Kjarestevold

Gratis foredrag om ungdom, seksualitet og grenser

Som forelder kan det kjennes vanskelig å skulle snakke med barnet sitt om temaer som vold, forelskelse, seksualitet og grenser. Likevel er dette en viktig samtale: Mange unge opplever trakassering, vold og seksuelle overgrep i løpet av ungdomstiden.

Torsdag 30. november kl. 19.00 inviterer vi alle interesserte inn til et gratis foredrag arrangert av Reform – ressurssenter for menn i samarbeid med Oslo Sanitetsforening.

Foredragsholder er Hedda Hakvåg. Hedda er seniorrådgiver i Reform og har en bred erfaring med voldsforebyggende arbeid. Hun er prosjektleder for Stopp kjærestevolden, Reforms undervisningsopplegg for ungdom.

Høres dette interessant ut? Meld deg på!
Påmelding: tlf. 23 22 21 20 eller e-post: oslo.sanitetsforening@osf.no

barn

Temakveld: «Vold og overgrep mot barn»

Oslo Sanitetsforening ønsker å bidra til økt kunnskap omkring tematikken vold og overgrep mot barn. Vi vil derfor invitere til en temakveld hos oss mandag 13. november kl. 18.00-21.00
i Solskinnsveien 12.

Det vil bli servert pølser og lompe, kaffe og te.
Det er gratis inngang, og åpent for alle.

Foredragsholdere er sosionom Gry Skybak. Skybak vil snakke om barn som lever med vold i hjemmet, samt sin erfaring fra å jobbe med barn på krisesenter.

Videre vil dere møte Marius. Marius vil fortelle om sin egen oppvekst med vold og overgrep, og deler sin sterke historie om sitt liv.

Påmelding senest 9. november til Eline D. Letzing, eline@osf.no eller tlf. 23 22 21 18.

IMG 7847

Velkommen til vår nye kollega

Da Tanja Omvik startet opp som nasjonal koordinator for Ressursvenner i N.K.S., fikk vi en ny kollega i Oslo Sanitetsforening. Vi ønsker Tanja lykke til i sin nye jobb, og ønsker vår nye koordinator Eline Dahlgren Letzig hjertelig velkommen hit til oss.

IMG 20171013 135055 1

Eline kommer fra Hammerfest og er 30 år. Hun har bodd i Oslo i 14 år, og er utdannet sosiolog med en videreutdanning i seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv, vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Eline har jobbet på Oslo krisesenter de siste årene.

Vi spør Eline hvorfor hun tenker at prosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» er viktig. «Prosjektet er viktig fordi det er mangel på tilbud til kvinner og barn i den fasen hvor de skal reetableres i samfunnet etter å ha levd i voldelige relasjoner. Mange har måttet bryte med hele eller deler av sitt nettverk, og kan dermed oppleve å føle seg ensom og alene. For å prøve og forhindre at kvinnene ikke går tilbake til voldsutøver i denne perioden, ønsker vi å styrke dem med å gi dem en ressursvenn som kan være med på å trygge og styrke den nye tilværelsen.» Videre sier Eline at hun føler seg privilegert som får lov å være med på å hjelpe og gjøre en endring for hver enkelt kvinne som får en ressursvenn. «Jeg liker at jeg kan være med å gjøre en forskjell for noen som trenger det, og at jeg kan bidra til at temaet «vold i nære relasjoner» blir kjent for flere. Jeg møter hele tiden nye utfordringer som jeg kan ta lærdom av, og som bidrar til utvikling av min kunnskap om temaet.»

Vi spør Eline hva som engasjerer henne av Sanitetsforeningens arbeid. «Sanitetsforeningen har mange gode prosjekter. Jeg er et menneske som ønsker å hjelpe andre og ser derfor nytten i alle prosjektene som sanitetsforeningen har. Vi hjelper mange mennesker i ulike livssituasjoner, og det er nettopp det som er så fint. For da når vi ut til flere, med ulike behov.»

Vi i administrasjonen er glade for å ha Eline med på laget.
Ønsk henne hjertelig velkommen!

NKS logo

Ledig stilling som gruppeassistent

Oslo Sanitetsforening er en ideell organisasjon. Foreningen ble stiftet 26. februar 1896, som den første foreningen i Norske Kvinners Sanitetsforening.

OSF jobber med ulike aktiviteter som har som formål å bedre kvinnehelse generelt, og sette fokus på kvinnes livsvilkår. Foreningen jobber med å bidra til å gi omsorg i nærmiljøet gjennom flere prosjekter og aktiviteter for å bidra til økt livskvalitet for kvinner, barn og familier.


SISTERHOOD – GRUPPEASSISTENT (vikariat – deltid)
Sisterhood er et byomfattende prosjekt i regi av Oslo kommune med fokus på forebyggende arbeid rettet mot jenter. Sisterhood er en jentegruppe til jenter i alderen 13 til 21 år. Prosjektet ønsker å motivere unge jenter til stor livsutfoldelse. Vi ønsker dialog rundt holdninger, handlinger og verdier. Sisterhood har som mål å styrke jenters selvfølelse ved å bevisstgjøre deres indre og ytre grenser.

Oslo Sanitetsforening har drevet Sisterhood i Solskinnsveien siden 2012. I tillegg til Sisterhood, driver vi også Soul Sister – et tilbud for jenter som ønsker å møte en «storesøster» for jevnlige en-til-en samtaler.

Vår gruppeassistent skal studere i utlandet våren 2018, og vi søker derfor en vikar fra 1. januar til 15. juni 2018. Stillingen er på 7 timer i uka, tirsdag ettermiddag.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver
– Sørge for å drive prosjektet innenfor gitte rammer
– Deltagelse i planlegging av gruppeaktiviteter
– Forberedelse i forkant av gruppeaktiviteter, og tilrettelegging av lokalet
– Innkjøp. Dette foregår i samarbeid med gruppeleder
– Aktiv deltakelse under gruppeaktiviteter
– Miljørettet arbeid
– Aktiv deltagelse under for- og ettermøter av gruppevirksomheten
– Representasjonsarbeid/markedsføring av Sisterhood ved behov

Dine kvalifikasjoner
– Erfaring fra arbeid med barn/ungdom
– Er positiv, utadvendt og kreativ
– Ha egne hobbyer som kan brukes som aktiviteter i gruppa
– Ser viktigheten av forebygging
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– Strukturert, tydelig og trygg
– Gruppeassistent må være bevisst på sin egen rolle i forhold til jentegruppa, og videre til det arbeidet Sisterhood står for
– Det legges stor vekt på personlig egnethet
– Politiattest må fremlegges

Vi kan tilby
– Kurs i gruppeledelse og Sisterhoodmetodikk
– En spennende og utfordrende jobb
– Veiledning fra gruppeleder
– Lønn og arbeidsvilkår i henhold til avtale
– Lyst, trivelig lokale i en villa på Smestad

Arbeidstid
7 timer i uken. Sisterhood følger skoleruta, så aktivitetene er stengt i skolenes ferier.

Lønn
Etter nærmere avtale.
Turnus settes opp i samarbeid med gruppeleder for Sisterhood.

Ønsker du mer informasjon om jobben?
Ta kontakt med gruppeleder Susanne Nygård, tlf. 23 22 21 16 eller e-post: susanne.nygaard@osf.no, eventuelt daglig leder May Holen, tlf. 23 22 21 12/45 12 10 97.

Søknadsfrist 20. oktober 2017.
Søknad og CV sendes til may.holen@osf.no. Søknad merkes «Søknad Sisterhood».