barn

Temakveld: «Vold og overgrep mot barn»

Oslo Sanitetsforening ønsker å bidra til økt kunnskap omkring tematikken vold og overgrep mot barn. Vi vil derfor invitere til en temakveld hos oss mandag 13. november kl. 18.00-21.00
i Solskinnsveien 12.

Det vil bli servert pølser og lompe, kaffe og te.
Det er gratis inngang, og åpent for alle.

Foredragsholdere er sosionom Gry Skybak. Skybak vil snakke om barn som lever med vold i hjemmet, samt sin erfaring fra å jobbe med barn på krisesenter.

Videre vil dere møte Marius. Marius vil fortelle om sin egen oppvekst med vold og overgrep, og deler sin sterke historie om sitt liv.

Påmelding senest 9. november til Eline D. Letzing, eline@osf.no eller tlf. 23 22 21 18.