder vi oss stort til å høre fra Anne Lise Helgesen på vårt digitale medlemsmøte. Hun forsker ved Nasjonalt senter for Kvinnehelseforskning og er leder for Vulvaforum. Gjennom sitt arbeid er hun en forkjemper for kvinner som sliter med glemte og tabubelagte underlivssykdommer. Du kan lese mer om arbeidet til Anne Lise Helgesen her.

Vi ser frem til et viktig og lærerikt medlemsmøte – dette vil du ikke gå glipp av!

Møtet finner sted på Zoom onsdag 19. mai, fra klokken 19.00.

Påmelding med epostadresse sendes til oslo.sanitetsforening@osf.no eller på telefon til 23 22 21 10. Link til møtet sendes ut noen dager før arrangementet.

Du kan også følge med på facebookarrangementet.

pexels andre furtado 2617210

Ressurser for deg som venter barn

Sanitetskvinnene har alltid hatt fokus på helse hos kvinner, spesielt når det kommer til graviditet og barsel. I anledning «Verdens helsedag» har vi samlet noen av ressurssidene til N.K.S. som er laget for å gjøre både både fysisk og psykisk helse under svangerskap og barsel litt lettere!

I sammenheng med Kvinnedagen lanserte Norske Kvinners Sanitetsforening i år «Svanger» en ny side på facebook som ser nærmere på forskning om helse i svangerskap og barsel. Siden inneholder en serie bestående av seks videoer med informasjon om forskjellige aspekter ved svangerskap og barsel, alt fra bruk av legemidler til hvordan forebygge fødselsdepresjon. Du kan også finne en oversikt over serien og innholdet i hver episode på hjemmesiden til N.K.S.

I tillegg har N.K.S. siden 2015 tilbudt nettprogrammet «Mamma Mia» – et gratis, forskningsbasert selvhjelpsprogram som både mor og parter kan følge. Mamma Mia gir deg støtte og informasjon for å styrke helse og fremme trivsel på veien til å bli mamma. Det gir også begge foreldre mulighet til å finne seg til rette i rollen som kommende forelder.

Ta en titt under for mer informasjon om Mamma Mia, og besøk sidene til N.K.S. for påmelding!

Mammamia